Bizonnyal feltámadt! A sír üres…

A jól kitalált vajúdó idő