A református egyház vezetőit is fogadta Ferenc pápa

Ferenc pápa magyarországi látogatása megerősít bennünket az Isten kimondhatatlan ajándékában, Jézus Krisztusban, keresztyén hitünkben, kultúránkban, rendünkben és keresztyén szolgálatunkban – mondta Steinbach József dunántúli református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) elnöke vasárnap a Szépművészeti Múzeumban, ahol Ferenc pápa a MEÖT és a zsidó közösségek képviselőivel találkozott.

ferenc pápa MEÖT csoportkép

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a zsidó közösségek képviselői Ferenc pápával

Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Budapestre. A kongresszust lezáró úgynevezett statio orbis, vagyis a városért és a világért bemutatott szentmise hagyományosan a katolikus rendezvénysorozat legünnepélyesebb eseménye. A katolikus egyházfő a szentmisét megelőzően találkozott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának delegációjával is.

A találkozón Ferenc pápa azt mondta: az elszigeteltség és részérdekek helyett az egység hídjait építő emberek és közösségek szükségesek, mindenki vallásszabadságának tiszteletben tartásával, valamint egységet szorgalmazott az antiszemitizmus ellen.

A Szépművészeti Múzeum Márványcsarnokában Ferenc pápa Radnóti Miklóst és Rainer Maria Rilkét idézte. A pápa kijelentette, segíteni kell, hogy kortársaink „elfogadják és szeressék egymást (..), a világ csak akkor fog nekünk hinni, ha a béke gyökereivé és az egység csíráivá válunk”.

Ferenc Pápa Steinbach József

Ferenc pápa és Steinbach József

Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke Ferenc pápát köszöntve azt mondta: a katolikus egyházfő magyarországi látogatása „megerősít bennünket az Isten kimondhatatlan ajándékában, Jézus Krisztusban, keresztyén hitünkben, kultúránkban és keresztyén szolgálatunkban”.

A református püspök a MEÖT tagegyházai nevében „mennyei erőt és áldást” kért Ferenc pápa életére, szolgálataira, valamint „közös keresztyén bizonyságtételünkre és szolgálatainkra, amire vár a világ”.

Ferenc pápa a MEÖT-től a vizsolyi biblia fakszimile kiadását kapta ajándékba.

Ferenc pápa Balog Zoltán

Balog Zoltán és Ferenc pápa

A MEÖT delegációjának tagja volt mások mellett Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa, Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a magyarországi metodista, anglikán és ortodox egyházak képviselői. A magyarországi zsidó szervezeteket Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Radnóti Zoltán főrabbi, valamint a reformközösségek részéről Guba Gergő és Kálmán Gábor képviselte.

reformatus.hu/MTI/refdunantul.hu

Ferenc pápa MEÖT

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke köszöntője

Nagy tisztelettel köszöntöm Őszentsége Ferenc pápát Magyarországon! Teszem ezt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tizenkét tagegyháza nevében. Öröm számunkra, magyarországi keresztények számára, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon került megrendezésre.

Az eucharisztia – amelyben ott szerepel a „kharisz”, a kegyelem és öröm kifejezés is – hálaadást jelent. Lényegét a Korinthusi második levél 9. fejezetének 15. versével tudjuk a legtömörebben összefoglalni, ahol az apostol így fogalmaz: „Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”

Valóban, hála legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért, aki a feltámadott Jézus Krisztus, aki az Ószövetségben ígéret, az Újszövetségben beteljesedés, aki meghalt és feltámadott, aki ígérte a végső reménységet, mindenek helyreállítását. Hála legyen az Isten világot és embert megtartó és megváltó szeretetéért.

Hit által megtapasztaljuk, hogy Jézus Krisztusban – a feltámadott Úrral való szentlelkes közösségben – a „túlnani” teljessége betölti az „innenit”, földi életünk minden percét. Minden eucharisztia, minden hálaadás valójában az Isten színe előtt való konkrét hálaadás, az Isten egyetlen, kimondhatatlan, emberi értelemmel felfoghatatlan ajándékáért, a megváltó Jézus Krisztusért; hálaadás azért a szeretetért, amellyel Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az ajándék kötelez bennünket, hogy mi is megajándékozzuk egymást ezzel az isteni szeretettel, hogy vigyázzunk egymásra, becsüljük meg az életet, Isten teremtési rendjét, óvjuk a lakott földet, imádkozzunk és cselekedjünk egymásért, hogy értelmes, szép életet éljünk, ahol minden emberi élet kiteljesedhet, az Isten dicsőségére, és a másik ember javára.

Őszentsége Ferenc pápa magyarországi látogatása megerősít bennünket az Isten kimondhatatlan ajándékában, Jézus Krisztusban, keresztyén hitünkben, kultúránkban, rendünkben és keresztyén szolgálatunkban.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai részéről mennyei erőt és áldást kérünk Őszentsége Ferenc Pápa életére, szolgálataira, valamint közös, hitvalló keresztyén bizonyságtételünkre és szolgálatainkra, amire vár a világ.