A megélhető Könyvek

Új formában és felfogásban mutatták be a Szentírást a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Könyvek cím a görög Biblia szó eredeti jelentésére utal. A négy kötetből (Kezdetben, Erőm és énekem, Így szól az Úr, illetve Meghalt és feltámadott, vagyis a Törvény, az Írások és a Próféták, illetve az Újszövetség) álló kiadás szakít a Biblia hagyományos külső formáival is: eltűntek belőle a versszámok, a fejezetszámok és szakaszcímek, a lábjegyzetek és a hagyományos, kéthasábos tördelés.

Kálvin Kiadó könyvbemutató új Biblia 2022. október 2. - Fotó: Gálos Mihály Samu

Gryllus Vilmos, Szalay László Pál, Galsi Árpád, Visky András, Bubik Réka és Pecsuk Ottó a könyvbemutatón

Fotó: Gálos Mihály Samu

Ebben a formátumban leginkább négy nagyregényre hasonlít, és a kiadást gondozó Magyar Bibliatársulat és Kálvin Kiadó célja az is volt, hogy az olvasóknak visszaadja a nagyobb egységekben való olvasás élményét. A Biblia szövegét nagyobb, átfogó fejezetekre osztották, amelyek egy-egy nagyobb tematikus egységet fognak össze, és így az olvasó könnyebben fedezheti fel a Szentíráson végighúzódó „nagy történet” (amelyet a teológusok régebben üdvtörténetnek, ma pedig egyre gyakrabban metanarratívának is neveznek) ívét és fordulatait.

Kálvin Kiadó könyvbemutató új Biblia 2022. október 2. - Fotó: Gálos Mihály Samu

A Biblia szövegét nagyobb, átfogó fejezetekre osztották, amelyek egy-egy nagyobb tematikus egységet fognak össze

Fotó: Gálos Mihály Samu

A Biblia az egyház könyve, de nemcsak az egyházé, hanem mindenkié, ahogyan a bibliatársulati mozgalom ma is hangsúlyozza szerte a világon. A Bibliát nem lehet kisajátítani, mint ahogyan beszorítani sem egyetlen formátumba vagy értelmezési keretbe. A Könyvfesztiválon 2022. október 2-án mutatták be A Könyveket Visky András író-dramaturg, Szalay László Pál református lelkipásztor, Gryllus Dániel zenész és Bubik Réka színművész közreműködésével. Visky András arra helyezte a hangsúlyt, hogy személyes élettörténetében megtapasztalta: a Biblia nehezen olvasható, de könnyen megélhető és előadható könyv, és ez az előadás azóta is meghatározza művészi mondanivalóját és üzenetét.

Bubik Réka felolvas a Kálvin kiadó könyvbemutatóján - 2022.október 2 - Fotó: Gálos Mihály Samu

Az eseményen Bubik Réka olvasott fel két részletet

Fotó: Gálos Mihály Samu

Szalay László Pál arra a nagyon is aktuális és fenyegető élményünkre mutatott rá, hogy addig leszünk emberek, és addig áll fenn a ma is ismert civilizációnk, amíg a Szentírás velünk van, és amíg kezünkbe vehetjük, olvashatjuk azt. Bubik Réka a tékozló fiú történetét és Dávid íjdalát olvasta fel, mintegy illusztrálva, mit jelent a „Biblia és irodalom” gyakran emlegetett szókapcsolata. A könyvbemutató végén Gryllus Dániel bibliai ihletésű dallamaival és citerajátékával megénekeltette a könyvbemutató résztvevőit is. A gyönyörű bibliakiadás tipográfiája Kempfner Zsófia, borítóterve Lente István ihletett munkáját dicséri. A kötetek kaphatók a Kálvin Kiadó webáruházában és könyvesboltjaiban is.