Nagyság a kisebbségben – Kitüntették Kató Béla erdélyi püspököt

A lelkész hiába beszél vasárnap a reményről, ha hétköznap nem történik semmi kézzelfogható – ez a gondolat vezette Kató Bélát élete során, amellyel végig Istent és nemzetét szolgálta. Ezért a kitartó szolgálatért kapta az Erdélyi Református Egyházkerület idén hetvenéves püspöke a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést.

Novák Katalin. Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Novák Katalin köztársasági elnök adta át Kató Bélának a kitüntetést

Fotó: Magyaródi Milán

A Kárpát-medence majdnem összes református püspöke és főgondnoka – a kárpátaljai delegációt nem engedték át a határon a köztársasági elnök meghívója ellenére sem –, Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, számos államtitkár és meghívott vendég jelenlétében péntek délután a Sándor-palotában Novák Katalin köztársasági elnök átadta Kató Béla erdélyi református püspöknek a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést.

„XXI. századi Márton Áron”

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke méltatását azzal kezdte, hogy Ezékiel próféta kétezer-hatszáz évvel ezelőtt – látva a nép bevonulását, az ország pusztulását – Isten nevében úgy kiáltott: kerestem köztük valakit, aki építené a falat és odaállna a résre színem elé az országért. – Kató Béla lelki testvérünk odaállt a résre, és beállt az omladozó falakat újjáépíteni – folytatta Balog Zoltán a gondolatot, majd hozzátette: a rés a fogyatkozó magyarság, a düledező várfalak, a gyengülő közösség.

Balog Zoltán. Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Balog Zoltán: Kató Béla odaállt a résre, és beállt az omladozó falakat újjáépíteni

Fotó: Magyaródi Milán

A püspök szerint a legnagyobb rés mégis köztünk és az országát nekünk ajándékozó Isten között van az ember elveszettsége és bűne miatt. De Kató Béla ebbe a résbe is beleállt negyvennégy évvel ezelőtt, amikor a sötét diktatúra idején Romániában a magyar lelkipásztor hivatását választotta. Évtizedeket kellett várnia, amíg téglából és habarcsból is építhetett, de az elmúlt évtizedekben találkozott egymással az alkalmas ember, Kató Béla és az alkalmas idő, a polgári kormányzás egyházakat támogató és a nemzet határok feletti újraépítését előmozdító akarata – mondta Balog Zoltán. – De a lelkeket előtte és azóta is építeni kell, mert lélek nélkül hiába az építkezés. Lélek pedig akkor van az építkezésben, ha Isten lelke, az a nagybetűs Lélek megáldja – tette hozzá.

Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Fotó: Magyaródi Milán

– Kató Béla erdélyi népének vezére, felekezeti hovatartozástól függetlenül, XXI. századi Márton Áron. Irányt mutat katolikusoknak, reformátusoknak, evangélikusoknak, unitáriusoknak, minden Krisztus-hívő közösségnek, ha magyar akar maradni – méltatta a kitüntetettet a Zsinat lelkészi elnöke. Balog Zoltán szerint a népvezér, a pásztor vigasztal, bátorít, épít, védelmez, de ha kell, számon is kéri önmagán és szolgatársain, vagy éppen a magyar közélet szereplőin, hogy megtettek-e mindent, és bölcsen tettek-e meg mindent a rájuk bízottakért. Úgy fogalmazott, hogy Kató Béla nem szerethető ember, hanem szeretetre méltó, elsősorban nem azért, amit tesz, hanem azért, ahogy Istent szolgálja a mi javunkra. Felsorolni is nehéz lenne mindazt, amit épített, mindenkit, akit vigasztalt, bátorított vagy megvédett.

Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Fotó: Magyaródi Milán

– Kató Béla életművének forrása az, hogy neve beíratott az élet könyvébe, Isten tenyerébe – mondta Balog Zoltán. A Zsinat lelkészi elnöke szentelt néhány mondatot Kató Béla feleségének, Ibolya asszonynak is, kiemelve, hogy Isten különleges ajándéka, ha valakinek olyan társa van, akivel egészségben és betegségben, boldog és boldogtalan állapotban, holtomig vagy holtáig hűségesek maradhatnak egymás mellett.

– Lesz-e mindig hatalmas a part, és a jövő partján lát-e még magyart teremtő és szabadító Istenünk? Ez a mi közös, szorongató kérdésünk. Lesznek-e hűséges, ép lelkű, játékos kedvű magyarok, akik Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, Budapesten és Kolozsváron tovább építik a magyarok világát és Isten országát – zárta beszédét Balog Zoltán püspök.

„Ez a díj Erdélyé, egyházunké, a magyarságé”

– Ha egy normális világban élnénk, ezt a kitüntetést abban az országban kellett volna megkapnom, ahol a munkámat végeztem – mondta Kató Béla köszönőbeszédében. Hiába teremtettek tízezer munkahelyet, soha semmivel nem köszönték meg a munkáját Romániában.

Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Kató Béla: A magyar történelemben nincsenek száz évek, csak tíz évek

Fotó: Magyaródi Milán

A püspök emlékeztetett, hogy január 31-én lesz hetvenéves, és ezt a hetven évet abból a százból élte le, amelyet a magyarok kisebbségi sorban töltöttek el Erdélyben. Nagyon hálás azért, hogy ennek a száz évnek az utóbbi évtizede az ő püspöki szolgálata idejére esett, és lehetőség nyílt az erdélyi magyarság életének újraépítésére, ami ritkán adódik. – A magyar történelemben nincsenek száz évek, csak tíz évek, és amikor egy évtizedben elvégeztük a dolgunkat, akkor sokszor a következő száz évben abból élünk – mondta Kató Béla, aki nagyon hálás, hogy munkatársa lehetett a jelenlévőknek, akikkel mindent megtettek, hogy változzon a határon túli magyarok élete. Úgy véli, ez a tíz esztendő pont olyan jelentőségű lesz a történelemben, mint Észak-Erdély visszatérésének időszaka, amire a mai napig sokszor emlékeznek.

A püspök elmondta, mindig úgy élt, hogy előbb felfele tekintett, aztán rögtön lefelé is, hiszen az emberek előrehaladása is fontos számára. Szerinte a református lelkészi hivatás velejárója, hogy olyasmivel is kell foglalkozni, amihez nem teljesen ért, mert hiába beszél vasárnaponként a reményről, ha a hétköznapokban nem történik semmi kézzelfogható. – Minden, amit tettem és teszek, ebből a gondolatból adódik – mondta Kató Béla.

Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Az erdélyi püspök köszönőbeszédet mond a Sándor-palotában

Fotó: Magyaródi Milán

– Az, hogy ma Erdély olyan állapotban van, amilyenben van, azoknak az embereknek is köszönhető, akik vállalták, hogy a közösségért és a másik emberért mindent megtesznek. Ez az értelmiség felelőssége – emelte ki az erdélyi püspök. – Ahogy a munkánk sem bontható szerteszét, úgy ez az elismerés sem, ez a díj Erdélyé, egyházunké, a magyarságé – hangsúlyozta Kató Béla.

Egyszerűen épít, vezet és szeret

– Kató Béla nagyság a kisebbségben, aki nem gondolkodik a lehet–nem lehet, a kell–nem kell dilemmáin, hanem egyszerűen épít, vezet és szeret – mondta pohárköszöntőjében Novák Katalin köztársasági elnök a kitüntetést követő állófogadáson.

Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Fotó: Magyaródi Milán

Felidézte, hogy aznap a református Bibliaolvasó Kalauzban azt olvasta, hogy János evangéliuma szerint az, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. – Kató Béla igaz ember, benne nincs hamisság – jegyezte meg a köztársasági elnök.

Kató Béla a kitüntetést elhivatott lelkészi szolgálata és közösségteremtő egyházvezetői tevékenysége, az erdélyi magyar szellemi örökség és kultúra továbbélése érdekében, különösen a magyar anyanyelvi oktatás terén végzett értékteremtő tevékenysége, valamint a nemzeti összetartozást a keresztyén hit erejével is szolgáló, példaadó életútja elismeréseként vehette át.