A béke legfőbb ellensége a közöny

A Szent Egyed közösség január 1-jén ökumenikus imádságot szervezett Budapesten a békééért. Az imádságot Székely János katolikus püspök vezette, részt vett az eseményen Fabiny Tamás evangélikus püspök, Halil Juszef kopt ortodox főesperes és Aaron Stevens, a Budapesti Skót Misszió lelkésze is.
„Győzd le a közönyt, szerezd meg a békét" – kérte Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetében 2016. január 1-én. A Szentatya felhívására a Szent Egyed közösség szerte a világon, így Budapesten is arra hívta fel az embereket, hogy lépjenek ki otthonaikból, fáklyás felvonulással és imádsággal emlékezzenek a háborúban szenvedő országokra, mondjanak nemet a háborúra.

A résztvevők Budapesten a Salkaházi Sára rakparton, a vértanú szerzetesnővér emlékét őrző márványtáblánál gyújtották meg mécseseiket. „Miközben a béke lépésével kezdjük az új esztendőt itt és a világ megannyi pontján, szeretnénk, ha Ferenc pápa felhívása meghallgatásra találna: »váljon az irgalmasság, a szolidaritás valódi életprogramunkká«. Vállaljuk, hogy ezt tettekre váltjuk azokból kiindulva, akiket Ferenc pápa üzenetében megjelöl: »az idegenekből, betegekből, foglyokból, hajléktalanokból«" – olvasta fel Szőke Péter, a Szent Egyed magyarországi vezetője a nemzetközi közösség felhívását.

A rakpartról a menet a Váci utcai Szent Mihály-templomig vonult fáklyákkal, mécsesekkel és transzparensekkel, amelyeken a háború sújtotta országok nevei szerepeltek. A fáklyás felvonulás ökumenikus imádsággal folytatódott, melyen Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mondott szentbeszédet.

Ferenc pápa január elsejei üzenetéből a püspök kiemelte azt a gondolatot, hogy a béke legfőbb ellensége a közöny. Ennek egyik arca sokak közönye Isten felé: azoké, akik azt hiszik, senkinek semmivel nem tartoznak, csak jogaik vannak és kötelességeik nincsenek. A közöny másik arca az emberek iránti közöny. Székely János a shalom szó etimológiájával – arámi nyelven azt jelenti: teljesség, valami tele van – magyarázta el: a béke nem pusztán azt jelenti, hogy nincs háború, hanem hogy a szív tele van jósággal, odafigyeléssel, nagylelkűséggel. A világban csak akkor lesz béke a földön, ha az emberek és az országok szíve megtelik igazságossággal, a másik iránti tisztelettel, irgalommal, együttérzéssel – fűzte hozzá. Isten soha nem közömbös. Számára minden ember végtelenül értékes – hangsúlyozta a püspök.

Az ökumenikus alkalom a jelen lévő többi felekezet vezetőjének imádságával folytatódott. Aaron Stevens, a Budapesti Skót Misszió lelkésze azt kérte Istentől, különbözőségeinkkel együtt formáljon bennünket egy néppé. Kérte, hogy védje meg az embereket a háborútól és a hatalomvágytól és tegye a hívőket szeretetközösséggé, amely tanúságot tesz az egész világ előtt az ő igazságáról.

Forrás: evangelikus.hu