A Krisztusban gyakorolt élet élni fog

Évzáró látogatást tett Kárpátalján Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Molnár János főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnöke és Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója.

– A legnehezebb helyzetben adja Isten a legnagyobb megújulást – mondta köszöntőjében Balog Zoltán püspök, aki a Kárpátaljai Református Egyházban (KRE) lezajlott tisztújítás után látogatott Beregszászba, ahol találkozott a helyi egyházi vezetőkkel.

A delegációt, beregszászi székhelyű hivatalában, Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke fogadta. A találkozón részt vettek továbbá a KRE Zsinati Tanácsának jelenlegi és újonnan megválasztott tagjai. A kárpátaljai tisztújítást követően először egyeztettek az egyház vezetői az együttműködés erősítésének további lehetőségeiről.

A megbeszélésen Zán Fábián Sándor a Lukács evangéliuma 9. részéből a 23–27. verseket olvasta fel, ebben a szakaszban Jézus az önmegtagadásról és a kereszt felvételéről beszél. – Az egyházban tevékenykedő munkatársak a háborús időkben is minden szinten hűségesek maradtak – hangsúlyozta a püspök, kifejezve háláját azért, hogy az év elején történelmi jelentőségű látogatás színtere lehetett Beregszász, amikor a négy magyarországi püspök Kárpátaljára látogatott az akkor még köztársaságielnök-jelölt és egyben a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) jószolgálati nagykövete címet viselő Novák Katalinnal.

Beregszász püspöki hivatal

Fotó: Fábián Zoltán

– Nem vagyunk egyedül, tette hozzá, velünk van az egész Kárpát-medence reformátussága imádsággal, támogatásokkal, adományokkal. Így tudtak itt maradni azok, akik maradtak, hűségesen helytállva a mai napig – mondta az egyházi vezető, aki kiemelte: 2022 a hálaadás éve volt egyházukban, amit a háború kirobbanása miatt csak töredékesen tudtak megélni a közösségben. 2023 a reménység éve lesz, ennek alapigéjét a Jób könyvéből idézte: „Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai.” A bizalom jegyében az egyházközségben úgynevezett Reménység pontok létrehozását tervezik, valamint telefonos lelkigondozói szolgálat elindítását Reménység vonalak elnevezéssel.

A jövőre vonatkozó célkitűzésekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy a mostani helyzetben kiemelten fontos az oktatási intézmények, valamint a diakónia szerteágazó munkájának fenntartása.

– Itt kezdtük az évet, itt is búcsúzunk tőle. Az itt maradt embereknek erőt ad a tudat, hogy az anyaország és a református egyház mindenben segíti a kárpátaljai magyarokat és az itt élő menekülteket. A keresztyén ember számára a kiutat Jézus Krisztus és az Úrban vetett reménység jelenti. Mi ezt a testvéri szót hoztuk, hogy reménykedjünk együtt és erősítsük egymást a reménységben – folytatta Balog Zoltán püspök.

Ezután a Zsinat lelkészi elnöke Isten áldását kívánta mindenkinek a reménység esztendejéhez, és kiemelte, hogy a közelmúltban lezajlott tisztújítást követően a közös szolgálat még inkább előtérbe kerülhet. A püspök arra is rámutatott: az elmúlt harminchárom évben nem nyilvánult meg ekkora áldozatkészség a Magyarországi Református Egyházon belül Kárpátalja felé. Az MRSZ munkájával kapcsolatban elmondta, a háború kitörését követően az első pillanattól jelen voltak a határ mindkét oldalán élelmiszerszállítmányokkal, jogi segítségnyújtással, tolmácsokkal. Több mint négyezer önkéntes dolgozik az Ukrajnából érkező menekültekért és Kárpátaljáért az MRSZ kötelékében. – Az igazi segítség az, amikor nem a saját érdekeimet nézem, hanem azt, hogy ki van bajban – tette hozzá.

– Mi is köszönettel tartozunk nektek, hogy itt maradtatok. Hihetetlen példa és erő vagytok, amely minket is erősít – mondta Molnár János főgondnok megjegyezve, hogy a testvértelepülések és gyülekezetek szerepe és értéke a háború kezdete óta különösen megnövekedett.

Czibere Károly főigazgató megköszönte az MRSZ felé megnyilvánuló bizalmat. Rámutatott, hogy az elmúlt időszak mennyire megerősítette a magyarországi reformátusok Kárpátalja-tudatát.

A tanácskozás nagy része gyertyafényben zajlott, mivel sok más alkalomhoz hasonlóan reggel óta szünetelt az áramszolgáltatás.

Beregszász püspöki hivatal

Fotó: Fábián Zoltán

A délután folyamán Balog Zoltán, Molnár János és Czibere Károly útnak indították Kelet-Ukrajna felé az MRSZ adományokkal megtöltött teherautóját, majd a 2013 novemberében indult beregszászi Krízisközpontot keresték fel, amelyet a KRE Diakóniai Központja tart fenn. A létesítmény az eltelt időszakban több száz anyának és kisgyermekének, továbbá bántalmazott nőknek adott oltalmat. Céljuk, hogy ideiglenes otthont biztosítsanak számukra, felkarolva a fiatal, egyedülálló anyákat, hogy kilátástalannak látszó helyzetükben se döntsenek a terhességmegszakítás mellett, illetve megszületett gyermeküket ne hagyják a kórházban. Védelmet adnak ezenkívül krízishelyzetben lévő, férjüktől, élettársuktól testi, lelki bántalmazásnak kitett nőknek. Az otthonban biztonságos és kiegyensúlyozott környezetben nevelhetik gyermekeiket, emellett segítséget kapnak ahhoz, hogy saját lakást, munkahelyet találjanak.

Beregszászi krízisközpont

Fotó: Fábián Zoltán

A háború második hetétől folyamatosan elszállásolják a belső menekülteket is, ahol a háború elöl ide érkező ukránok is megtapasztalhatják a befogadó szeretetet. A delegáció beszélgetett ezenkívül egy, a Krízisközpontban élő négygenerációs családdal is.

A délután hátralevő részében egy munkácsi hatgyermekes nevelőszülős családdal találkoztak, majd Menyhárt István lelkipásztorral megtekintették a mezővári Immánuel Cigány Óvodát, amely a háború kitörése után menekültszállásként is működött.

Balog Zoltán és a munkácsi család

Fotó: Fábián Zoltán

Mezőváriban több mint húsz éve folyik cigánymisszió és gyermekmunka. Ebből a tevékenységből nőtt ki a gyermekek óvodai foglalkoztatása nyolc munkatárssal. Az intézményben húsz óvodással és tizennyolc-húsz napközissel foglalkoznak. A helyszín gyülekezeti házként is szolgál, ahol vasárnaponként istentiszteletet, hétköznap pedig bibliaórát tartanak.

Egy napközben adott interjújában Balog Zoltán püspök felidézte: – Az isteni csoda legfontosabb jellemzője, hogy a rosszból jót tud kihozni. A rossz háborúból az a jó származik, hogy most még közelebb érezzük magunkhoz Kárpátalját, mint akár egy vagy tíz éve. Bár együtt vagyunk az egész Kárpát-medencei reformátussággal, mégis gyülekezeteink életében a segítségnyújtáson kívül az imádságban is meghatározó volt Kárpátalja sorsa.