Add, hogy Ferenc pápa találkozásai Krisztusra mutassanak!

Az alábbiakban szó szerint közöljük Balog Zoltán püspök pápalátogatás kapcsán elmondott imádságát. A fohász a Ráday Házban hangzott el, mivel a Hold utcai Református Egyházközség istentiszteletét a pápalátogatás miatti lezárások következtében át kellett helyezni.

balog_zoltán_pápalátogatás_ima_screenshot

„HŰSÉGES Istenünk! Vágyunk a tisztaságra, az egyértelműségre: gondolatban, szóban, cselekedetben… vágyunk arra, hogy legyen egy hely, egy »intézmény«, egy ember valahol – ahol megtaláljuk az egyértelmű életet, ahol a szavaknak valós súlya; megkérdőjelezhetetlen szakrális tekintélye, s leginkább irányt mutató ereje van.

Hisszük és valljuk: Te vagy ez az Ember! Isten Fia! Aki tisztán beszélsz hozzánk, szabadítóan cselekszel. S az út, melyet mutatsz, a mi utunk lehet az igazságra és az életre.

De mi Téged szemünkkel nem látunk, fülünkkel nem hallunk, nem tudjuk megfogni a kezed. S ez a láthatatlanság megcsal minket. Hús-vér emberekben, az ő szavaikban, tetteikben keressük azt, amit Tőled kaphatunk. S beleragadunk a gondolatok és tettek zűrzavarába, érdekek és ellenérdekek hálójába, hitvitákba, életvitákba. 

Segíts hinnünk: »boldogok, akik nem látnak és hisznek.« Köszönjük, hogy hihetünk és bízhatunk Benned! Köszönjük, hogy Nálad, a Te szavadban, a Te életedben, halálodban és feltámadásodban megtalálhatjuk magunkat: a mi életünket, halálunkat és feltámadásunkat. 

Köszönjük, hogy ebben a keresésben, zörgetésben nem vagyunk egyedül. Társakat adsz nekünk, lelki útitársakat, vezetőket, lelki tekintélyeket, akik erővel és hitelesen tudnak Rád mutatni, Feléd fordítani a tekintetünket. Tudjuk, hogy ők sem tévedhetetlenek, nem bűntelenek. Mégis köszönjük, hogy velük együtt kereshetünk Téged, s beléphetünk az ajtón, melyet Te nyitsz a Te országodba. 

Így köszönjük Róma püspöke, Ferenc pápa látogatását, mely megmutatja a magyarok vágyakozását a hitre, s a kereszténység erejét. Add, hogy találkozásai Krisztusra mutassanak, s közös keresztény hitünket tegyék erősebbé és hitelesebbé. Ámen!”