A tettek számítanak

A presbiteri tisztség tartást ad, de nem társulhat hozzá elbizakodottság, az Isten melletti elköteleződés pedig fontosabb, mint a hitbeli érettség – véli Molnár János főgondnok, a Magyarországi Református Egyház presbiteri elnöke, aki hasznosnak tartja a presbiterképzést, és szívesen látja a nőket is az egyházi tisztségviselők között. Június harmadik hétvégéjén ünnepeljük a presbiterek vasárnapját.

Egyházunkban június harmadik vasárnapja a presbiterekről szól, miért fontos alkalom ez?

Időnként jó felhívni a figyelmet valamire, ami egyértelműnek tűnik. Másrészt a presbiterek számára is egyfajta megerősítés lehet. Ilyenkor közösen végiggondolhatják a tisztséggel járó feladatokat, kötelezettségeket, szolgálatuk motivációját, az alkalom kizökkentheti őket az „egyforma vasárnapok” körforgásából.

seb3408-fc826696b8

Molnár János

Fotó: Sebestyén László

Kiből lesz jó presbiter?

Egyházunk törvénye szerint bárki lehet presbiter, aki teljes jogú tagja egy egyházközségnek, de nem biztos, hogy mindenki alkalmas is a feladatra. Nem szívesen választanék meg olyat, aki közismerten kötekedő, mint ahogy az örök bólogató Jánosokat sem. Sajnos még mindig vannak az országban olyan gyülekezetek, ahol a nők nem lehetnek presbiterek. Pedig ha egy kicsit szétnézünk, a református közösségekben inkább ők vannak jelen, mindenesetre sosem kevesebben, mint a férfiak. Az a tapasztalatom, hogy bármilyen szervezetre jótékony hatással van, ha a vezetői között nők is képviseltetik magukat, mert ők másképp állnak a kérdésekhez, a férfiakétól eltérő látásmódjuk segíti a munkát.

A PRESBITERI ESKÜ SZÖVEGE:

Én, … esküszöm a Szentháromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat, szolgálatomat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére és népünk javára a Magyarországi Református Egyház rendjében úgy igyekszem teljesíteni, hogy az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezem. Isten engem úgy segéljen! Ámen.

Számít a hitbeli érettség?

Nem elhanyagolható, de nem kizárólagos szempont. Hiszen ki dönti el, hogy mennyire vagyok érett a hitben, egyáltalán létezik-e fokmérője ennek? A hit nem állandó értékű, hol erősödik, hol gyengül. Inkább az Isten ügye, az egyház és a gyülekezet melletti elköteleződést tartom fontosnak.

És a szakmai? Számos gyülekezetben már a presbiterválasztás előtt képzést tartanak a jelölteknek és a már megválasztott tisztségviselőknek. Követendő gyakorlat ez?

Mindenképpen hasznosnak tartom, mert gazdagítja, mélyíti a presbiterek tudását, helyzetfelismerését, problémamegoldó képességét. Megismerhetnek más gyülekezetekben kialakult helyzeteket, amelyek tanulságul szolgálhatnak. Fontos a konfliktuskezelés képességének elsajátítása, az egyházi törvények alaposabb megismerése és a bibliai tudás gyarapítása is, bár ez utóbbi inkább a presbiteri bibliaórák feladata.

Némelyek szerint a presbitériumok többsége vagy megalkuvó, vagy ellenkezőleg, állandó ellenzéki szerepben lép fel…

Egyik szerepet sem látom jónak, nem csak egyházi környezetben. Rossz az a presbitérium, ahol nem merem elmondani a véleményemet, ha az esetleg kritika. Az sem vezet előre, ha a lelkészük ellen fordulnak. Egyházi közösségben, a gyülekezetben, ahol nemcsak mondjuk, hanem reményeim szerint komolyan a krisztusi indulat szerint akarunk élni, különösen törekedni kell az együttműködésre.

A presbiterség érdem, kiváltság, netán örökség?

Kiváltságnak nem mondanám, akkor egészséges a szerep, ha nem társul hozzá elbizakodottság. A presbiterség valóban ad egyfajta tartást, elköteleződést, utóbbit főleg akkor, ha azért fogadja el valaki a tisztséget, mert apja, nagyapja is az volt, ő pedig legalább olyan jól szeretné végezni a generációkon át „öröklődő” feladatot. Sajnos az is előfordul, hogy valaki csak azért ragaszkodik a presbiterséghez, mert az élet más területein háttérbe szorul, és úgy gondolja, majd az egyházban megmutatja. Ebből születhet az ellenségeskedés, a gáncsoskodás, a széthúzás. A presbitereknek nemcsak a szavaikkal, hanem a tetteikkel, az életvitelükkel is példát kell mutatniuk másoknak. Ne akarjunk szenteskedni, éljünk úgy, ahogy azt Krisztus elvárja tőlünk! Előfordul, hogy megbotlunk, de ezeket próbáljuk keresztyén módon helyre tenni. Ne várjunk többet a másiktól, mint amit el lehet. Sem a lelkész, sem a presbiter nem tökéletes ember, de próbáljunk erre törekedni!

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!