A Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnökével találkozott egyházunk elnöksége

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke magyarországi látogatása során szerdán találkozott Balog Zoltánnal, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnökével és Molnár János presbiteri elnökkel.

Kurt_Koch_BZ_MJ_02.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

A látogatásról kiadott közlemény szerint a Zsinat elnökei bemutatták egyházunk 450 éves történetét és „hitvallásos önazonosságát”. Beszámoltak az üldözött keresztények megsegítésére indított magyarországi kezdeményezésekről és a menekültek között végzett egyházi szolgálatról.

Kurt Koch ismertette a Szentszék és a protestáns egyházak között jelenleg a világban zajló párbeszédet. A beszélgetésen szó volt a keresztény felekezetek összefogásáról és egységtörekvéseiről mind Magyarországon, mind Európában.

Kurt_Koch_BZ_MJ_01.jpg

Molnár János presbiteri és Balog Zoltán lelkészi elnök, Kurt Koch bíboros és Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát

Fotó: Kalocsai Richárd

A tájékoztató szerint érintették azokat a szociáletikai kérdéseket, amelyek ma az egyházakon belül is megosztó véleménykülönbségekhez vezethetnek, a többi között az azonos neműek házasságával kapcsolatos egyházi álláspontokat. „Az ezekkel kapcsolatos kritikus párbeszédre mind az egyházon belül, mind az egyházak között nagy szükség van, figyelemmel a Szentírás tekintélyére és az egyházi hagyományra” – írták.

A bíboros szükségesnek nevezte, hogy az ökumenikus párbeszéden belül több szó essen az egyház és állam viszonyának teológiai kérdéseiről – olvasható a közleményben.