Emberfeletti szolgálatokról emlékeztek meg a hittudományi egyetemen