10 éve üres, de most megújulhat

Fénykorában felemelő szépségű lehetett a száztíz éve felszentelt kesznyéteni református templom. Még így, nagybetegen is lenyűgöző, de minden pillanatban gyógyulásért kiált. Vasárnapi perselyadományunkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a helyi gyülekezet újra birtokba vegye az épületet. Képriport.

képA Miskolc melleti Kesznyéten szorgos és öntudatos református lakossága 1907-ben nagy templomot építtetett, amelyet éppen 90 éve szenteltek fel. A település legmeghatározóbb épülete mára azonban igencsak szomorú látványt nyújtva fogadja az odalátogatót.

képTíz éve már annak, hogy a templom felmérését végző építészmérnök megállapította: a födém és a padlásszerkezet statikai állapota életveszélyes, így az épületet nem lehet használni. Azóta zárva a templomajtó, az istentiszteleteket a gyülekezeti házban tartják a kesznyéteniek.

képAhhoz, hogy újra ott tarthassák az istentiszteleteket, teljes körű felújítás szükséges, a külső-belső tatarozást, a vizesedés megállítását, a nyílászárók, a padló és az elektromos vezetékek cseréjét is beleértve.

képA kis református gyülekezet összetartó, elhivatott tagokból áll, akik szívügyüknek tekintik a közösség fennmaradását és a templom újjászületését. Ezt bizonyítja az is, hogy a hátrányos helyzetű településen milliós nagyságrendű adomány gyűlt össze önerőből. A teljes felújításhoz azonban ez még kevés.

képA tető borítását huszonkét évvel ezelőtt lecserélték ugyan, de az akkor felhelyezett kátrányalapú hullámlemez nem bírta az időjárás viszontagságait, hamarosan elkezdett lehullani.

képMost műanyag fólia védi a templom tetőszerkezetét, de a keletkezett beázásokat és a mennyezeten tátongó öles lyukakat megszüntetni csak a felújítás tudja.

képA falakról nagy darabokban hull a vakolat, a valamikor színes, ólomkeretes ablakok fehér üveggel pótolgatott darabjai itt-ott már kitöredeztek, az ajtókról pereg a megfakult festék.

képOttjártunkkor sajnos a szép hangú orgonát és a szószéket sem tudjuk megnézni, takarófólia alatt várják a templom megszépülését – így próbálja a gyülekezet megóvni azokat az esővíztől, a potyogó faldaraboktól és a belső térben is csapatosan repkedő galamboktól.

képFénykorában felemelő szépségű lehetett a száztíz éve felszentelt református templom. Még így, nagybetegen is lenyűgöző, de minden pillanatban gyógyulásért kiált.

képA gyülekezet tagjai évente többször is kitakarítják a templomot, így próbálva megóvni többek között a padokat, amelyeket hamarosan újra emberekkel szeretnének megtölteni.

képHárom éve fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy felújítsák a templomukat, azóta már számtalan módon megtapasztalták a helybeliek és a környékbeliek segítőkészségét.

képAzonban ahhoz, hogy a teljes szükséges összeg együtt legyen a munkálatokhoz, még tizennyolcmillió forint hiányzik – ezért számítanak a helyiek a magyarországi gyülekezetek október végi perselyadományaira.

Öleljük át a kesznyéteniek templomát!

Október utolsó vasárnapjának perselyadományait a Zsinat határozatának értelmében minden évben egy kiemelt célra gyűjtik a református gyülekezetek. 2018-ban a kesznyéteni egyházközség tagjain segíthetünk. 

 • Hogyan segíthet a kesznyétenieknek?

Szöveg: Jezsoviczki Noémi / Reformátusok Lapja
Képek: Kalocsai Richárd
Szerkesztette: Feke György