A lelkészeknek, egyházban dolgozóknak is hasznos képzéseket nyújt a KRE új kara

Indul a GESZK

Mozaikszavaink tengerében ismét újabbal ismerkedünk. Ugyanis augusztus elejétől indul a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) legfrissebb képzési programja, a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar, a GESZK. A karon szervezik az egyházi intézmények vezetői és lelkészei számára az egyházi gazdálkodási és vezetési továbbképzési szakot. A dékán, Mészáros József bensőséges hangulatú, magas színvonalú oktatást ígér, ahol a tanítási rendszer eredményességéhez a nívós pedagógiai munka is hozzájárul.

Széleskörű szakmai tapasztalatai vannak, miért döntött az egyetem mellett?
Évtizedekig végeztem munkámat egyetemi környezetben és vezetőként is. Most egyszerre mindkettőt gyakorolhatom, hiszen az irányítás mellett tanítani is fogok. Korábban több területen tanítottam, a Károli közgazdászképzésében statisztikát, számos könyvem, publikációm jelent meg a játékelmélet, a választáselmélet és különböző társadalomstatisztikai modellezések kérdéseiről.

Gondolkodását Nobel-díjas közgazdászok formálták.
Kandidátusi értekezésemet a társadalmi választások elméletéből írtam, amelynek alapító atyja, Kenneth J. Arrow, a matematikai közgazdaságtan egyik legjelentősebb 20. századi tudósa. Az ő munkásságát fejlesztette tovább Amartya Sen. Németországban a téma ismert professzora, Wulf Gaertner irányította munkámat. A felelősségteljes értelmiség szerepe felbecsülhetetlen napjainkban. A megalapozott tudással rendelkező szakemberek adhatnak választ korunk kihívásaira. Abban reménykedem, hogy a tanításom során magam is értékközpontú, elkötelezett értelmiség képzéséhez járulok hozzá.

Mészáros József

Mészáros József dékán

Fotó: Hurta Hajnalka

Mi indokolta egy új kar indítását?
A KRE egyszerre nagy múltú és fiatal intézmény, ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Ez a két érték alapozta meg az új kar elindítását. Az egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézete inkubátorházként működött eddig. A vezetőség, Trócsányi László rektor, valamint Balog Zoltán püspök az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment-, valamint a gazdaságtudományi képzést szerették volna láthatóbbá tenni az érdeklődők számára. Ugyanis a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet eddig a jogi karon belül működött, önálló közgazdasági képzést valósított meg, és közgazdasági diplomát adott. De sajnos csak nagyon kevesen tudtak róla, ezen változtatni akartunk. A szociális, az egészségügyi és a közgazdasági képzések között rendkívül sokszintű együttműködés van. Ezeket a képzéseket most egy csokorba gyűjtöttük és egy önálló kart hoztunk létre. Egyelőre alapképzésekkel várjuk a hallgatókat, de rövidesen mesterképzéseket is indítunk.

Mit várhatnak a hallgatók?
Viszonylag kis kar vagyunk, ezért jó hangulatú és színvonalú, értékelkötelezett világba csöppennek a hozzánk érkezők. Hallgatóink még a Szociális és Egészségtudományi Karra vagy a jogi karon belül lévő Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet képzéseire nyertek felvételt, azonban már az újonnan induló karra iratkozhatnak be. Megújuló képzésekkel, megújuló tanári karral kezdünk. Igyekeztünk megnyerni korábbi oktatóinkat, de újak is lesznek, és így a képzéseinket jobb színvonalon, hangsúlyosan értékek alapján tudjuk működtetni. Szeretném kiemelni, hogy az egészségtudományi és a szociális képzéseinket értékelkötelezettség jellemzi. Jelenleg összesen 700-800 diákunk és csaknem negyven főállású tanárunk van. A karon belül működő Egészségtudományi Intézetben főiskolai nővérképzés zajlik. Jelenleg a piac felvevőképessége ezen a szakterületen korlátlan, inkább beiskolázási nehézségeink vannak. Szorosan együtt[1]működünk a Bethesda Gyermekkórházzal, amelynek igazgatója, Velkey György képzésünk szellemi atyja és meghatározó pedagógusa. A Szociális Munka és Diakóniai Intézet a szociális képzések területe, partnerintézményünk a Magyar Református Szeretetszolgálat. Igazgatóját, Czibere Károlyt is a tanáraink között köszönthetjük. Szociálpedagógus-, szociálismunkás-, majd diakóniusképzésünk is lesz. Jelenleg is zajlik a szociálisvezető-képzés. A református egyházban dolgozók számára indítunk képzéseket, egyházi vezetőképzőt. A Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetben gazdaságelmélet és -módszertan, üzleti tudományok, vezetés, szervezés, vállalkozásfejlesztés, kereskedelmi, marketing és kommunikációs területeken szerezhetnek ismereteket a hallgatóink. De megtalálható itt az emberierőforrás- és gazdálkodási menedzsment is. Hamarosan indítunk majd pénzügyi számviteli szakot. A gazdasági képzések húzóágazattá válhatnak, kihasználva a szociális és egészségügyi képzésben meglévő szinergiákat, ezért újabb és újabb mesterképzéseket indítunk, miközben az oktatás módszertana is megújul.

Mészáros József negyven éve kapta kézhez a diplomáját elméleti matematikusként, de világéletében társadalomtudományokkal foglalkozott. A nyolcvanas években különböző egyetemeken tanított, kutatóintézetekben dolgozott, majd ösztöndíjasként Németországban élt. Változás a kilencvenes évek elején következett be az életében, amikor a Népjóléti Minisztériumban tanácsosként kapott feladatot, majd különböző közigazgatási pozíciók után visszatért az egyetemi világba. 2010-ben vehette át professzori kinevezését. Ugyanebben az évben immár másodszor nevezték ki az Országos Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóság vezetőjévé, majd a nyugdíjfolyósító és az államkincstár összeolvadása után 2017-től a közös szervezet, a Magyar Államkincstár elnöke lett. Úgy tartja, hogy Magyarország működésében kiemelten fontos szerepet játszik az állami költségvetés, amelynek főösszege eléri a bruttó hazai össztermék (GDP) felét. 2021-ben jött el a hatezer embert foglalkoztató államkincstártól.

Miben különbözik majd a GESZK vezetőképzése más intézményekétől?
Egyetemünkön a hosszú ideje kialakult jó közösségi légkörnek köszönhetően az oktatók, a munkatársak és a hallgatók szakmai együttműködése példaértékű. Nálunk hangsúlyos szerepet kap a Bibliára épülő keresztyén értékrend, a tehetséggondozás és a kisközösségek támogatása. Mindennek eredményeként a hallgatók kiválóan teljesítenek. Sok helyen folytatnak vezetőképzést, de mi a stabil értékrend közvetítésében különbözünk tőlük. Tanítani, vezetni akkor tud az ember hitelesen, kiegyen[1]súlyozottan, ha irányítási stílusa biztos, átgondolt alapokon áll, és ez alapján vezet és dönt. Ekkor válik következetes, hiteles vezetővé, aki nyugalmat áraszt stressz helyett, és képes arra, hogy motiválja a kollégáit. Egy református egyetemen magától értetődő, hogy milyen értékeket kell közvetítenünk, ha ezt nem tesszük, akkor nem töltjük be küldetésünket.

Hogyan adják majd át az értékrendet?
A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeként a keresztyénség örök értékeit követve kívánjuk a több évszázada ránk hagyományozott protestáns örökséget a gyakorlatban továbbadni. Már a tantárgyainkban világossá tesszük a választható témákban, a vezetői ismeretek oktatásában. Az oktatóink személye adja a garanciát, hitelességükkel meggyőzőek tudunk lenni. A pedagógus sokkal többet közvetít személyiségével, mint a táblára írt képlettel. A képletet vagy elfelejtjük, vagy nem, de a tanár személyisége egy életen át elkíséri a diákot, akár pozitív, akár negatív értelemben.

Milyen létszámra számítanak?
Fokozatosan növekvőre. Az oktatás akkor működik jól, ha egyre több hallgatót vonz, hiszen ez a célja. Bízom benne, hogy három év alatt meg fogjuk duplázni a létszámot. Ez persze nagyon erős vállalás, különösen úgy, hogy a tavalyihoz képest az idén mintegy 8 százalékkal csökkent a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma Magyarországon. Tehát romló demográfiai helyzetben kell majd javuló felvételi számokat teljesítenünk. De nincs más út, ha meg tudjuk nyerni a fiatalokat, hogy hozzánk jelentkezzenek, akkor a többi rajtunk áll. Bizonyíthatjuk nekik, hogy jó döntést hoztak, amikor hozzánk jelentkeztek. Így lehetünk virágzó intézménnyé. Diákjaink határozottan szeretik, hogy a képzéseink erősen gyakorlatorientáltak. Az egészségügyi, a szociális és a gazdasági képzéseink helyes arányban ötvözik az elméletet és a gyakorlatot. Érdemes hozzánk jelentkezni.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!