A felegyenesítés szolgálatában

Negyedik alkalommal szervezett Erő-Forrás címmel felzárkózási szakmai napot a Református Szeretetszolgálat felzárkózási osztálya, partnerségben a Magyar Református Szeretetszolgálat felzárkózási ágazatával. A Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség templomában és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában tartott ünnepi eseményen lehetőség adódott a hátránykompenzáló szolgálatokban – Biztos Kezdet Gyerekházak, tanoda, cigány szakkollégiumok –, a cigánymisszióban és a Felzárkózó települések Jelenlét pontjain dolgozók közötti hálózatépítésre, jó gyakorlatok elsajátítására, valamint a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkájának megismerésére is.

– Legyünk a másiknak embere! – üzente Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke nyitóáhítatában a több mint százhúsz résztvevőnek, utalva arra a történetre, amikor egy harmincnyolc éve beteg ember segítségért kiált Jézushoz, mert nincs, aki bevigye a gyógyulást hozó Betesda tavába (Jn 5,1–9). A Zsinat lelkészi alelnöke háláját fejezte ki a felzárkózásban dolgozókért: – Isten kinyújtott karjai vagytok, hiszen különösképpen átélitek a szükségben lévők helyzetét. Irgalmatlan, kegyetlen, teljesítményorientált világot élünk, ahol a százalékok dominálnak. Számotokra azok is fontosak, akik csak húsz százalékon állnak. Nekik kell segíteni oda eljutni, ahol Isten látni szeretné őket – mondta.

Pásztor Dániel F.

Fotó: Todoroff Lázár

A Ker-Songs dicsőítő együttes dalaival átszőtt igei felvezetés utána a nap házigazdái, Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat (RSZ) felzárkózási osztályvezetője, és Böröcz Lívia, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) felzárkózási ágazatvezetője méltatta az esztári Gyirgyó Dénest, aki június elején Jó Ember díjat kapott a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítványtól. Gyirgyó Dénes évek óta aktív szolgálattevője az Országos Református Cigánymissziónak, 2021 óta a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) által támogatott tanoda vezetője. A településén, illetve környékén missziós és más, embertársai számára fontos szolgálatot végző munkatársunk bizonyságtételében azt hangsúlyozta ki, hogy számára a gyermekek nevelése, nekik a lehetőségek biztosítása magától értetődő, illetve nem cigányként vagy sok-sok H betűvel megjelöltként, hanem csiszolatlan gyémántként tekint rájuk.

Gyirgyó Dénest F. Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

A szakmai nap résztvevőit személyesen köszöntötte Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára: – A szakmai munka hit nélkül nem megy. Ez a munka nem könnyű, de ha Istenhez kötöm a lelkem, tudom ezt a munkát hittel végezni – fogalmazott, átadva a szót a konferencia első felének helyet biztosító gyülekezet lelkészének, Meleg Attilának. – „Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül” – mondja az ószövetségi napi Ige Jóel könyvéből, és hiszem, hogy mi mindannyian ezt tesszük. Nagy öröm, hogy befogadhattuk ezt az eseményt – emelte ki a borsodi megyeszékhelyen 2022 augusztusa óta szolgáló lelkipásztor.

A felzárkózási napon tartották meg a cigánymisszió Az én lelkészem címet viselő, a lelkipásztori hivatás évéhez kapcsolódó rajzpályázatának díjátadóját. A felzárkózási és cigánymissziós helyszínekhez kötődő gyermekek két korcsoportban pályázhattak: a 7–11 évesek között az első helyezett a bagaméri Hajdu Maja lett, a második helyet szintén Bagamérról Veres Máté Dominik, a harmadik helyet pedig Kovács Ketrin, az ófehértói HEKS-tanoda tagja szerezte meg. Különdíjban a ricsei Fete Jelenlét pontról jelentkező Dancsó Janka és Dancsó János részesült. A 12–16 évesek között a laki Juhász Attila lett a legjobb, a második-harmadik hely (Gombos Nóra Blanka és Zakor Zsófia), illetve a különdíj (Orsós Laura, Hajdu Lívia) Bagamérra került.

Felzárkózási nap F. Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője Jakab levele 4. részének 8. verse alapján arra biztatott mindenkit, hogy ha mi közeledünk Istenhez, akkor azok is közeledni fognak hozzá, akik felé szolgálunk.

A szakmai nap fókuszában a református oktatás és a Református EGYMI, illetve a felzárkózás kapcsolata állt. A témát Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Oktatási Szolgálatának főigazgatója vezette fel, több kulcsfontosságú megállapítást téve. A szakember terve az, hogy 2030-ra minden, református általános iskolát végzett diák az érettségi követelményeket teljesítve lépjen ki a rendszerből, szeretné a roma szakkollégiumokat a középiskolás korosztály számára elérhetővé tenni, a közeljövőben pilotszerűen komplex intézményi követelményrendszert kialakítani Sellyén, és biztosította a résztvevőket arról is, hogy az MRE Oktatási Szolgálata forrást fog biztosítani a tanodai hitoktatás fejlesztésére.

Felzárkózási nap F. Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

A Református EGYMI részéről bemutatkozott Siteri Erika frissen kinevezett igazgató, a szervezetet és a kapcsolódási lehetőségeket pedig Radványi Csaba igazgatóhelyettes mutatta be – utóbbi elmondta, hogy az EGYMI és a felzárkózási szolgálatok között hamarosan összekötő munkatárs fog dolgozni a hatékonyabb szolgálat érdekében.

A felzárkózási szolgálatok részéről két intézmény mutatkozott be a résztvevőknek, felmutatva azokat a beavatkozási területeket, ahol az EGYMI-nek szerepe lehet. Az első a bánrévei Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház volt Iván-Csizi Orsolya elődadásában. A szakmai vezető kihangsúlyozta, mennyi lehetőség áll rendelkezésre az intézményben a kora gyermekkori fejlesztés támogatására a tárgyi feltételektől kezdve a szakembereken keresztül a szerteágazó szolgáltatásokig.

Radványi Csaba  F. Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

Kézdy-Brózik Vera szakmai vezető a Piliscsabai Tanodáról mesélt, hangsúlyozva, hogy bár rengeteg támogatást kapnak a hatékony munkavégzéshez, szükségük lenne tematikus napokra (például az ADHD és az autizmus témakörében), továbbképzésekre, előadásokra, szűrővizsgálatokra és a kompetenciahatárok megállapításában való segítségre.

A szakmai nap programját az MRSZ nagyecsedi Fete Jelenlét pontján működő bábmisszió színesítette, amelynek segítségével betekintést nyerhettünk abba, hogy a könnyen befogadható bibliai történetek hogyan segítik a hátrányos helyzetű gyermekek értékrendjének fejlődését.

Felzárkózási nap F. Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

Ebéd után kiscsoportok formálódtak a résztvevőkből, amelyekben a szolgálathoz szükséges erő forrása volt terítéken, illetve minden csapat bátorító üzeneteket fogalmazott meg a többiek felé.

Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója A felzárkózás református útjai címet viselő előadásában hangsúlyozta, hogy polarizálódó és individualizáló társadalmunkban az egyház egyre kevésbé tud hatással lenni az emberekre, amivel párhuzamosan a hátránykompenzáció is nehezebbé válik. – Ilyenkor felértékelődik a hiteles és eredményes szolgálat, nekünk pedig feladatunk, hogy ezt mindenkinek megmutassuk – fogalmazott.

Cibere Károly F. Todoroff Lázár

Fotó: Dezső Attila

A főigazgató szerint éppen ezért nem szabad belemerevednünk az egyház valóságába: – Isten, aki a szenvedőkkel azonosítja magát, látni szeretné az igazságosságát a világban, ezért kötelességünk segíteni a szükségben lévőknek. Ezzel Isten országát építjük, sőt előrevetítjük, hogy milyen lesz majd a mennyben – tette hozzá.

Az előadást követően adták át a Legyél te is teremtésvédő! vetélkedő díjait Czibere Károly, Váradi Zoltán (a debreceni Természettár vezetője), Somogyi Beáta korábbi, illetve Ráczné Ördögh Ágnes jelenlegi tanodai országos szakmai koordinátor közreműködésével. Az 1–4. osztályos korcsoportban a Hódos Tanoda Kis-Hódos csapata, a Nagyecsed Lápi kisokosok csapata és a Komádi Tanoda Körös-partiak csapata jutott a szeptember 9-i, a Nyíregyházi Állatparkban sorra kerülő döntőbe.

Felzárkózási nap F. Dezső Attila

Fotó: Dezső Attila

Az 5–8. osztályos korcsoportban a Hódos Tanoda Nagy-Hódos csapata, a kecskeméti Hajnalcsillag Tanoda Természetvédők csapata és a Pilisvörösvári Fecskefészek Tanoda Lucerna csapata lett a legjobb, akik szeptember 16–17-én Bódvaszilason mérkőznek meg a helyezésekért. Különdíjban a Sellyei Tanoda Bambuszmakik csapata és a Piliscsabai Tanoda Barátcinege csapata részesült – minden díjat az intézmények szakmai vezetői és munkatársai vettek át.

A díjátadást követően Váradi Zoltán rövid ismertetőt tartott a Természettárról, és néhány játékos feladatot is bemutatott a résztvevőknek, majd a nap házigazdái interaktív visszajelző kört vezettek a menti.com segítségével – minden résztvevő három szót írhatott be a „Mit viszek haza?” kérdésre, az eredmény pedig egy színes, sok-sok szívmelengető kifejezésből álló szófelhő lett.

A református felzárkózási nap záróáhítatát Sztojka Szabina, az Országos Református Cigánymisszió vezetője tartotta Lukács evangéliuma 13. részének 10–17. verse alapján. A történet egy tizennyolc éve görnyedt hátú asszonyról szól, akit Jézus megszabadított betegségéből. – Kálvin János írta, hogy a diakónia a felegyenesítés szolgálata. Ilyen a mi munkánk is. A felegyenesedés az, hogy visszaszerzem a méltóságomat. Büszkeség arra, aki vagyok, ahonnan jöttem. Arra hív minket Isten, hogy segítsünk másokat a felegyenesedésben, mely közben mi is felegyenesedhetünk. Ne felejtsük el ezt! – mondta a lelkész.

Sztojka Szabina F. Dezső Attila

Fotó: Dezső Attila

A Református Szeretetszolgálat keretein belül működő Biztos Kezdet Gyerekházak, tanodák, cigány szakkollégiumok, cigánymissziós szolgálatok, inklúziós projektet megvalósító gyülekezetek és iskolák, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat ernyője alá tartozó Fete Jelenlét pontok valódi kovászai az egyházunknak, irányt mutatva abban, hogyan kell embertársaink felé fordulni: szeretettel, alázattal, úgy, hogy Krisztus szemével tekintünk rájuk – Krisztust meglátva bennük.