A reformátornő – könyv Brandenburgi Erzsébetről

2010. április 10., szombat

altEleonore Dehnerdt a szerzője annak az életrajzi regénynek, ami a német könyvpiacon most jelent meg Brandenburgi Erzsébet hercegnőről, aki hazájában női reformátorként vált ismertté és maradt fenn máig jó emlékezete.

Brandenburgi Erzsébet (1510–1558) 14 évesen már megházasodott, férje az évtizedekkel idősebb I. Erik calenberg-göttingeni herceg volt. Komornája révén mindig volt Erzsébetnél tinta és papír. Ezekre rótta történeteit, költeményeit, imáit és egyházi énekeit. A 16. század elején ő egészen más volt, mint más hercegnők. Tudott olvasni, művelt volt, művészi ambíciókkal, beleavatkozott férje politikai ügyleteibe, és együttérző szíve volt alattvalói iránt. A könyv szerzőjének, Eleonore Dehnerdtnek sikerült elevenen megjeleníteni a reformáció kezdeti időszakát, a lutheri hatást német földön. Erzsébet Luther mellé áll, s ezzel szembekerül férjével is. Azt is felrajzolja a regényben a szerző, hogy Luther reformátori eszméi nem ritkán bizony családokat is szétválasztottak. Férje halála után bontakozik ki Brandenburgi Erzsébet élete a maga teljességében. Miután személyesen találkozott a Luther-házaspárral, lelkesültsége még intenzívebbé vált, s eltökélte: birtokain bevezeti a reformációt. De nem csak ezt tette, hanem leányiskolát alapít, szegények étkezdéjét nyitja meg, menedékházakat nyit, és a németnyelvű Biblia terjesztését gőzerővel támogatja. Nagy örömet jelentett neki, amikor látta, hogy környezetében az emberek kezükbe veszik a Bibliát, és azt olvassák. Anyaságra oktató könyvet ír, vigasztaló irata jelent meg özvegyeknek, levelezik a porosz fejedelemmel politikai ügyekben. A regény nem szentként mutatja be Erzsébetet, hanem olyan asszonyként, aki családjáért és a birtokain élőkért igazi tágszívű, keresztyén fejedelmi nagyasszonyként igyekezett minden tőle telhetőt megtenni. A 300 oldalas regényt a Hänssler Kiadó jelentette meg. (Jesus.de – 2010-04-08  - dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →