„Püspökmentes” német protestáns tartományi egyház?

2009. december 04., péntek

Új egyházalkotmány megalkotásával foglalkozott a Hessen-Nassaui Protestáns Tartományi Egyház legutóbbi, november végén tartott zsinata. Javasolták, hogy az egyházi struktúrából iktassák ki a püspöki tisztet... A zsinat folytatta legutóbbi ülésén az egyházi rendtartás revízióját. Ezzel megtette a szükséges előkészítő lépést a 2010 február 20-ra tervezett rendkívüli zsinat megtartásához. Az új egyházi törvény szerint tehát a lelki vezetői megbízatást, azaz a püspöki tisztet kiiktatnák, az espereseknek lenne meg a testületi kormányzati megbízatása és feladatköre. A testület élén egy személy állna, aki meghatározott ideig egyházelnökként gyakorolná a közvetlen vezetői teendőket. A püspöki alternatívát elvetette a zsinat. A jelenlegi egyházelnök, Schäfer a vitát komolynak és konstruktívnak minősítette. (ekhn.de, reformiert-info.de – 2009-12-02 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Istent keresem

2Tim 1,1–7

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →