A testvéri szeretet áldása

„Lehet-e széthúzás, békétlenség, ellenségeskedés az atyafiak között? Isten nem ezekre teszi az áldás pecsétjét” – emlékeztette a Magyarországi Református Egyház szerdán megalakult Zsinatát Kató Béla erdélyi püspök nyitó áhítatában.

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” (Zsolt 133,1.3)

Kató Béla erdélyi püspök áhítatával kezdődött a Magyarországi Református Egyház XV. Zsinatának alakuló ülése. A határon túli egyházi vezető a 133. zsoltár fenti verseit helyezte a zsinati tagok szívére: „Dávid király hálaimája ez, aki Istent magasztalja, mert az hosszú szétszóratás után összegyűjti, megbékélteti a tőle elidegenedett, késhegyre menő ellentétektől sújtott népet.”

SL0_5536.jpg

Fotó: Sebestyén László

Kató Béla emlékeztetett: mi is közös testből sarjadónak tudhatjuk magunkat, ez Krisztus teste, az anyaszentegyház, így lehetünk testvérek. „Ahogy a régiek mondták: akinek nem az egyház az anyja, annak nem Isten az atyja. A közös vér pedig, amely elpecsétel egymásnak, esetünkben Jézus Krisztus vére. Ez az alapja az igazi református keresztyén testvériségnek” – hangsúlyozta.

Mint mondta, az egység áldását akkor értékeljük igazán, ha megtapasztaljuk a széthúzást. Ne vegyük természetesnek az egységet, minél inkább szétforgácsolódunk, annál inkább egységeseknek kell lennünk: „Lehet-e széthúzás, békétlenség, ellenségeskedés az atyafiak között? Isten nem ezekre teszi az áldás pecsétjét.”

SL0_5530.jpg

Fotó: Sebestyén László

Végül az erdélyi püspök arra emlékeztette a zsinati tagokat: Istennek gondja van életünk minden eseményére. Megadja a szükséges életerőt munkánkhoz. „Különösen szüksége lesz erre a Zsinatnak is. Olyan korszakba léptünk be, ahol a hagyomány szétmorzsolódik, az isteni hatalom kétségessé válik, minden relatív lett, szertefoszlott az örök rendbe vetett hit” – magyarázta. „Ezzel kell majd szembenéznetek és bátran hitvallást tennetek a következő hat évben. De hisszük, hogy ha egységben, teljes életünkkel tesszük ezt, az Úr áldást fog küldeni erre a munkára” – tette hozzá.