Magyar Refomátus Egyház

A debreceni Nagytemplomban 2009. május 22-én megtartott Alkotmányozó Zsinat fogadta el a Magyar Református Egyház alkotmányát. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református egyházak erősítették meg összetartozásukat és mondták ki alkotmányjogi egységüket. A Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete, a Generális Konvent 2009-től a Magyar Református Egyház részeként működik tovább.Kálvincsillag

Kálvincsillag 2010 Kálvincsillag 2011 kalvincsillag2012.jpg Kálvincsillag 2013

A Magyar Református Egyház és a Generális Konvent hírei

Isten nem feledkezik meg az ő népéről

„A Krisztus által felkínált békesség legyen velünk életünk minden pillanatában.” A Generális Konvent elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Összefonni a háló szálait

Támogatta egy közös Kárpát-medencei diakóniai tanács létrehozását, és elfogadta a missziói stratégia alapját képező vitairatot a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége. – Cikkünk végén rövid interjút is olvashatnak Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspökkel.

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Hisszük, hogy Isten a mostani karácsonyi ünnepünket is betölti a nekünk szerzett üdvösség szent erejével. Jézus születése napján láthatóvá válik az, hogy Isten nem mond le rólunk, és mindig hűséges marad ígéreteihez.” A Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége karácsonyi körlevélben kéri Isten áldását református hittestvéreinkre.

A Magyar Református Egyház Generális Konventjének Nyilatkozata

Egyedül a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházat ismeri el legitimnek Horvátország területén a Generális Konvent, a Kárpát-medencei Református Egyházak közös képviseleti testülete – ezt erősítette meg nyilatkozatában Balog Zoltán, a konvent elnöke.

További tartalmak

Legfontosabb dokumentumok