Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Kiss Miklós

Elég nekem! Maradj helyben!

A régi és az új találkozik. Egy régi, örök üzenet, Isten Igéje, az evangélium, amelyet megpróbálunk a mai kor emberéhez valamilyen formában eljuttatni, új köntösbe bújtatni, hogy az közérthető legyen, hogy az épülésünkre lehessen – vallja Kiss Miklós, a kelet-felvidéki Bodrogközben, Örösön szolgáló református lelkész, aki tizenöt éve szolgál a Fiatal Reformátusok Szövetségében is, amelynek jelenleg ő az elnöke.

Tovább a cikkhez
közös_zsinat_2023_07_14_hurta_hajnalka_2

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának második napja úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták az alkotmány módosítását, amely lehetővé tette két nyugat-európai szervezet csatlakozását. Emellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát, valamint a zsinat zárónyilatkozatát is.

Tovább a cikkhez

További hírek

„A bölcsesség kezdete” – Első alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Konferenciáját

Erkölcsileg védhető volt-e Bonhoeffer részéről Hitler megölésének terve? Mennyiben beszélhetünk református templomi képhasználatról? A lelkipásztorok hogyan vonhatnak be másokat is a szolgálatba, mielőtt kiégnének? Mit kezdhetünk a negatív istenképek hosszú távú hatásaival? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről is szó volt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diákpresbitériuma által szeptember 22–24. között megrendezett konferencián. Az eseményen három evangélikus és kilenc református teológushallgató adott elő.

Az összefogás hangja – húszéves az Agnus Rádió

Meghatározó szerepe van az egyetlen magyar református közösségi rádiónak, az Agnusnak Kolozsváron. Az egyszerre diakóniaként és misszióként működő rádió idén ünnepli huszadik születésnapját. Szeptember 24-én egész napos programmal készül és kárpátaljai adománygyűjtést tart a szerkesztőség. Az Agnus egyik alapítóját, Adorjáni László lelkipásztort és Szegedi Csaba ügyvezető igazgatót kérdeztük az indulásról és küldetésükről.

Lelki motor a fenyegetettségben

Kárpátaljai helyettesítő szolgálattal segítik határon túli kollégáikat magyarországi református lelkipásztorok. Bereczky Ildikó nyugdíjas lelkész áprilisban érkezett, a Tiszáninneni Református Egyházkerület pedig nyár elején fordult felhívással a lelkipásztoraihoz, akik közül hárman már vissza is tértek a helyettesítő szolgálatból és beszámoltak útjukról.

Átadták a felújított Herepei-házat Kolozsváron

A Farkas utcai református templom melletti óparókia az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület új ifjúsági központjának ad majd otthont. Az épület avatóját istentisztelet előzte meg, amellyel kezdetét vette a 14. Kolozsvári Magyar Napok.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

közös_zsinat_2023_07_13_todoroff_lázár_8

Ülésezik a Magyar Református Egyház Közös Zsinata

Elkezdődött a Magyar Református Egyház Közös Zsinata Budapesten, a Ráday Házban. Az esemény csütörtöki megnyitóján Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az egybegyűlt tagokat és vendégeket. Szokás szerint a zsinat első napján a házigazda mutatkozott be, amely idén a Dunamelléki Református Egyházkerület.

Rembrandt: Jézus megjelenik a tanítványoknak f: wikimedia.org

„Azokért imádkozom, akiket nekem adtál”

„A Feltámadott Krisztus számára fontos, hogy a hittel élt élet hitre hívjon másokat is. Ez a mi húsvéti feladatunk: továbbadni az örömhírt és reménységre hangolni másokat is a háborútól, válságtól és megélhetési krízistől sújtott világunkban.” Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

Karvansky Mónika közös_zsinat_2023_07_15_hurta_hajnalka_111

„A missziós terület más, a nyáj ugyanaz”

Ünnepi mérföldkő, ami bekerül majd az egyháztörténetbe – értékelte Karvansky Mónika a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke a Magyar Református Egyház Közös Zsinata döntését arról, hogy az általa vezetett szervezetet és a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot a tagegyházai közé fogadta. A Bécsben szolgáló lelkipásztor szerint a „hitbeli vérkeringés” eddig is megvolt, mégis jelentős lépés ez azért, hogy a nyugat-európai reformátusok érezzék, Krisztusban összetartoznak a Kárpát-medencei testvérekkel.

Tovább a cikkhez

„A művészetek valójában az istenkeresésről szólnak”

A kolozsvári születésű Krasznai Tünde-Ilona az Egyesült Államok északkeleti partján, Connecticut államban él. Zongoraművészként bejárta a világot, számos díj és kitüntetés büszke gazdája. Lelkész férje, Király Tibor vezeti a fairfieldi magyar református közösséget, ő pedig alapító-vezetője a Magyar Művészetek Iskolájának és a Református Nőszövetségnek, amelyek szorosan együttműködnek a gyülekezettel.

A New Brunswick-i református közösség szerencséje a kétnyelvűség

Ötvös Zsolt tizenöt éve az egyesült államokbeli New Brunswick-i Magyar Református Egyház lelkésze. Előzőleg Kanadában, majd Ohio államban is szolgált. Megtapasztalta: azoknál a református gyülekezeteknél, ahol a friss magyar bevándorló és a másodgenerációs közösségek együtt tudnak szolgálni, Isten különös áldását lehet látni. A Magyar Fesztiválon, Észak-Amerika legismertebb magyar eseményén zajló beszélgetésünk alatt behallatszott az udvari vásár és az előadások vidám zaja, néha benyitottak a néptáncgálára készülődő gyerekek és szülők, láthatóan otthonosan mozogva az épületben.

Székely kapu Londonban

London Fulham nevű negyedének egy kis utcájában az itt megszokott vörös téglás angol sorházak között áll egy székely kapu. Nem is akárhova juthat el, aki átlép rajta: olyan imaházba érkezik, ahol magyar nyelven hirdetik az Igét. Ez az épület ugyanis az Angliai Magyar Református Egyház imaháza és központja 1958 óta. Maga a gyülekezet azonban már hetvenöt éve létezik az Egyesült Királyságban.

Hetvenöt év – „Mindeddig megsegített minket az Úr”

Az Angliai Magyar Református Egyház március 12-én ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. A templom teljesen megtelt az emlékező és örvendező gyülekezettel, amely hálát adott az elmúlt évekért és kérte az Úr áldását a jövőre is. Salánki István lelkipásztor beszámolója.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből