Imalánc a lelkipásztorokért és a lelkipásztori hivatásért

Dátum
2023. szeptember 1. –
2023. december 31.
Helyszín

Debrecen
Mutasd a térképen →
+ Naptárhoz adom

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség elnöksége, csatlakozva a Zsinat által meghirdetett Lelkipásztori hivatás évéhez, imádságra hívja a nőszövetségeket, gyülekezeteket, hívő testvéreket. A 2023-as év második félévének minden hónapjára kiválasztottak egy-egy imatémát, amelyen keresztül imádságban viszik majd Isten elé a lelkipásztorok elhívását, családját, testi-lelki egészségét, hitét, intézményi szolgálatát és a gyülekezeteket. Szeretettel kérik és hívják a kedves testvéreket, hogy csatlakozzanak az imalánchoz. Alább a még hátralévő hónapok imatémai.

Ima, kéz, imára kulcsolt kezek. EGYMI tanévnyitó 2023 augusztus - Fotó: Hurta Hajnalka

Fotó: Hurta Hajnalka

Imalánc a lelkipásztorokért és a lelkipásztori hivatásért

Szeptember
Imádság a lelkipásztorok testi-lelki egészségéért, hogy

 • a testükre is mint Isten ajándékára tekintsenek. Óvják, becsüljék meg és gondozzák testüket mint Isten különleges alkotását;
 • ne fáradjanak bele a szolgálatba, testben és lélekben egészségesen maradhassanak meg hivatásukban, rendeljen Isten szolgálatkész munkatársakat, presbitereket, gondnokokat a lelkipásztorok mellé, akikkel megoszthatják a szolgálat nagy és sokrétű terhét;
 • megkötözöttségeikből megszabadulhassanak, terheik között megfelelő segítséget merjenek kérni és elfogadni;
 • óvja meg Urunk mindnyájukat az összeomlástól, öngyilkosságtól.

Október
Imádság a lelkipásztorok hitéért, hogy

 • a hitük erős legyen, és Jézus Krisztust személyes megváltójuknak vallva hirdessék;
 • tiszta, világos, bibliai hitben éljenek és szolgáljanak;
 • távol maradjanak mindenféle tévtanítástól, a világ sokféle csábításától;
 • bátran hirdessék, hogy egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül a Szentírásból és egyedül Krisztus által van üdvösségünk, s egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria!

November
Imádság az intézményekben szolgálókért, hogy

 • Isten erősítse meg őket a nevelőszülői családok és a peremre sodródott felnőttek, gyermekek, családok közötti szolgálatban;
 • az oktató-nevelő intézményekben, bölcsődétől az egyetemig evangéliumot hirdethessenek;
 • a fogyatékkal élők gondozásában szeretettel szolgáljanak;
 • az idősek között is az elkészített üdvösséget munkálják;
 • az intézmények munkatársait hitre vezethessék.

December
Imádság a gyülekezetekért, hogy

 • az elnéptelenedő falvak maroknyi közösségeit tartsa meg Isten;
 • a nagy gyülekezetek mint erősek hordozzák szeretetben és szükséges segítséggel a gyengéket;
 • az intézményeket fenntartó gyülekezetek is mindent az evangélium hirdetésének érdekében tegyenek;
 • Isten plántáljon új gyülekezeteket Lelkének ereje által;
 • Urunk napról napra növelje a gyülekezeteket az üdvözülőkkel.