Az élet kulcsa

„A hívő természettudós nem lát ellentmondást a természeti törvények és a bibliai üzenetek között, de a nem hívőnek is be kell látnia: az anyagban nincsen olyan folyamat, mely az élettelentől az élőhöz vezet” – olvasható Vitéz Ferenc főiskolai docens, tanszékvezető Werner Gitt Információ – Az élet kulcsa című művéről írt, a Reformátusok Lapjában megjelent cikkében.

Werner Gitt új könyvének alcíme egybeolvasandó a főcímmel, így kapjuk meg, hogy az Információ az élet kulcsa. Még pontosabb az alatta álló eligazítás: „A természeti törvények és az élet eredetére vonatkozó következtetések, amelyek bizonyítják Isten létezését és cáfolják a materializmust és az evolúciót.” Megvásároltam, noha számomra nem szorul bizonyításra Isten léte. Korábban ugyan tanulmányoztam a XX. századi német matematikus, Kurt Gödel több mint három évtizeden keresztül csiszolgatott filozófiai-logikai levezetését is, amelyben a matematikai állítást a pozitív (esszenciális) szupertulajdonságokból kiinduló logikai keretrendszerbe helyezve bizonyította be egy „Isten-jellegű entitás” szükségszerű létezését. Nem is cáfolták meg, ám a matematikai bizonyítás, az ontológiai istenérv nem mond semmit Istenről, és nem kapcsolódik az istenélményhez.

werner_gitt_információ_vitéz_ferenc_írása_reformátusok_lapja_fotó_kapás_csilla

Fotó: Kapás Csilla

Ez a könyv az információról (és Istenről) szintén több évtizedes kutatás eredménye, és kimondja, hogy a világ (s benne minden élő és élettelen teremtmény) lényegét csakis akkor érthetjük meg, ha a nem anyagi jellegű, hanem intelligens forrásból származó, a Logosz által alkotott információt tekintjük funkciója és létezése alapjaként. Ennek univerzális jellegét mutatja az is, hogy érvényessége a sejtbiológiától a számítógépekig, a fizikaitól a virtuális valóságokig terjed, s minden szerveződési szinten (rendszerben) jelen van. Werner Gitt – az „intelligens tervezettség” szellemét követve – azt bizonyítja, hogy még az anyagból kiinduló rendszerek is az élő szervezettség, a teremtettség mintáit követik, cáfolva a filozófiai materializmust és a módszertani ateizmust. Mint a rómabeliekhez írt első levélben olvasható: mert ami Istenben láthatatlan, örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva megérthető és meglátható az ő alkotásaiból.

A materializmus és ateizmus önkényes kiindulópontjai – a világban minden az anyagból keletkezett – hovatovább még az anyaggal és annak törvényeivel foglalkozó fizikusok elé is kérdőjeleket állítanak, feltételezve és szükségesnek vélve az anyagit mozgató nem-anyagi (avagy meta-fizikai) érveket. A szerző hívő természettudós és informatikus, ezért az információ természeti törvényeiből vonja le a következtetéseit, megtalálva a nem anyagi entitásra vonatkozó természeti törvényeket is. Univerzális információról beszél, megkülönböztetve azt például a kommunikációelméleti üzenettől vagy az informatikában használt adatoktól és azok átviteli technikáitól, illetve a bizonytalanság megszüntetésétől valamilyen új ismeretté rendezés által.

A DNS kódrendszerének tanulmányozása föltárta: minden biológiai információ univerzálisnak tekinthető. Ez fölötte áll a statisztikainak (a számszerűsíthetőnek), a szintaktikainak (a jel kódok szerinti rendeződésének), a szemantikainak (a jelentésnek), a pragmatikainak (a válaszként adott cselekvésnek) és a fordított okságot jelentő apobetikának (a célnak és eredménynek), ugyanakkor mindegyiket magában is foglalja. A mindenkori alsóbb szintek a fölöttük lévők megvalósulásának feltételei, s az univerzális információ intelligens gondolkodási folyamat eredménye. Vagy a definíció szerint: egy kódolt szimbólumokból álló, absztrakt módon ábrázolt üzenet, amely cselekvést idéz elő, és szándékos célt szolgál – ami pedig kizárja, hogy az véletlenül jöjjön létre.

A természeti törvények tekinthetők úgy, hogy azokat az ember fedezte fel és fogalmazta meg; hogy a Teremtő alkotta, és az ember fogalmazta meg; de úgy is, hogy a Teremtő alkotta és ő is fogalmazta meg. A hívő természettudós nem lát ellentmondást a természeti törvények és a bibliai üzenetek között, de a nem hívőnek is be kell látnia: az anyagban nincsen olyan folyamat, mely az élettelentől az élőhöz vezet. Werner Gitt rámutat a nem anyagi jellegű univerzális információ bibliai jelenlétére, természettudományos tételekkel és számításokkal bizonyítva be mindazt, amit már tudunk: a Teremtő élő igazságához Krisztussal vezet az út.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!