A Sajó mindannyiunk ügye

Az év elején, februárban érkeztek az első hírek arról, hogy a Sajó szlovákiai szakaszába szennyvíz ömlött, a folyó élővilága pedig haldoklik. A Teremtés hetének apropóján felelevenítettük a történteket. Üszögh Lajos vízügyi szakembertől, a Bükki víz Közalapítvány kuratóriumának elnökétől tudtuk meg, hogy milyen állapotok uralkodnak jelenleg a folyó vidékén. Személyes tapasztalatairól pedig Mudi Róbert berzétei lelkipásztor számolt be lapunknak.

sajó

A Sajó folyó mellé épített szennyvízkifolyó az egykori vasércbánya közelében a felvidéki Alsósajón (Nizná Slaná) 2022. március 14-én.

Fotó: MTI/Komka Péter

Idén szeptember 25. és október 2. között ünnepeltük a Teremtés hetét, amely a teremtett világ védelmére, megbecsülésére hívja fel a keresztyének és a világ figyelmét. A Biblia legelső könyvében olvassuk, hogy Teremtőnk ránk bízta alkotásait, nekünk pedig bölcsen és józanul kell bánnunk ajándékával: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”

A birtoklásunk kötelezettségekkel és felelősséggel is jár. A klímaváltozás témája már-már elcsépeltnek számít manapság, pedig egyre jelentősebben meghatározza az életünket. Helyi szinten is akad azonban bőven probléma, idén például a Sajó felvidéki szakaszán történt ökológiai katasztrófa, ami leginkább a nyár végén került be a hírekbe, de csak rövid ideig haladta meg a társadalom ingerküszöbét.

A Sajó szlovákiai szakaszán február közepén észlelték a víz vöröses elszíneződését, amelyet az alsósajói vasércbányából kifolyó víz okozott. A tavaszi vizsgálatok eredménye szerint Szlovákiában a folyó vizében a vas mennyisége tizenkétszer volt magasabb a határértéknél, továbbá emelkedett mangán-, szulfát- és arzéntartalmat is kimutattak. Nyár elejére sikerült mintegy nyolcvan százalékkal csökkenteni a folyóba kerülő szennyező anyag mennyiségét – tudósított az MTI szeptember közepén.

Sajó-szennyezés testközelből

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Sajó mentén élők hogyan élték meg ezt a katasztrófát, mennyiben befolyásolta a mindennapi életüket. Mudi Róbert berzétei lelkipásztort kérdeztük a tapasztalatairól.

A magát és családját természetjáró emberként leíró lelkész öt kis gömöri gyülekezetben szolgál, emellett rendszeresen vadászik, horgászik, gombászik és túrázik is, ahová a családja is vele szokott tartani. – Idén február közepén családi kirándulásra készültünk a Sajóra, amikor megdöbbenve vettük észre, hogy a szeretett vizünk színe rozsdabarnásra változott, s valami félelmetesen természetellenes kisugárzása, hangulata volt az egész folyónak. Nem a szokásos áradással járó vízzavarodás volt ez, hanem mintha turmixgépben keverték volna össze a folyó teljes vízkészletét. Krémes, rémes, rozsdás-sárgás, természetellenes szín volt ez – számolt be a lelkipásztor. – Ha nincsenek az aktivisták, akik internetes posztokkal, videókkal, petíciókkal próbálták felhívni a figyelmet a súlyos problémára, akkor az ügy talán máig sem oldódott volna meg. Belegondolni is szörnyű, hogy eltelik egy hónap, majd még egy, majd még egy, naponta ömlik a méreg a folyóba, kipusztul az élővilág, és még mindig nem történik semmi – fejtette ki.

Mudi Róbert szerint ilyen helyzetben csak ahhoz fordulhattak, aki nemcsak teremtette, de kezében is tartja a világunkat. – Szinte nem volt olyan istentisztelet, ahol ne imádkoztunk volna a környezeti katasztrófa megszűnéséért. Egyszerre áradt ránk a menekültek hada, a háború fenyegető veszélye, kisebbségi sorsunk nyomasztó tudata, s az ökológiai katasztrófában való magunkra hagyottságunk érzése. Ez túl sok volt egyszerre. Áprily Lajos Menedék című verse nagyon aktuális és lelkünkig ható volt ezekben a napokban: „S mikor völgyünkre tört az áradat / s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen, / egyetlenegy kőszikla megmaradt, / egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten” – idézte. – Ebbe az Istenbe, a mi teremtő Urunkba kapaszkodtunk hát, s kapaszkodunk azóta is – tette hozzá a lelkész. Majd beszámolt arról, hogy a minap volt gombázni a gyermekeivel, és azt látták, hogy a folyó pillanatnyilag tisztul, de a víz még nem a régi, sem a színe, sem az élővilága. – A felszín alatt csak a halál van. Kipusztult az élővilág. Halat nem látni a folyóban, a rákok és más vízi élőlények eltűntek. A parti kövezések vörösek, mindenfelé a több mint fél évig tartó vörös halál nyomait látni – jegyezte meg szomorúan. Hozzátette azonban: hiszi, hogy mindezek ellenére a pillanatnyilag halott Sajóban az unokái is horgászhatnak majd.

sajó1

A Sajó folyó elszíneződött vize az egykori vasércbánya közelében a felvidéki Szalóc (Slavec) közelében 2022. március 14-én.

Fotó: MTI/Komka Péter

A SZENNYEZÉS SZÁMOKBAN

A korai adatok a következőek voltak: a bányából kiengedett víz literjének vastartalma elérte a 2851 milligrammot. Egy másodperc alatt mintegy tíz liter víz ömlött ki a folyómederbe, tehát egy nap alatt 2,5 tonna vas került a folyóba. Február közepe óta közel száz tonna vassó jutott a Sajóba az elhagyott bányából, illetve egyéb szennyező és mérgező anyagok.

A rozsda a folyó egész medrét befedte

Üszögh Lajos vízügyi szakember, a Bükki víz Közalapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta, hogy a szlovák hatóságok által vett vízminták laboratóriumi eredménye szerint a vas mennyisége a bányából a Sajóba eresztett vízben több mint ezerszerese volt a megengedettnek. Emellett a határértéknél jelentősen magasabb volt az arzén, a cink, a kén, valamint a mangán szintje is a folyóban. A szakember szerint a problémát súlyosbította, hogy „amikor a bányából érkező, enyhén savas csurgalékvíz érintkezik a folyó enyhén lúgos vizével, a vastartalom kicsapódik, ez a fémsó színezi be a folyó vizét, és így válik láthatóvá az a voltaképpeni rozsda, amely a folyó egész medrét befedte”.

Miért nem volt érzékelhető a szennyeződés a folyó magyarországi szakaszán?

A magyar hatóságok figyelemmel kísérték az eseményeket, a határszelvényben vett vízminták alapján pedig a Sajó vízminősége megfelelő volt. Üszögh Lajos szerint „szerencse a szerencsétlenségben, hogy a felvidéki mellékvízfolyásoknak köszönhetően annyira felhígult a szennyeződés útközben a magyar határig, hogy nem volt szükség beavatkozásra”. Ezzel szemben Szlovákiában mintegy 30-40 kilométeren rozsdavörös színűre változott a Sajó vize, ami októberhez közeledve még mindig észrevehető.

A SAJÓ KÖZELMÚLTJA

A Sajó barnás-feketés, erősen szennyezett vizét a kommunizmus éveiben a gömörhorkai papírgyár tevékenysége okozta. A rendszerváltozást követő privatizáció során eladták a papírgyárat, ezzel együtt pedig a szennyezés is eltűnt. A folyó akkor újjáéledt, olyannyira, hogy amikor 2000. január 30-án a nagybányai Aurul bányavállalat tevékenységének következtében százezer köbméter cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult bele egy patakba, tovább a Szamosba, majd onnan a Tiszába, akkor a tiszai élőlények a megtisztult Sajóba menekültek a torkolattól fel a folyón. A Sajó menedéket nyújtott számukra, és ezáltal a folyó élővilága is teljesen megújult.

A Siderit bányaüzem 1975 óta működött Alsósajóban, de 2008-ban csődöt jelentettek. A bányához egy ércfeldolgozó üzem is tartozott. A bányát úgynevezett aktív vízszintsüllyesztéssel művelték, egészen a bezárásig. Ezután részmegoldáshoz folyamodtak, vízkivezetést készítettek, amely a Sajóba vezette a visszatöltődő rétegvizeket. A vízszint azonban lassan elérte azt a magasságot, ahol már kioldja az egykori bányaterület ércéből a nyersanyagot és a járulékos fémeket, valamint egyéb anyagokat. A Sajó vizét február közepén festette vörösre a volt vasércbányából kifolyó víz, de csak június közepén kezdtek dolgozni azon, hogy minél kevesebb szennyezett víz kerüljön a folyóba, a víz egy része ennek ellenére továbbra is a folyóba ömlik.

sajó4

A Sajó folyó elszíneződött vize az egykori vasércbánya közelében a felvidéki Szalóc (Slavec) közelében 2022. március 14-én.

Fotó: MTI/Komka Péter

Milyen állapotban van most Sajó?

Az aktivisták hathatós segítségével jutott el a Sajó-szennyezés ügye a szlovák politikáig. Több mint száz nap után sikerült elérni a szlovák kormány által jóváhagyott pénzügyi keretből, hogy ma már jelentősen tisztább víz ömlik a volt bányából. Ennek ellenére még mindig 1,6 tonna vas, 11 tonna szulfát-anion, 190 kilogramm mangán, 6,5 kilogramm arzén és 5,9 kilogramm nikkel kerül a folyóba naponta. Ez, illetve a korábbi, sokkal erősebb szennyezés okozta, hogy a folyó élővilága teljes egészében elpusztult a szlovák szakaszon. „A Sajó halott, és szó szerint megöli a gömöri régió természeti szépségekben és turisztikai lehetőségekben rejlő potenciálját. A folyó vizében itt egyetlen élőlény sem volt képes életben maradni” – hangsúlyozta Üszögh Lajos.

Sajnálatos, de az elmúlt hónapokban három különböző vizsgálat is megerősítette, hogy több tíz kilométeren kipusztult a Sajó élővilága, de ami igazán szomorú, hogy egyelőre nincs megoldás a folyó revitalizációjára. A halak pusztulását többek között az okozta, hogy a kopoltyúikra rátapadt a szennyeződés, így megfulladtak. Emellett a tápláléklánc is megszakadt, hiszen rákok, ízeltlábúak, egyéb olyan élőlények, amelyek a halak táplálékaként szolgálnak, eltűntek a folyóból – ismertette Üszögh Lajos.

A vízügyi szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a háztartásokat sem hagyta érintetlenül az ökológiai katasztrófa: egészségügyi kockázatnak vannak kitéve a helyi lakosok a kutak és az ivóvízkészletek esetleges szennyeződése miatt. Kiemelte, hogy a vizsgálatok eredményei alapján a folyó közvetlen közelében lévő kutak vize nem iható, ugyanis azok nyolcvan százalékában a vastartalom meghaladta a megengedett határértéket, az egyik mintában a mangán határértékének húszszoros túllépéséről számoltak be. Ezek mellett már csak jelentéktelen tényezőnek tűnik, hogy a bányából kifolyó vízben lévő oldott gázok miatt büdös is volt a víz.

A jelenlegi helyzet igencsak változó, a folyó egyes napokon már tiszta, de erősen szennyezett időszakok is vannak még. Ennek következtében ez az ökológiai katasztrófa sajnos még nem tekinthető megoldottnak – hangsúlyozta Üszögh Lajos.

sajó3

A Sajó folyó elszíneződött vize az egykori vasércbánya közelében a felvidéki Szalóc (Slavec) közelében 2022. március 14-én.

Fotó: MTI/Komka Péter

A TISZA PUSZTULÁSA AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

A tiszai cianidszennyezés még elevenen él sokak emlékezetében Magyarországon. De mi is történt pontosan 2000. január 30-án? Ezen napon – pontosabban estén – átszakadt egy cianid- és nehézfémtartalmú szennyvízzel teli tározó gátja a Nagybánya melletti Zazár település környékén. Az egyébként román–ausztrál vegyes tulajdonú Aurul bányavállalat ülepítőjéről volt szó. A cég cianidos kioldással nyert ki aranyat és ezüstöt a Nagybánya térségében található fémbányák meddőhányóiból. Az említett ülepítőbe vezették az eljárások során keletkezett mérgező vegyületeket. A gát 25 méteres szakaszon szakadt át, aminek következtében 100-120 ezer köbméter cianid és nehézfém tartalmú szennyvíz folyt bele a Zazar és a Lápos folyókba, amelyek a Szamosba, végül pedig a Tiszába folytak.

A bányavállalat nem rendelkezett tervvel ilyen esetre, így a szennyezett víz szabadon ömlött a folyókba. A magyar vízügyi hatóságok érzékelték a problémát, de tudták, hogy nincs esélyük megállítani a szennyezést. Azzal tisztában voltak, hogy a szennyezett víz hígításával lehet enyhíteni a károkat, a Tisza mellékfolyóinak vízhozama azonban kevés lett volna erre. A Kiskörei Vízlépcső és a Tisza-tó segítségével tudták némileg kezelni a helyzetet, de a pusztítás így is óriási volt. A Tisza felszínén 40 km hosszan elterülő cianidfolt képződött, amely két hét alatt vonult végig a folyón. A károk még súlyosabbak lettek volna, ha mindez nem télen történik, mert így például a tiszavirág és a vízi élet jelentős része megmenekült, többek között az aljzatban telelő lárvák, illetve egyéb vízi állatok is.

Ennek ellenére az élővilág pusztulása sokkolta azokat, akik látták a Tiszát. – Aki csak videókból vagy a hivatalos médiából értesült az eseményekről, el sem tudja képzelni, hogy a Tisza valóban sírt, zokogott! A haldokló halak fuldokló ezreinek, tízezreinek utolsó kényszerű úszócsapkodása, kétségbeesett légvétele fizikailag érezhetően, hallhatóan jelent meg a Tisza mentén. Nincs leírás arra az állapotra, amikor éjszaka, egy autó lámpája által bevilágított fénysávban pusztuló halak ezrei próbálnak görcsösen levegőhöz jutni úgy, hogy erre esélyük sincs. Szinte hullámzott a víz, de ezeket a hullámokat nem szél keltette, hanem a vergődő, pusztuló halak tömege – emlékezett vissza a látottakra Kovács Pál halbiológus.

Reményre ad okot a jelenlegi Sajó-szennyezés kapcsán, hogy a Tisza pusztulása után is azt hitték sokan, soha nem lesz már élet a folyóban. Ehhez képest a Tisza újraéledt, bár súlyos károkat szenvedett 2000-ben. A katasztrófát és a helyreállást örökítette meg Török Zoltán természetfilmes A mérges folyó című dokumentumfilmjében. Az alkotás végén a narrátor felteszi a kérdést: „Vajon tanultunk-e a Tisza tragédiájából?” Sajnos a válaszunk erre ma az, hogy nem, ennek bizonyítéka a Sajó. Mégis láthatjuk, hogy az élet utat tör magának, a természet regenerálódóképességét pedig nem szabad alábecsülnünk.