Hagyomány, identitás, történelem

Egyháztörténeti konferencia a Ráday utcában

Nagyszabású nemzetközi egyház- és művelődéstörténeti konferenciát tartottak november 2–3-án az újonnan átadott Ráday utcai kollégiumban. Az ötödik alkalommal megrendezett, Hagyomány, identitás, történelem című szimpóziumon hatvan kutató osztotta meg az érdeklődőkkel kutatásai eredményeit.

A konferencia fóruma volt mindazoknak, akik egyház- és művelődéstörténettel foglalkoznak. Az előadók több szekcióban mutatták be kutatásaikat, az elért eredményeket. Az előadások az egyháztörténet széles spektrumát érintették, így például a diákok XVII–XVIII. századi peregrinációját vagy éppen a Trianon utáni református egyházi útkereséseket.

A doktoranduszok is lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák vízióikat a szakma őket érdeklő részéről. – Jó lehetőség ez arra, hogy a kollégák kutatásairól értesüljünk, hogy hol is tartanak éppen. Izgalmas végigkövetni azt, hogy a például két évvel ezelőtt felvázolt nehézségekkel mire jutottak – mondta az egyik résztvevő.

A konferenciára a Kárpát-medence minden részéről érkeztek történészek, így Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről is. Utóbbiaknak külön szekciót biztosítottak a szervezők, hogy a közönséggel megismertethessék a térség érdekes egyháztörténelmi múltját. Szó volt a felvidéki református egyház II. világháborút követő újjáalakulásáról vagy Birtha József legendás lévai lelkész, nemzetgyűlési képviselő közéleti szerepvállalásáról a Felvidéken és Magyarországon.

Hagyományok címmel Bogárdi Szabó István tartott előadást, amelyben többek között az apokaliptika értelmezését vizsgálta, összehasonlítva Melanchton és Bullinger erre vonatkozó megállapításait, hogy aztán abból levonja a magyar vonatkozású tanulságokat.

A konferencián több felekezet kutatói is részt vettek, ezzel is bővítve a nézőpontok sokszínűségét. Idén különlegesség volt, hogy Gárdonyi Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszékének vezetője bemutatta, hogyan változott a katolikus iskolákban a reformációval kapcsolatos szemlélet.

– A konferencia egyik „lába” az identitás, ez ott van minden előadás mélyén. Kálvinista, református… Mit is jelent mindez? Mi itt ezt igyekszünk körbejárni. Református identitásunk alapvető történeti elemeit próbáljuk meg újra megtalálni, boncolgatni, bemutatni – mondta Lányi Gábor, az esemény egyik szervezője.

A konferencián elhangzott előadásokat később tanulmánykötet formájában is megjelentetik, mely online is elérhető lesz.