Az európai egyházak imanapot tartanak a menekültekért

2015. június 19., péntek

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) még 2009-ben, a lyoni nagygyűlésén határozott úgy, hogy az Európai Unió határainál életüket vesztett sok ezer menekültről minden évben megemlékezik.

A CEC és az Európai Egyházak Menekültügyi Bizottsága (CCME) közösen gondozta azt az istentiszteleti anyagot, amit az imanap alkalmából a tagegyházak rendelkezésére bocsátott. A dokumentumban tájékoztatót, imádságokat és egy meditációt is olvashatnak a gyülekezetek, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez, amiről 2009 júliusában a CEC nagygyűlésen döntöttek az egyházi delegáltak: „Európai egyházakként elkötelezzük magunkat arra, hogy évenként megtartott imanapon emlékezzünk meg azokról, akik életüket vesztették az Európába vezető úton, ahova egy emberibb élet reményében indultak el.”

A döntést 2013-ban, a budapesti nagygyűlésen megerősítették az egyházak és az imanapot a Menekültek Világnapjának június 20-i dátumához igazították. Időközben amerikai egyházak is csatlakoztak az egyre kifinomultabb és kiterjedtebb határvédelemmel és az emberi jogokat is sértő kitoloncolási egyezményekkel szembeni kampányhoz. Az egyházak információkat és konkrét történeteket osztanak meg egymással, felhívással fordulnak kormányzataik felé és azokért a névtelenül eltűnt emberekért imádkoznak, akik tengeren és sivatagban vesztek oda.

A CEC istentiszteleti liturgiát is ajánl tagegyházai gyülekezeteinek a menekültek világnapjához kapcsolódva.

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Tim 1,1–7

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →