Ökumenikus imahét Foktőn

2012. január 23., hétfő

A Foktői Református és Római katolikus testvérek egy héten át együtt imádkoztunk és dicsőítettük Istent az Ökumenikus Imahét alkalmával. Minden este örömmel gyűltünk össze hol a Református gyülekezeti teremben, hol a Római katolikus templomban.Igehirdetéssel szolgált: Muzsnai Lászlóné, Balázs Éva református lelkész, Kovács Tibor római katolikus atya és Muzsnai László nyugalmazott református lelkész.

A napi témák voltak: A szolgáló Krisztus átformál; Az úrra való csendes várakozás átformál; A szenvedő Szolga átformál; Az Úr gonosz feletti győzelme átformál; A feltámadott Úr békessége átformál; Isten áldozatos szeretete átformál; A jó Pásztor átformál; Krisztus uralma egyesít.

Valóban megtapasztaltuk a mindenható Úr átformáló erejét, hisz a Megváltó Úr szeretete estéről – estére közelebb vont mindnyájunkat önmagához és így egymáshoz is közelebb kerültünk. Az ökumenikus Imahetet vasárnap délután Ökumenikus szeretetvendégséggel zártuk a Református gyülekezeti teremben, ahol Muzsnai Lászlóné, Balázs Éva lelkész a Jelenések 7:9-17; verseivel köszöntötte a gyülekezetet, majd Kovács Tibor rk. atya bizonyságtétele után alkalom nyílt arra, hogy ki – ki elmondja, mit jelentett neki ez a hét.

A gyülekezetek fiataljai: Bolvári Mirella, Bolvári Hella, Koprivanacz Laura és Kopasz Zsóka református hittanosok szavalatokkal, énekekkel, Dudás Nikolett és Csordás Daniella római katolikus fiatalok versmondásokkal tették színesebbé az együttléteket. Minden este közreműködött a Református gyülekezet kamarakórusa. Hisszük, hogy amit Isten Lelke bennünk elkezdett ezen a héten, a hétköznapokban is erőt adnak mindnyájunknak, és ott maradnak szívünk hústábláira felírva. S így érvényes marad a Zsoltárok 133:1;3/b; „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!...Csak oda küld az Úr áldást, és életet mindenkor.”

Muzsnainé B.Éva lelkipásztor

Istent keresem

5Móz 30

„Válaszd hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →