Református félóra március 11. ajánlója

Dátum
2020. március 11.
Helyszín
Országszerte
+ Naptárhoz adom

A koronavírus terjedése miatt a Magyarországi Református Egyház elnöksége felhívást intézett a reformátusokhoz. Azt kérik, hogy a templomokban, iskolákban és egyházi intézményekben tegyenek meg mindent, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését. A többi közt azt kéri az elnökség, hogy az istentiszteleteken külön-külön úrvacsorai kelyhekben osszák az úrvacsorai bort. Ne igyanak nagy, közös kehelyből! A felhívás teljes szövegét a reformatus.hu oldalon olvashatják.

http://www.reformatus.hu/mutat/17108/

kehely

A keresztelés minden keresztény egyházban a szövetség jele. Milyen a református keresztelő?

Adományok segíthetnek a beteg miskolci lányon. Spinocerebelláris ataxia – így nevezik azt a ritka genetikai betegséget, amiben Bodnár Emese szenved. Gyógyítani nem lehet. Egyetlen esélyük egy speciális kezelés. Ez évente másfél millió forintba kerülne fejenként, amit a család nem tud kifizetni. Emese és édesanyja, Ibolya azt mondják: egyedül a hit az, amibe kapaszkodni tudnak.

„Én az Istent meg nem tagadom!” -Vallotta ezt néhai Oroszi Pál református lelkész vádlói előtt a kommunista diktatúra alatt. Oroszi Pál kolhozi építésvezető elsők között jelentkezett 1972-ben a korábban tiltott helyi lelkészképzésre. A rendszerváltás után templomot gyülekezeti házat és iskolát épített, esperes és egyházkerületi főjegyző tisztséget töltött be. Özvegyével, a most 91 éves Oroszi Pálné Jákó Margittal a kommunizmus áldozatainak emléknapján beszélgettünk.

Mindenféle böjtnek, akkor van igazán értelme, ha az valamilyen céllal történik. Ez a cél pedig: még jobban elmélyülni az Istennel való közösségben – vallotta Dr. Joó Sándor református lelkipásztor, Joó Sándor 1938-tól 1970-ben bekövetkezett haláláig volt a pasaréti reformátusok lelkipásztora. Végrendeletének utolsó mondatában ez állt: “Jézusban való hitemben boldog voltam, ezt szeretném örökül hagyni.” Joó Sándor böjti áhítatát Kecskés Ákos mondja el.

Március 11-én, szerdán délután fél kettőtől a Kossuth Rádió hullámhosszán várja Önöket a Református félóra szerkesztője, Fekete Zsuzsa. Áldás, békesség!