Magyar Református Egyház

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Kopács Generális Konvent elnöksége ülés - 2021.06.15-16

Ülésezik a Generális Konvent elnöksége Kopácson

Fotó: Barcza János

Közel másfél év kihagyás után ismét személyesen tartotta ülését június 15-én és 16-án Kopácson a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő húszfős testület tanácskozását a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház látta vendégül.

A két napos tanácskozáson a Kárpát-medencei püspökök beszámoltak az elmúlt év eseményeiről egyházkerületeikben. A legtöbb helyen az óvodaépítések előrehaladásáról lehetett hallani, és arról, milyen lépésekkel kívánják a járvány után újra megerősíteni a gyülekezeti közösségeket. Balog Zoltán dunamelléki püspök, egyházunk Zsinatának lelkészi elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a testvéregyházak lemondták a nagy nyári találkozóikat, addig a református egyház megtartja a Csillagpontot, a Bárka tábor alkalmait és a Reformátusok Szárszói Konferenciáját is .

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke megosztotta az egybegyűltekkel, hogy július 3-án, szombaton 11 órakor a nyíregyházi Északi temetőben avatják fel a tavaly elhunyt Adorján Gusztáv főgondnok síremlékét.

Kopács Generális Konvent elnöksége ülés - 2021.06.15-16

Döntöttek egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról

Fotó: Barcza János

A Generális Konvent elnöksége elfogadta a szeptember 17-18-i nagyváradi ünnepségek és a Generális Konvent közgyűlésének programját, amelyeket a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakításának századik évfordulóján tartanak majd.

Az elnökség döntött a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásairól is. Ennek keretében a Felvidéken található vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola öt millió forintot kap majd az épület belső felújítására, három és félmillió forint jut a Szatmárnémeti Református Gimnázium digitális infrastruktúrájának modernizálására, hat és fél millió forint a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium berendezésére és az oktatási intézmények általános működésének támogatására tizenötmillió forintot kap a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A Szerbiai Református Keresztyén Egyház és a Horvátországi Református Kálvini Keresztyén Egyház nyári gyermek- és ifjúsági táborok megrendezésére kap támogatást.

A Kárpát-medencei református oktatási intézmények diákjainak és pedagógusainak legutóbbi adománygyűjtése nyomán csaknem 18 millió forint támogatás folyt be az oktatási alap javára. Ezt az összeget 11 millió forinttal egészítette ki a Magyar Református Egyház költségvetése, így – a járvány miatt meghiúsult programok révén keletkezett korábbi maradvány felhasználásával – közel 35 millió forint támogatás szétosztására volt most lehetőség.

Balog Zoltán javaslatára arról is döntés született, hogy meg kell kezdeni egy átfogó Kárpát-medencei magyar református missziói stratégia kidolgozását a következő évekre. Az első lépéseket már meg is tették: Szesztay Ádám református diplomata előadását követően a Generális Konvent elnöksége egyeztetett a tervezet kereteiről, irányvonalairól és a dokumentum elkészítésének főbb mérföldköveiről, az egyházkerületek pedig megkezdték azoknak a személyeknek a kijelölését, akik a stratégiaalkotásban részt vesznek majd. A kész tervezetet a tervek szerint jövő tavaszra szeretnének letenni az asztalra.

Kopács Generális Konvent elnöksége ülés - 2021.06.15-16

A Generális Konvent elnöksége és a házigazda Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház helyszínen tartózkodó lelkészei és gondnokai Kopácson

Fotó: Barcza János

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.