A Magyarországi Református Egyház püspökeinek közös nyilatkozata

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa 2024. április 10-i ülésén megtárgyalta a 2024. április 24–25-ére tervezett zsinati ülés napirendjét.

A Magyarországi Református Egyház négy püspöke egyetért abban, hogy támogatják Pásztor Dániel tiszáninneni püspök a Zsinat lelkészi elnöki tisztségre, valamint Steinbach József dunántúli püspök a Zsinat lelkészi alelnöki tisztségre jelölését.

Budapest, 2024. április 10.

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke