A keresztyén fiatalok osztoznak a plédeken

Ifjúsági pikniket szervez a MEÖT

Ökumenikus zenés istentiszteletet és pikniket szervez a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) június 1-én, szerda délután, Budapesten. A békéért és a békéről szól majd a nyáresti alkalom.

Minden évben közös piknikkel és istentisztelettel várják a pünkösdöt a különböző felekezetekhez tartozó fiatalok. A korábban pünkösdi vigíliának is nevezett, 2011 óta szervezett alkalomra idén kirakodóvásárral, expóval is készülnek az egyházak ifjúsági szervezetei, egyetemi lelkészségei. A zenés istentiszteleten katolikus (MKK Zenekar), református (1RE) és metodista (MIX) ifjúsági zenekarok is fellépnek majd.

Fűben ülve dicsérni Istent

– Ritkán adódik olyan alkalom, amikor különböző felekezetek ifjúsági zenekarai és fiataljai kötetlen formában találkoznak – mondja Gulyás Dóra, az MRE ifjúsági osztályának vezetőhelyettese, egyben a MEÖT Ifjúsági Bizottságának református tagja. A pünkösdváró kötetlen zenés istentiszteleten minden évben más felekezetből érkezik az igehirdető, és más-más zenekarok lépnek fel. Most Steinbach József református püspök, a tanács elnöke ad lelki táplálékot a fűben ülő, pokrócokon osztozó fiatalok számára a MEÖT székházának udvarán.

MEÖT pünkösdi piknik, plakát, 2022

Fotó: MEÖT

Isten fiai békét teremtenek

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Mt 5,9) – szól az este vezérigéje.
– Idén a békesség évét hirdettük meg. Januárban döntöttünk így, amikor még nem tudtuk, hogy háború fog kitörni a szomszédságunkban, azóta még aktuálisabbnak látjuk az igeverset – fogalmaz Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, amikor a piknik alapigéjének kiválasztásáról kérdezzük. Fischl Vilmos úgy látja, az ökumené gondolatában alapvetően benne van a békességre törekvés, fontosnak tartja, hogy ez a gondolat minél több fiatalt elérjen.

Békesség Istennel, egymással és önmagunkkal

– Isten Jézus Krisztusban békességet teremtett ebben a világban, mert megváltó szeretete által legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát. A krisztusi ember nehézségek és konfliktusok között az egyházban és a világban is csakis a békességet munkálhatja. Ez a békesség: békesség Istennel, békesség egymással, békesség önmagukkal – fogalmaz Steinbach József püspök, aki a közös dicsőítések között hirdet igét majd a pikniken. A MEÖT elnöke úgy látja, minden keresztyén szolgálata, hogy békességszerző legyen a maga helyén, imádkozzon és lehetőségeihez mérten tegyen azokért, akik háborútól szenvednek. – A békességszerző szolgálat a mai fiataloknak, a következő generációnak küldetése, feladata lesz, hogy munkálkodjanak úgy a világban, mint a különböző felekezetek közötti békességért – mondja a püspök, akit arról kérdezzük, mire fókuszál majd, amikor az egybegyűltek elé áll június 1-én.