A jogász egyszersmind jó ember is legyen

A Károlin nem hagyható figyelmen kívül az az értékkatalógus, amely az embert emberré teszi, így a szakmai-technikai tudás megtanításán túl figyelmet fordítunk az erkölcsi szempontokra, arra, hogy hallgatóink és oktatóink a jog végső célját, a társadalmi igazságosság szolgálatát is figyelembe vegyék tevékenységük során – mondja Tóth J. Zoltán tanszékvezető, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának (KRE ÁJK) új dékánja.

Egyetemi tanársegédként kezdte oktatói pályáját a Károli Gáspár Református Egyetemen, később adjunktus, majd docens lett, most augusztusban pedig az állam- és jogtudományi kar dékánjának nevezték ki. Tapasztalata szerint hogyan változott a jogi képzés a Károlin?

Karunk 1998-ban ötven-hatvan fős évfolyammal és nagyjából húsz-huszonöt fős oktatói gárdával indult. Amikor 2002-ben, az egyetemről frissen kikerülve, tanársegédként csatlakoztam az oktatói közösséghez, még csak nappalis jogászképzés volt, nem is volt mindegyik főtárgynak szemináriuma. Mára a képzési kínálat sokszínű lett, a jogi kar pedig az ország harmadik legnagyobbikává vált, megőrizve ugyanakkor családias jellegét is.

Toth_J_Zoltan 2023. (f. Károli Gáspár Református Egyetem)

Fotó: KRE

Milyen helyet foglal el a magyar jogászképzésben a KRE ÁJK, kínál-e olyat a hallgatóinak, amit más egyetemek nem?

Az ÁJK minden képzési szinten jelen van: osztatlan jogászképzéssel, nemzetközi tanulmányok alapszakkal, jogi felsőoktatási szakképzéssel, valamint posztgraduális (szakjogászi) képzésekkel is várjuk a hallgatókat, a doktori iskolánk pedig magyar és angol nyelvű képzési programot is kínál. Kiemelést érdemel egyrészt az önköltség országosan is alacsony mértéke, másrészt az ezt kiegészítő ösztöndíj-lehetőségek. Az önköltséges képzésre felvett első helyes jelentkezők megpályázhatják a Károli Gáspár-ösztöndíjat, amellyel az önköltség huszonöt, ötven vagy hetvenöt százaléka nyerhető el. A szociálisan rászoruló elsőéves hallgatók alaptámogatásra és rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak. A református hallgatók pedig az egy tanévre szóló Református Ösztöndíjat is megpályázhatják.

Milyen tervekkel vette át a dékáni széket?

A dékáni programom három pillérre épül: nemzetköziesedés és a tudományos láthatóság növelése, a tehetséggondozás erősítése és a hallgatói lemorzsolódás csökkentése, közösségépítés. Igyekszünk minél több közös kutatást folytatni európai felsőoktatási intézményekkel, illetve bekapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, valamint kiépíteni az új, intézeti modellben működő belső kutatás kereteit. A tehetséggondozásra különös figyelmet fordítunk: szeretnénk megtalálni azokat a hallgatókat, akik tudományos és szakmai versenyeken a kart képviselve önmagukat is fejleszthetik. Mindemellett fontos a felzárkóztatás is. Végül a Károli közösség is, így az oktatók között, a hallgatók között, valamint az oktatók és a hallgatók egymással való kapcsolatában is igyekszünk minél több minőségi közösségi alkalmat teremteni, ahol a szakmain túli emberi kapcsolatok is kialakulhatnak és megszilárdulhatnak.

A KRE ÁJK alapító okirata a jogi fakultást a Kecskeméti Református Jogakadémia utódintézményeként regisztrálta, a karon jelenleg közel kétezer hallgató tanul, oktatói többsége a tanítás mellett szakmájában is dolgozik mint ügyvéd, ügyész, bíró, köztisztviselő. Az utóbbi években a KRE ÁJK a hagyományos jogászképzésen túl társadalomtudományi képzéssel is bővítette képzési kínálatát.

Honnan ismerszik meg egy református jogász?

Az ÁJK világi képzést nyújt és világi oklevelet ad, így természetesen bármilyen világnézetű hallgatót várunk. Ugyanakkor a református jelleg megjelenik abban, hogy a hallgatók közismereti tárgyként tanulnak egyházismeretet, egyháztörténetet és egyházjogot, ami az általános műveltség részének tekinthető a nem református hallgatók számára is. A Károlinak és ezen belül a jogi karnak is van küldetése: a jogász egyszersmind jó ember is legyen. A KRE-n nem hagyható figyelmen kívül az az erkölcsi követelményrendszer, amely az embert emberré teszi, így a szakmai-technikai tudás megtanításán túl figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink és oktatóink a jog végső célját, a társadalmi igazságosság szolgálatát is figyelembe vegyék tevékenységük során.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!