Református Hittan

Évek óta több mint 150 ezer gyermek vett részt valamilyen formában református hittanoktatásban. Az egyházközségeink által szervezett alkalmak, a nem református egyházi iskolák fakultatív, valamint a református iskolák és óvodák kötelező hittanórái mellett 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit- és erkölcstan tantárgy.

Létszámadatok:

Egyházközségek által szervezett fakultatív: 21.575 fő

Nem református egyházi iskolai: 14.857 fő

Református iskola és óvoda: 43.013 fő

Állami iskolai református hit- és erkölcstan: 71.233 fő

Hittanoktatásban részesülők száma összesen: 150.678 fő

Szervezeti egység Titulus Név Mobil E-mail Ügyfélfogadási idő
Főigazgatóság főigazgató Bruckner László 0630-268-0229 oktatasi.szolgalat@reformatus.hu 9-15 óra
Főigazgatóság titkárságvezető Macsek Laura 0630-268-0229 macsek.laura@reformatus.hu 9-15 óra
Főigazgatóság titkársági
referens
Béresné Kovács
Szilvia
0630-263-6982 beresne.kovacs.szilvia@reformatus.hu 9-15 óra
Tanügyigazgatási Osztály mb.
osztályvezető
Halasi Anita 0630-263-4026 halasi.anita@reformatus.hu 9-15 óra
Tanügyigazgatási Osztály tanügyigazgatási
referens
Juhász Szabolcs 0630-373-7050 juhasz.szabolcs@reformatus.hu 9-15 óra
Intézményfenntartási
és Monitoring Osztály
osztályvezető Szűcs Judit 0630-162-8354 oktatas.fenntartas@reformatus.hu 9-15 óra
Intézményfenntartási
és Monitoring Osztály
pénzügyi
referens
Vig István 0630-576-3250 vig.istvan@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály mb.
osztályvezető
Vasné Faragó
Gabriella
0630-293-0540 ugyintezo.debrecen@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály titkárságvezető Vereczkei Hajnalka 0630-374-2235 vereczkei.hajnalka@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály bérügyintéző Pirosné Gerencsér
Edit
0630-162-8367 pirosne.gerencser.edit@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály társadalombiztosítási
ügyintéző
Vitkó Viktória 0630-369-7726 vitko.viktoria@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály bér és
társadalombiztosítási ügyintéző
Rest Lívia 0630-160-9457 rest.livia@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály REKIR-alkalmazás  koordinátor Török Beatrix 0630-263-6869 torok.beatrix@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály ügyintéző Németh-Nacsa Andrea 0630-374-2525 nacsa.andrea@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály folyamatszervező
informatikus
Mészáros István 0630-317-0328 meszaros.istvan@reformatus.hu 9-15 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Baranya Bóka
Lehel Álmos
06-30-830-4832 ugyintezo.baranya@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Bács-Kiskunsági Lukács
Zsuzsanna
06-30-641-4998 ugyintezo.bacs-kiskunsag@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Budapest-Dél Juhászné
Takaró Réka
06-30-292-0854 ugyintezo.budapest-del@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Budapest-Dél Drenyovszky
Péterné
06-30-292-0746 ugyintezo.budapest-del@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Budapest-Észak Drenyovszky
Péterné
06-30-292-0746 ugyintezo.budapest-eszak@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Délpest Kozákné
Kovácsová Ilona
06-30-620-4655 ugyintezo.delpest@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály Szabó Réka 06-30-222-4895 ugyintezo.delpest@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Északpest Zsohárné
Szenczy Liliána
06-30-291-8952 ugyintezo.eszakpest@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Tolna Ráczné
Pető Ildikó
06-30-292-9355 ugyintezo.tolna@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Vértesalja Popovics
Adrienn
06-30-820-7117 ugyintezo.vertesalja@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Mezőföld ugyintezo.mezofold@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Őrség Szakál
Dénes Illés
06-30-845-98-79 ugyintezo.orseg@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Pápa Pintérné
Szőke Erika
06-30-292-5596 ugyintezo.papa@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Somogy Gál
Erzsébet
06-30-300-6002 ugyintezo.somogy@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Tata Pungurné
Császár Judit
06-20-823-3543 ugyintezo.tata@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Veszprém Szabó
Barnabás
06-30-563-7009 ugyintezo.veszprem@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Abaúj Szakácsné
Huszti Emma
06-30-293-0053 ugyintezo.abauj@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Borsod-Gömör Szakácsné
Huszti Emma
06-30-638-2779 ugyintezo.borsod-gomor@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Egervölgy Patainé
Péter-Szarka Éva
06-30-315-2140 ugyintezo.egervolgy@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Zemplén Szakácsné
Huszti Emma
06-30-293-0053 ugyintezo.zemplen@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Békés Illésné
Lestyan Veronika
06-30-300-6735 ugyintezo.bekes@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Bihar Szakácsné
Huszti Emma
06-30-293-0053 ugyintezo.bihar@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Csongrád Varga
Rita
06-30-293-0207 ugyintezo.csongrad@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Debrecen Vasné
Faragó Gabriella
06-30-293-0540 ugyintezo.debrecen@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Hajdúvidék Vasné
Faragó Gabriella
ugyintezo.hajduvidek@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Nagykunság Vasné
Faragó Gabriella
ugyintezo.debrecen@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Nyírség Szakácsné
Huszti Emma
06-30-293-0053 ugyintezo.nyirseg@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Szabolcs-Bereg Vasné
Faragó Gabriella
06-30-293-0540 ugyintezo.szabolcs-bereg@reformatus.hu 8-16 óra
Hittanoktatási Osztály területi ügyintéző Szatmár Tóth
Miklós
06-30-293-0065 ugyintezo.szatmar@reformatus.hu 8-16 óra

Tájékoztató

Március első felében zajlanak az állami iskolákban kötelezően választható hit- és erkölcstanórákkal kapcsolatos tájékoztató szülői értekezletek, a szülők áprilisban írathatják be református hittanra gyermeküket.
A szülőknek kell nyilatkozniuk arról, hogy állami fenntartású általános iskolában vagy hatévfolyamos gimnáziumban tanuló, általános iskolás korú gyermekük az etikaoktatást vagy valamelyik felekezet hit- és erkölcstan óráját fogja látogatni a következő tanévben.

Részletek a Hittan.info oldalon

Miért válasszák a református hit- és erkölcstant? Mi zajlik a református hittanórán? Ezekre a kérdésekre választ kaphatnak a szülők a hittan.info oldalon.Letölthető anyagok

Hogy a szülők döntését segítsék, az iskolák kötelesek egyeztetni a helyi egyházközségekkel, s március 14-ig tájékoztató szülői értekezleteket szervezni. A honlapunkon találnak a tájékoztatást segítő, helyi igényekre szabható plakátot, szórólapot és a református hit- és erkölcstant bemutató ppt-t.

A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése

A 2023/24. tanévre történő beiratkozás alkalmával a református hit- és erkölcstan oktatást szervező református egyházközségek figyelmébe ezen menetrend alkalmazását ajánljuk.