Nemzedéke prédikátora – száznegyven éve született Ravasz László

Trianon után az Istenhez fordulás segített

„Adjátok vissza a vallásunkat!”

Az egyháztörténet bizonyságtétel