Oktatás

Hírek

Szászi Andrea, Református Pedagógiai Intézet (RPI) katechetikai igazgatóhelyettese 2021 augusztus - Fotó:Sebestyén László

A gyermek a saját Istenével érkezik a hittanórára (második rész)

A hittanoktatás nemcsak arról szól, hogy ismeretet szeretnénk átadni, hanem a komplex személyiségfejlődést akarjuk segíteni – vallja Szászi Andrea református lelkipásztor, hittanoktató-vallástanár. A szakemberrel készített interjúnk második részében arról beszélgetünk, hogy miként jelennek meg a hittan-kerettantervben a gyermeki hit fejlődéséhez igazodó történetek.

Tovább a cikkhez
KRE fenntarthatóság, csoportkép 2024 (f.Hurta Hajnalka)

Mi okozzuk, mi tudjuk megszüntetni is

Kitüntetett nemzedéknek számítunk, mert még változtathatunk a természettel kialakított kapcsolatunkon, segíthetünk a bajba jutott földön. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán egy féléves kurzus nyújt egyedülálló képzést a hallgatóknak a fenntarthatóság problémaköréről és a megoldási lehetőségekről. Milyen kihívások állnak előttünk? Miért kell ebben az utazásban közösen részt vennünk? Az egyetem szemináriumán jártunk, ahol a sok puzzle-darabka kezdett képpé összeállni.

Tovább a cikkhez

További híreink

Énekelt ima egy tetőtéri tanteremben

Az iskolai egyháziének-órák legfontosabb tananyaga lett az új református énekeskönyv. A református oktatási intézményekben az általunk megkérdezett pedagógusok szerint jól vizsgázott a mintegy kétszáz új énekkel gazdagodott kiadvány, a diákok nyitottan fogadják és könnyen megkedvelik az élénkebb ritmikájú dallamokat. Így van ez a Szentendrei Református Gimnáziumban is, ahol Körösmezei-Varga Zsuzsanna ének-zene tanár segít elmélyíteni a gyerekek számára az egyházzene és azon belül a protestáns egyházzene évszázados hagyományát.

Értékorientált számvetés

Tizenöt éve kezdődött el a gazdasági képzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az apró „csíra” a jogi karon indult növekedésnek, hogy később önálló karként „szökkenjen szárba”: a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet joghallgatóknak tanított általános közgazdaságtant, pénzügyi ismereteket, nemzetközi gazdálkodást, európai uniós szakpolitikákat. Pulay Gyula Zoltán, a folyamatot az egyik alapítóként végigkísérő oktató ezt az időszakot úgy látja, találkozott két lényeges gondolat: egyrészt egy igazi universitashoz úgy illik, hogy gazdasági képzése is legyen, másrészt fontos alternatíva azok számára, akik a gazdaságra és a kar többi szakterületére keresztyén nézőpontból tekintenek.

Hétvégén lesz az ökumenikus diákfilmszemle döntője

A határidőre összesen huszonnégy alkotás érkezett be. A diákfilmszemle vetítéssorozata, a filmek nyilvános értékelése és díjazása május 25-én lesz Budapesten. A versenyre református, evangélikus és katolikus iskolák tanulói nevezhettek.

Élő hitet az alma materből

Közeleg a középiskolai ballagás és érettségik ideje. Vajon sikerült-e a tarisznyába a láthatók mellé hitet is csomagolni? Kinek van ereje, lehetősége és tudása a hittantanterven és kötelező áhítatokon túlmenően is szervezni a fiatalok hitéletét és a tárgyi tudás átadásán túl megérinteni a lelket is? Egyre több az intézményünk, és ezzel egyre inkább növekszik a felelősségünk is – vallja Szabó Elődné Melinda iskolamissziós referens, aki azt tűzte ki célul, hogy minél több támogatást kapjanak az iskolák a lelkiség alakításában. Azért, hogy a gyakorlatban is lássuk a lehetőségeket és a törekvések irányát, a Tatai Református Gimnázium csendesnapján jártunk.

Vége a hittanoktatók magányának

– Célunk, hogy folyamatosan érezzék: ott állunk mögöttük, bármikor megszólíthatók vagyunk, nem virtuális, csak papíron létező szervezet a miénk, hanem olyan szolgálat, amelyet meg lehet keresni, a támogatását kérni – mondja Lenkeyné Teleki Mária, a két éve alapított Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat vezetője. A szolgálat támogató jelenlétet igyekszik nyújtani az egyházkerület megyéiben feladatukat végző hittanoktatóknak, a hittanoktatásban közreműködőknek.

További tartalmak

Események