A világ tele van Istennel – Farkas József három igehirdetés-sorozata

Jézus Krisztus egész története az a kötélhágcsó, amin le lehet ereszkedni Isten mélységeibe, és a Szentlélek lámpása az a világító segítség, amelyik ebben a mélységben eligazít minket” – olvashatjuk a Farkas József három igehirdetés-sorozatát tartalmazó, A világ tele van Istennel című kötetben, amely idén jelent meg a Kálvin Kiadónál.

A vilag tele van Istennel borító Fotó: Kálvin Kiadó

Az 1914-es születésű Farkas József református lelkipásztor tanulmányai és segédlelkészsége után, 1948-ban lett a Gyulai Pál utcai gyülekezet – hivatalos nevén a Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség – lelkésze, ahol haláláig szolgált. A Gyulai Pál utcai gyülekezetben teljesedett ki teológiai és gyülekezetformáló tevékenysége, és közben a Reformátusok Lapjába is írt. Rövid időre egyházkerületi főjegyző is volt. 1987-ben vonult nyugdíjba, de haláláig hirdette az örömhírt. 1999. december 25-én, a karácsonyi istentisztelet előtt halt meg.

Döbbenetes, hogy Farkas József hatalmas igehirdető életművének szinte minden darabja legépelve, általa javítva, átnézve, véglegesítve rejlik a hagyatékban, hártyapapírokon – írta a most megjelent könyv végén, tanulmányában Steinbach József dunántúli püspök, aki a Magyar Református Igehirdetők sorozat egyik szerkesztője Fekete Károly tiszántúli püspök mellett. De nem ez az egyetlen sorozat, amelybe a könyv illeszkedik, Farkas József számtalan igehirdetése jelent meg az évek során más kiadásokban is. A lelkipásztor ötven éven át tartott evangelizációs sorozatokat, ahogy ő nevezte, „szellemi zarándokutakat”, ahol egy-egy témát járt körül az evangélium fényében.

Steinbach József már említett tanulmányában így fogalmaz: „evangelizációs sorozataiban a dogmatikai és egyéb bevett keretek túlfeszítése a legszembetűnőbb, ugyanakkor ezek a sorozatok igehirdetői életművének csúcsát képezik”. A világ tele van Istennel alcímének megfelelően három igehirdetés-sorozatot tartalmaz, melyek címei sorban: Kősziklára épített ház, Kicsoda szabadít meg engem? és Végső kérdéseink. Mindhárom rész öt-öt igehirdetést tartalmaz, amelyek a Szentírásból indulva egymásra épülnek.

A jelen kérdéseivel kell foglalkozni, a mai ember hétköznapi problémáira számára érthető nyelven kell megoldást adni, és közösen gondolkodva kell olvasni a Bibliát – többek között ezek tartoztak a lelkipásztor alapvetései közé, amelyek tetten érhetők a könyvben olvasható szövegekben is. Vádolták persze sokan Farkas Józsefet a Szentírás félreértelmezésével és sok minden mással is, de ahogy ő fogalmazott, a Biblia erdejében mindenki találhat olyan fütyköst, amivel a többieket jól fejbe verheti. Saját bevallása szerint ebből a játékból kereste a kiutat. És hogy sikerült-e? Gondolkodjon ezen mindenki a könyv olvasása közben, és utána, megbeszélve egymással, mert erre hív minket Farkas József is az igehirdetéseiben!

Farkas József: A világ tele van Istennel
Három evangelizáció
Magyar református igehirdetők 3. kötet
A/5; 208 oldal; kartonált, füles; 2500 Ft

Farkas Józsefről többet olvashatnak, és meghallgathatják igehirdetéseit a tobbazelet.hu oldalon.

Magyar Református Igehirdetők

A Magyar Református Igehirdetők sorozatban a Kálvin Kiadó XX. századi igehirdetők prédikációiból készít válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz.

A Kálvin Kiadó egyéb újdonságai

Hercegszollos borító

Lábadi Károly: Hercegszöllős és zsinata
B/5; 224 oldal; keménytáblás; 3500 Ft

A hercegszöllősi zsinaton, 1576. augusztus 16–17-én összegyűlt negyven egyházatya tárgyalásának eredménye a helvét irányú Hercegszöllősi kánonok kiadása lett, amely medret szabott az egyházi életnek, artikulusokat tartalmazott az egyházi hivatalok felállításáról, a morálról, az iskolákról és a tanítómesterekről, azok magatartásáról, valamint rendelkezett a liturgiáról és a házassági jogról. (…) Az életet és hitéletet szabályozó kánonok szellemiségéből és rendjéből alakult ki a Dunamelléki Református Egyházkerület.

Képes Kálvin Kalendárium 2023
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
A/5; 232 oldal; kartonált; 600 Ft

A 2023. évi Képes Kálvin Kalendáriumban nemcsak képes beszámolókat találhatunk gyülekezeteink, egyházmegyéink, egyházkerületeink és misszióink, intézményeink életéből, hogy erősödjünk összetartozásunkban, egymásért elkötelező felelősségünkben, hanem akár egész évre szóló olvasnivalót, segítséget is ahhoz, hogy több szempontból átgondolhassuk, mit jelent ma számunkra Pál apostol vallomása: „Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,12–13)

További újdonságokért látogassanak el a Kálvin Kiadó oldalára!