Magyar Református Egyház

Jövőre tartjuk meg az Egységnapot

Egy évvel elhalasztotta a magyar református egység napi ünnepséget a Generális Konvent Elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházi vezetők szerdai online tanácskozásán döntöttek úgy, hogy 2021-ben szervezik meg az idén májusra Marosvásárhelyre tervezett programokat.

Marosvásárhelyen készültek megtartani a Magyar Református Egység Napja központi programjait idén május 22-én, pénteken és 23-án, szombaton. Az 1920-as trianoni békeszerődés aláírásának évfordulójához közeli ünnepséget azzal a céllal szervezték volna, hogy a magyar reformátusok közösen adjanak hálát Istennek az elmúlt száz esztendőben megtapasztalt megtartó kegyelméért.

„Szeretettel hívunk mindenkit, hogy együtt vigyük Isten elé hálaadásunkat az elmúlt száz esztendőben megtapasztalt megtartó kegyelméért. Isten a széthullás roppant erői ellenére is megtartott minket. Szentlelkével folyton munkálta bennünk, hogy közösen valljuk meg hitünket, együtt végezzük a szeretet munkáit, és egységben keressük az Ő ígéreteiben megalapozott reménységet”

– fogalmaztak a Generális Konvent Elnöksége február 13-i, az ünnepségek előkészítését is tárgyaló ülése után.

1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek következtében Magyarország – mint az első világháború egyik vesztese – elveszítette területének kétharmadát és lakosságának jelentős részét. A határon túli magyar református egyháztestek is azért jöttek létre, hogy a Magyarországtól elcsatolt területek református közösségeit pásztorolják és képviseljék. Az évtizedekig kényszerű elszigeteltségben létező egyháztestek hivatalban lévő vezetői 2004 óta tanácskoznak rendszeresen – ez a Generális Konvent –, 2009 óta pedig zsinati közösséget is alkotnak.

A reformátusok többek között egyháztörténeti konferenciával kapcsolódtak volna a magyar kormány által 2020-ra meghirdetett nemzeti összetartozás emlékévéhez, amelyet május 20-án és 21-én tartottak volna Marosvásárhelyen. A korábbi tervek szerint Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vezetői idei ülésének szintén az erdélyi város adott volna otthont május 22-én, pénteken. Május 23-án, szombaton pedig egységnapra vártak volna minden érdeklődőt, hogy a színes programok mellett ünnepi istentiszteleten adjanak hálát azért, hogy Isten kisebbségbe került közösségeinket is megtartotta az elmúlt évszázadban.

m22_kolozsvar_015.jpg

Kolozsvári hálaadó istentisztelet 2016-ban

Az azóta kitört világméretű vírusjárvány miatt azonban Erdélyben is elhalasztották a tavaszra tervezett programokat, így a marosvásárhelyi egységnapi rendezvényeket is. A döntésről Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke adott tájékoztatást március 12-én.

m22_kolozsvar_002.jpg

Ünnepi viseletben a hálaadó istentiszteleten

Május 24-én ki-ki saját otthonában, online – vagy ha addig feloldják a korlátozásokat, valóságos – gyülekezeti közösségben ünnepelheti majd a magyar református egység vasárnapját. Addig pedig csatlakozhatunk a felvidéki reformátusok kezdeményezéséhez, akik mindennapi imádsággal készülnek a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójára.