Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

reflap publi 05.22-re

Parancsolt ünnep?

Május 22. a református egység napja. Hogyan érezhetjük magunkénak a tizenötödik évforduló ünnepét? Töltsük meg mi tartalommal, nem várva szervezésre, iránymutatásra, tegyük a közösségünk összekapaszkodásának, Isten felé fordulásának ünnepévé! Nagy Károly Zsolt írása a Reformátusok Lapjából.

Tovább a cikkhez

További hírek

Egységnap a reformáció bölcsőjében

Komolyzenei koncerttel ünnepelték a magyar református egység napját május 22-én Pécsen. Az alkalom a dunamelléki és a dunántúli, valamint a horvátországi magyar reformátusságot is összekötötte. Az ünnepség egyben a Pécsi Református Kollégium fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat nyitánya is volt.

Egy gyertyatartó vándorútja a Szepességtől az Érmellékig

A felvidéki Szepesszombat belvárosban egy aprócska régiségboltban szinte azonnal a szemembe ötlött egy ezüstözött gyertyatartó, amely egy papi hagyatékból került a boltocska kincsei közé. A gyertyatartó a velünk töltött hosszú évek alatt otthonunk megbecsült lelki értéke lett. 2023 nyarán mégis úgy döntöttünk, hogy elvisszük ajándékba az Érmelléki Református Egyházmegye egyik Árpád-kori templomába, Vedresábrányba. Petrőczi Éva írása a Reformátusok Lapjából.

Május utolsó hétvégéjén Szeretethíd!

A 16. Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat május 24–25-én rendezi meg a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az esemény idehaza és a határainkon túl egyaránt mintegy tizenötezer embert mozgat meg évente. Az önkéntes akciók három témakört ölelnek fel: környezetvédelem, szociális és fejlesztési programok.

Felhívás a tragikus körülmények között elhunyt lelkipásztor családjának megsegítésére

Együttérzését fejezi ki a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége az április 10-én, tragikus körülmények között elhunyt Bíró István madéfalvi lelkipásztor családja felé. Özvegye, három, félárván maradt kisgyermeke és születendő babája maradt hátra. Megsegítésükre adományokat gyűjt az Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség.

A szépség és mélység ünnepe

Erdélyben a legtöbb református gyülekezetben virágvasárnapon szokás tartani a konfirmációt, ez a hagyomány él a Mezőpaniti Református Egyházközségben is. Ezért az ünnep jelentőségét firtató kérdéseink nem szorítkoztak a bibliai történet üzenetének kibontására: a fogadalmat tévő, többnyire fiatal egyháztagok szempontjából is áttekintettük a nap szerepét és mai értelmezését Kovács Tiborral, a Maros megyei község lelkipásztorával.

További tartalmak

A Magyar Református Egyház és a Generális Konvent hírei

Generális Konvent elnökségi ülés - 2024. január 26. Budapest, Ráday ház. Fotó: Ulicza Tamás

Jól haladnak az idei református egységnap előkészületei

Budapesten, a Ráday Házban tartott ülést január 26-án a Generális Konvent elnöksége. Személyesen nem mindenki tudott jelen lenni, mert a kárpátaljai delegációt nem engedték át a határon, Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok ezért videókonferenciás kapcsolat segítségével csatlakozott a megbeszéléshez.

Reformátusok Szárszói Konferenciája 2022 - Milyen magyar vagyok református magyarként kerekasztal. Géresi Róbert Fotó: Sebestyén László

Testvéri közösségben megvitatni közös ügyeinket

Rimaszombatban tartották meg a Generális Konvent elnökségének legutóbbi ülését. A Kárpát-medence magyar reformátusságának püspökeit és főgondnokait tömörítő szervezet a kárpátaljai testvérek nehézségein kívül az egységnapról, egy a gályarabokra emlékező programsorozatról és a horvátországi reformátusok helyzetéről is szót ejtett. A házigazda Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Géresi Róbertet kérdeztük az eseményről.

közös_zsinat_2023_07_14_hurta_hajnalka_2

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának második napja úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták az alkotmány módosítását, amely lehetővé tette két nyugat-európai szervezet csatlakozását. Emellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát, valamint a zsinat zárónyilatkozatát is.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

florida

Háromszékről Floridába

Kezdetben orvosnak készült, végül a helyi református kollégiumban tanult, s ott talált rá hivatására – és feleségére is – Csiki-Mákszem Lóránd amerikai magyar lelkész. A Kézdivásárhelyen született lelkipásztornak és tanító házastársának, Enikőnek útja előbb Kolozsvárra, majd a Nagyszeben melletti Vízaknára vezetett. Amikor tizenkét évi szolgálatuk után a feleség amerikai munkavállalási engedélyt kapott, a Covid-járvány közepén az Egyesült Államokba költöztek: előbb Clevelandbe (Ohio) mentek, majd Miamiban (Florida) találtak otthonra.

Tovább a cikkhez

„Itt van misszióm, nem kell Indiáig mennem”

Endrei Ferenc kalandos úton jutott el Amerikába és a hivatásához is. A háború alatt, tizenhárom évesen talált rá a Bibliára, s bár először mérnök lett, egyetemi szállásadói és Billy Graham hatására rálelt hivatására is. A clevelandi református templom lelkésze volt huszonnyolc évig, annak legnehezebb időszakában. Jóval túl a kilencvenedik életévén is rendkívüli emlékezőtehetséggel idézte fel hosszú életének egyes részleteit clevelandi otthonában.

Tanítani kell az önkéntesség kultúráját

Kovács Zsuzsa és Mózes Kolozsváron születtek és házasodtak össze. 1969-ben vándoroltak ki Amerikába, ahol lépésről lépésre építették fel életüket a New Jersey állambeli New Brunswick közelében. Munkájuk és családjuk mellett Mózes hat éven át a helyi református egyház presbitere volt, és többször vállalta a magyar klub elnökségét is; Zsuzsa a cserkészet szülői munkaközösségét vezette hét éven keresztül. Gyermekeik folytatják a közösségi vállalásokat, de 2023 végéig még a szülők is aktívak voltak. Az általuk szervezett 110 éves HAAC-évforduló után a református templomban beszélgettünk.

A legigazabb karácsony

Papp Györgyi Pozsonyban született 1934-ben. Férjével, Bőjtös Lászlóval 1956. december elsején menekültek el Magyarországról az Egyesült Államokba azzal a szándékkal, hogy hamarosan visszatérnek. A történelem ezt megakadályozta, honvágyukat a magyarság szolgálatával, a magyar szellemi-lelki örökség ápolásával enyhítették. Férje halála óta Györgyi visszavonultan él, de szíve, lelke és háza még mindig készen áll a vendéglátásra.

Történelmi visszailleszkedés a magyar reformátusságba

Minden magyar református gyülekezet, míg tisztán hirdetik az Igét és komolyan megtartják Isten országa rendjét, hivatali állomása Isten országának – mondta Békássy N. Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke, akivel azzal kapcsolatban beszélgettünk, hogy a szervezet nyáron tagja lett a Magyar Református Egyház Közös Zsinatának.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből