Felhívások

Pályázati kiírások, felvételi hirdetmények és egyéb felhívások egyházunkban.

Gyűjteményi és gazdasági titkárt keres a Ráday Gyűjtemény

Június elsejei kezdéssel keresnek teljes munkaidős vagy hatórás részmunkaidős munkatársat a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményéhez. A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Ráday utca 28. Illetmény és juttatások: megegyezés szerint. Jelentkezni 2024. április 30-ig lehet, kizárólag e-mailben.

Pályázati lehetőségek az élő Ige évében

A gyülekezeteknek, egyházmegyéknek, valamint az egyház életéhez kapcsolódó civil szervezeteknek meghirdetett pályázatokat a tematikus év honlapján találhatják meg az érdeklődők.

Pályázati lehetőség végzős óvodapedagógus hallgatóknak

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj-, és Mentorprogram (RÓTÖM) a Magyarországi Református Egyháznál Az ösztöndíj célja: A magyarországi református óvodákban az utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező óvodapedagógussal.

Meghirdették az ökogyülekezet cím és díj idei pályázatát

Olyan keresztyén gyülekezetek, egyházi közösségek és intézmények jelentkezését várja az ökogyülekezet cím és díj elnyerésére a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma és a Károli Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete, amelyek számára fontos a teremtett világ megóvása.

Énekelj velünk!

A Központi Református Kórus tagfelvételt hirdet minden szólamba. Várják mindazon érdeklődők jelentkezését, akik szeretnek énekelni, kórusmúlttal és zenei előképzettséggel rendelkeznek és szeretnék énektudásukkal Istent dicsérni.

Pályázz nyári ifitáborra a gyülekezeteddel!

Legalább két, azonos egyházmegyébe tartozó gyülekezet összefogásával lehet pályázni az MRE Zsinati Ifjúsági Osztályánál legalább háromnapos, egyházi ifjúsági tábor, rendezvény szervezésére vagy nyári napközis tábor lebonyolítására.

Várják a jelöléseket a diakóniai díjakra

Már lehet gyülekezeti tagokat és diakóniai munkát végzőket jelölni a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjra. A felterjesztéseket június 16-áig várják postai úton vagy e-mailben a mellékelt adatlapon.

Hogyan szervezzünk nyári gyerektábort?

A nyári gyermektáboroztatás jó gyakorlataival szeretné megismertetni az érdeklődőket a Szentírásszövetség a márciusi konferenciáján. Elindítottak egy online kérdőívet is, hogy megtudják, mi segítene a gyülekezeteknek ezen a szolgálati területen.

Egy év a fejlődés jegyében az Ifjúságépítőkkel

Második alkalommal szerveznek éves mentorcsoportokat az Ifjúságépítők, hogy ezzel is segítsék a fiatalok között szolgálók munkáját és fejlődését. A programhoz bárki csatlakozhat a Kárpát-medencéből, aki szeretne elmélyülni az önismeretben, a Biblia-fókuszú szolgálatban vagy a vezetéselméletben.

Lelkipásztorokat lehet jelölni a Dobos Károly-díjra

Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatársukat a Dobos Károly-díjra. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, mely döntését a Zsinat tavaszi ülése elé terjeszti.

Énekkart szervez húsvétra a drogmisszió

Passió előadást készül bemutatni az idei húsvétra a református drogmisszió. Az előadásra alkalmi énekkart szerveznek, amelyben volt klienseik is részt vesznek. A próbák keddenként este 18 órakor kezdődnek a Budapest X. kerület, Zágrábi utca 5-ben. Az első alkalmat február 21-én tartják. Szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet érez a közös énekléshez.

Közösségi adományozási minta jött létre a „Még jobb adni” programnak köszönhetően

A projekt alapvető célja az egyházi közösségek fejlesztése, szervezetfejlesztés és szolgáltatásfejlesztés volt. Ennek keretében négy alkalommal került sor kétnapos képzésre, melyeken összesen 40 fő vett részt. A képzések tematikája az adománygyűjtés és adományosztás segítése köré csoportosult és a területen jártas civil szervezet bevonásával történt meg.

A közösség megtartó ereje hívta életre az Együtt egymásért programot

A református egyház a program elsődleges céljaként a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítését fogalmazta meg. Ennek érdekében az elmaradott régiók, térségek helyi közösségeiben olyan személyeket képeznek ki, akik katalizátorként képesek közösségfejlesztő folyamatokat elindítani.

További tartalmak