GKE: semmisítsék meg a szlovákiai „himnusztörvényt"

2019. április 11., csütörtök

A Generális Konvent Elnöksége – a Kárpát-medencei magyar református egyházi vezetők testülete – 2019. április 11-i budapesti ülésén megdöbbenését fejezte ki a szlovákiai „himnusztörvény" miatt. A Generális Konvent csatlakozik és támogatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsának április 6-án kiadott nyilatkozatát, amely tiltakozik a hátrányos jogszabályváltozás miatt.

A Szlovákiában élő magyarok elidegeníthetetlen joga, hogy a magyar himnuszt énekeljék. A magyar himnusz nem csak nemzeti imádságunk, hanem egyben a református énekeskönyv egyik éneke. Mivel a szlovák állam minden állampolgárának biztosítja a szabad vallásgyakorlást, ennek része kell, hogy legyen a magyar nemzeti imádság is.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa március 27-én hozott döntését az egyház hitelveibe és a nyilvános vallásgyakorlásába való súlyos beavatkozásnak tekintjük, amely sérti a jogállamiságot. A lelkiismereti és vallásszabadság durva megsértése a Generális Konvent számára elfogadhatatlan.

Kérjük a szlovákiai törvényhozókat, hogy ezt, a demokratikus alapjogokat sértő törvényt semmisítsék meg.

A Generális Konvent Elnöksége azt kéri, hogy továbbra is énekeljék a magyar himnuszt minden külhoni gyülekezetben is. A költészet napján emlékeztetünk arra, hogy a magyar himnusz a nagy református költő, Kölcsey Ferenc imádsága, közös nemzeti örökségünk része.

Budapest, 2019. április 11.

Generális Konvent Elnöksége

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink