Megkezdődött a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium főépületének energetikai felújítása

2017. október 11., szerda

A Somogyi Református Egyházmegye által fenntartott csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium főépületének felújítása 2017. október 10-én veszi kezdetét. A 120 millió forint európai uniós támogatás segítségével a külső nyílászárók cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, napelemes rendszer kialakítása és fűtéskorszerűsítés valósul meg.

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium fejlesztése az idei és a jövő évben vissza nem térítendő forrásokból valósul meg. A projekt forrása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatokból vissza nem térítendő támogatásokból áll rendelkezésre. A felújítás energetikai része a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A fenntartó Somogyi Református Egyházmegye a KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével" tárgyú felhívásra beadott KEHOP-5.2.3-16-2016-00066 azonosítószámú, Dunántúli Református Egyházkerület épületeinek energetikai felújítása című projekt keretében 120,11 millió forint európai uniós támogatásban részesül.

A Dunántúli Református Egyházkerület 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat terhére nyújtott, EGYH-KCP-16-P-0095 azonosítószámú támogatása keretében a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium felújítása, korszerűsítése című projekt további 650,00 millió forint központi költségvetési forrást kapott.

A főépület felújítására irányuló beruházás az intézmény Somogyi Református Egyházmegye tulajdonában álló székhelyén, Csurgón, a Széchenyi tér 9. alatt valósul meg.
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a munkálatokat a ZSELIC KONSTRUKT Kft. végzi. A beruházás KEHOP-5.2.3 elemeket tartalmazó része 2017. december 15-re, a teljes beruházás 2018. hó március 15. napjára készül el.

A 120,11 millió forint európai uniós támogatás segítségével a külső nyílászárók cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, napelemes rendszer kialakítása és fűtéskorszerűsítés valósul meg. A fejlesztés eredményeként javul az épület energiahatékonysága, illetve megújuló energiaforrások felhasználására is sor kerül, melyek önálló környezeti hatásai mellett az intézmény által elért célcsoport szemléletformálását is lehetővé teszik. A központi költségvetési támogatásból a főépület energetikai rekonstrukciójára és belső funkciókialakító átalakításaira kerül sor. Ezek költsége 237,99 millió forint. A támogatás fennmaradó része egy új Tornacsarnok kialakítására kerül majd felhasználásra.

Bővebben a projektről

Istent keresem

Jn 7,40–53

„Ellentét támadt tehát miatta...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →