A győzelem mindenkié

A Helsinki Kerületi Bíróság egyhangúlag elutasította a Päivi Räsänen parlamenti képviselő és a Juhana Pohjola püspök elleni vádakat

Paivi-Rasanen-per-után.jpg

Päivi Räsänen finn parlamenti képviselőt minden vád alól felmentette a Helsinki Kerületi Bíróság. Döntése szerint a keresztyén politikus a törvényi kereteken belül járt el. A pert óriási nemzetközi érdeklődés övezte, hiszen nyilvánvaló volt, ha a véleménynyilvánítás szabadságának megkérdőjelezése megtörténhet Finnországban, amely a harmadik helyen áll a véleménynyilvánítás szabadságának nemzetközi rangsorában, miért ne történhetne meg bármely más országban.

Päivi Räsänen 2019-ben közzétett egy Twitter-üzenetet a Római levél 1,24–27 verseiről és kétségbe vonta a Finnországi Evangélikus Egyház (ELCF) és a Pride rendezvény hivatalos partnerségének létjogosultságát. „Saját egyházam döntését és nem a kisebbségek jogait vitattam. Mélységes aggodalommal szemléltem – fogalmazott Päivi Räsänen –, hogy az egyházam saját hitvallását és ezzel együtt az emberek Isten Igéjébe és ezáltal Jézus Krisztus megváltó művébe vetett bizalmát ássa alá.“

A főügyésznő, Raija Toiviainen három ügyben kezdett büntetőeljárást a politikus ellen. Az egyik a Twitter-üzenet volt, a másik egy kisebb írása, amelyet 2004-ben írt „Férfinak és nőnek teremtette őket“ címmel. Ezzel kapcsolatban Juhana Pohjolával, a Finn Evangélikus Missziós Egyházmegye püspökével szemben is vádat emeltek Räsänen írásának közzététele miatt. A harmadik eljárás pedig a 2019-ben adásba került Mit gondol Jézus a homoszexuálisokról? című rádiós beszélgetés nyomán indult meg.

A korábbi rendőri vizsgálat megállapította, hogy nincs jogalapja egy bűnügyi vizsgálatnak a „Férfinak és nőnek teremtette őket“ című kiadvánnyal kapcsolatban, hiszen ha a Biblia bármelyik tanítása elegendő ahhoz, hogy az abban foglaltakat bűncselekménynek nyilvánítsák, akkor a Biblia kiadása és terjesztése is bűncselekménynek számítana és büntetést vonhatna maga után. „Minden kijelentésem és írásom, amelyet vizsgálnak a Biblia, ezen belül Pál apostolnak a bűnről szóló tanításával kapcsolatos, illetve a Szentírásnak azzal a kijelentésével, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Semmi, amit mondtam nem tér el a klasszikus keresztyén tanítástól és a házassággal kapcsolatos véleményem sem más, mint a Finnországi Evangélikus Egyház hivatalos álláspontja“ – fűzte hozzá.

Az ítélet kihirdetése után Dr. Päivi Räsänen parlamenti képviselő, Juhana Pohjola püspök és Paul Coleman, az ADF International ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatót tartott.

Sajtótájékoztató -1.png

Evamaria Kyllästinen moderátor, Juhana Pohjola püspök, Paul Coleman, az ADF International ügyvezető igazgatója és dr. Päivi Räsänen parlamenti képviselő sajtótájékoztatót tart

Räsänen elmondta, megkönnyebbült, boldog hálás Istennek és mindazoknak, akik támogatták őt. „Megtiszteltetés, hogy megvédhettük a szólás- és vallásszabadságot, amely alapvető jog egy demokratikus országban. Remélem, hogy senki másnak nem kell ilyen folyamaton keresztülmennie a jövőben” – fogalmazott a finn képviselő.

„Örülök, hogy a határozat nagyon alapos és belefoglaló értelmezésű. Nagymértékben támaszkodik az Emberi Jogok Európai Bíróságának a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó elveire. Megnyugtató, hogy pontosan végigelemezték, valójában mit mondtam és mit nem, mit írtam le és mit nem“ – mondta Räsänen.

A volt belügyminiszter felidézte az ügyész szavait, aki úgy fogalmazott: „Päivi Räsänen hihet, amit akar a gondolataiban, de nem fejezheti ki a hitét.“

„Ez a vallásszabadság korlátozása“ – jegyezte meg a politikus. „Hasonló helyzet jutott eszembe, amikor a vallásügyi kérdésekért is felelős miniszterként azt mondták nekem, hogy Kínában is működik a vallásszabadság: ott is szabadon lehet gondolkodni.“

„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint mindenkinek joga van a gondolati, lelkiismereti és vallásszabadsághoz.

Ez a jog magába foglalja a vallás, vagy hit megváltoztatásának jogát is, valamint a hit gyakorlását egyedül vagy közösségben és nyilvánosan“ – mondta Räsänen, megjegyezve: bár a folyamat három évig tartott, és sok szempontból nehéz volt, örülök, hogy az ügy lehetőséget adott a Biblia és az evangélium tanításainak bemutatására. A döntés nemcsak a keresztyénekre vonatkozik, hanem valamennyiünkre, tehát mindenkinek joga van kifejezni a hitét.

Az ügyészséget több mint hatvanezer euró perköltség megfizetésére kötelezték, és hét nap áll rendelkezésére, hogy fellebbezzen az ítélet ellen, Ezt valószínűleg meg fogja tenni.

Paivi-Rasanen és Juhana Pohjula

Dr. Päivi Räsänen parlamenti képviselő, Juhana Pohjola püspök

Fotó: ADF International

Juhana Pohjola püspök arról beszélt, hogy hálás Istennek és mindazoknak, akik biztatták őket, hogy ne csüggedjenek, és vallják meg hitüket. „Egy csatát megnyertünk, de a háború folytatódik. Tudjuk azonban, most Húsvét közeledtével különösen is, hogy a kereszten Jézus győzött, és a feltámadt Krisztus az övéi között van. Megígérte, hogy soha nem hagy minket magunkra. Bármi jön, jó kézben vagyunk.“

Paivi_Rasanen_vedojevel_Paul_Colemannal

Dr. Päivi Räsänen parlamenti képviselő és Paul Coleman, az ADF International ügyvezető igazgatója

Fotó: ADF International

Päivi Räsänen külön köszönetét fejezte ki a nemzetközi emberi jogokra, valamin az európai jogra szakosodott és a védelmet támogató Paul Colemannak, az ADF International ügyvezető igazgatójának. „Üdvözöljük a Helsinki Kerületi Bíróság döntését“ – méltatta az ítéletet Coleman.

„Ez fontos döntés, amely megerősíti a szólásszabadsághoz való alapvető jogot Finnországban.

Egy szabad társadalomban mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy a cenzúrától való félelem nélkül megoszthassa a meggyőződését. Ez minden szabad és demokratikus társadalom alapja. A beszéd kriminalizálása az úgynevezett »gyűlöletbeszédre« vonatkozó törvények által kizárja a nyilvános viták lehetőségét, és nagy fenyegetés demokráciáinkra nézve.

A véleménynyilvánítás szabadságába való beavatkozásnak és korlátozásoknak nyomós társadalmi okának kell lennie. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy ilyen indok nem állt fenn.

Miközben a győzelmet ünnepeljük, tudjuk, hogy az igazi győzelem az lesz Európában, ha nem fordulnak majd elő ilyen esetek, vagy ha mégis, akkor rengeteg időt és energiát fog felemészteni az ártatlan emberek védelme. Végül pedig soha nem tudjuk majd kimondani, hogy győzött a szólásszabadság“ – tette hozzá, majd kifejtette: „alapjában véve elutasítom a pernek azt az előfeltevését, hogy a kisebbségek és a kisebbségi jogok védelméhez cenzúrára van szükség. A cenzúra nem használ a kisebbségeknek, de megerősíti a többség hatalmát. Ezt láthatjuk a történelemben és napjainkban is, ha körülnézünk a világban, hiszen tapasztaljuk, hogyan használják a cenzúrát különböző országokban: Kínában, Pakisztánban, Oroszországban, vagy máshol. Ez a per nemcsak a keresztyéneknek fontos, hanem különösen a kisebbségekhez tartozóknak, mert a szólásszabadság kulcsfontosságú a számukra. Ezért a mi győzelmünk az ő győzelmük is.“

A sajtótájékoztatót Päivi Räsänen parlamenti képvelő asszisztense, Evamaria Kyllästinen moderálta.