A ránk váró szűk esztendőkre lelki és anyagi választ kell adnunk

A megnövekedett energiaárak miatt a református gyülekezetek, illetve az egyház szociális és oktatási intézményrendszerének fenntartása is veszélybe kerülhet – jelentette ki a Magyarországi Református Egyház elnöksége az országos esperes-főgondnoki értekezletén csütörtökön délelőtt, Budapesten. A tanácskozáson több megoldási javaslatot is felvázoltak, melyet a jelen lévő esperes-főgondnoki kar egyhangúan támogatott. Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke kiemelte, csak akkor lesz hatékony a válságkezelés, ha egyetértésben, egymásért áldozatot vállalva működnek majd a közösségek.

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” A szerdai napra rendelt újszövetségi ige buzdításával indította el Fekete Károly püspök a kibővített esperes-főgondnoki értekezletet, és szólt az előttünk álló gazdasági kihívások kapcsán egyházunk társadalomban betöltött szolgálatáról és Isten megerősítő ígéretéről.
A rezsiárak emelkedése egyházunkat sem kíméli, így gyors és hatékony megoldásra van szükség. Ennek egyik lépéseként országos esperes-főgondnoki tanácskozáson vitatta meg a szükséges teendőket a Magyarországi Református Egyház elnöksége egyházmegyéink vezető tisztségviselőivel. A jelenlévők egyhangú döntése értelmében létre fognak hozni egy krízisalapot, amely gyülekezeteinknek, szociális és oktatási intézményeinknek, valamint a már zajló beruházások területén nyújthat segítséget.

Országos esperesi-főgondnoki értekezlet 2.jpg

Országos esperesi-főgondnoki értekezlet

Fotó: Bazánth Ivola

Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke azzal kezdte, hogy a hét bő esztendő után következő szűk esztendőkre elsősorban lelki választ kell adnunk az egyház közösségében. Isten akaratát keresni és megérteni mindig feladatunk, de a mindenkit érintő nehéz helyzetben még inkább oda kell figyelnünk azokra, akik bajban vannak, s példát kell mutatnunk, hogyan lehet Isten kegyelméből és szeretetéből élni akkor is, amikor szűkülnek életünk anyagi lehetőségei.
Kiemelte, a sikeres válságkezelés fontos feltétele, hogy a református gyülekezetek és intézmények a lehető legrövidebb időn belül információt szolgáltassanak magukról. Hangsúlyozta, hogy csak így tudják, kinek mire van szüksége, és tudnak annak fényében gazdálkodni. A krízisalap döntéseit – vagyis azt, hogy kit és milyen mértékben támogatnak – a megfelelő kerületi és megyei egyházkormányzati szint egyetértésével fogják majd meghozni.
Balog Zoltán hangsúlyozta: – Minden olyan közösséget támogatni akarunk, amelynek arra szüksége van, senkit nem hagyunk a bajban egyedül. Nem tervezünk bezárni egyetlen intézményt sem.
A krízisalapban lévő juttatásokhoz ugyanakkor csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehet majd hozzáférni. A feltételrendszer pontos részleteit a későbbiekben fogják ismertetni.

Országos esperesi-főgondnoki értekezlet 3.jpg

Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

Fotó: Bazánth Ivola

Bár az elkövetkező, várhatóan nehéz időszakra készülünk, de a hála és a reménység hangjáról sem feledkeztek meg az egybegyűltek. Az értekezletet Fekete Károly püspök az 1Kor 15,54–58 igeszakasz felolvasásával nyitotta meg. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke prédikációjában elmondta, hogy a hírek nap mint nap a halál diadaláról beszélnek, az Isten azonban nem halálgyáros, azt akarja, hogy az élet diadalmaskodjon. Életre támasztó Urunk van, életpártiságához nem fér kétség, az első húsvétkor és az utolsó húsvétkor is az élet előnyszerzéséért száll síkra – emelte ki.

Országos esperesi-főgondnoki értekezlet.jpg

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Fotó: Bazánth Ivola

Isten nem dacból támasztotta fel Fiát, hanem azért, hogy az életnek szerezzen előnyt. Az Isten mindent megtesz azért, hogy helyzetbe hozzon minket, értünk vállalta a kereszthalált is. Miközben az ember sírásója az életnek, addig Isten minden időben, így ma is, az ember sírjának a megnyitásáról gondoskodik – jelentette ki. – Isten húsvéti diadala életre mozdító ünnep, így szeptember idején is, nem csak a megszokott áprilisi húsvétokon, mert a Feltámadott felkínálja az ő átfordító erejét, hogy halálunkat életre, sírásunkat örömre, bezárásunkat megnyílásra, szomorúságunkat vigaszra, félelmünket bizalomra fordítsa. Fel akarja emelni félelmes tekintetünket, hogy nézzünk a diadalt arató Jézusra – zárta gondolatait.