Az Elnökségi Tanács böjti körlevele

Kedves Testvérek!

„...én az Úr vagyok a te gyógyítód.” (2Móz 15,26)

Nagyböjtben vagyunk. Nagypéntekre és a feltámadás ünnepére készülünk. Nagypénteken közösségben élhetjük át, hogy az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus szabadító és újjászülő hatalma által a halál csöndje után megszólal az élet üzenete.

Böjti készülődésünket megterhelik a mindannyiunk által ismert kegyelmi ügy következményei. Zsinatunk lelkészi elnöke lemondott elnöki megbízatásáról. A következő zsinati lelkészi elnök megválasztásáig Pásztor Dániel tiszáninneni püspök, mint a Zsinat lelkészi alelnöke látja el a lelkészi elnök feladatát. Balog Zoltán püspöki tisztségéről egyedül ő és az őt megválasztó Dunamelléki Református Egyházkerület jogosult dönteni. Tiszteletben tartva ezt, imádságban tusakodva kérjük Istent, hogy bölcs, egyházunk javát célzó döntéseket hozzanak.

Látva és tapasztalva, hogy a közéletben miként uralkodott el a gyűlölet, és tűnt el a szeretet, emlékeztetünk Jézus tanítására: „Közöttetek ne így legyen!” – ezt várja Jézus tanítványaitól. Miközben a világ logikája a bűnben tartás, minket a bűn megvallása, a bűnbánat, a bocsánatkérés, a bűnbocsánat és a „mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) lelkülete határoz meg. Mi így zárjuk le magunk között ezt az ügyet, és ebben a szellemben szolgáljuk tovább Istent, egyházunkat és nemzetünket.

Nemcsak együttérzéssel gondolunk a gyermekbántalmazás áldozataira, hanem református hitünk szerint elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás. Gondoskodó szeretettel fordulunk azon gyermekek felé, akik gyülekezeteinkben, óvodáinkban, iskoláinkban nevelkednek, Bethesda kórházunkban gyógyulnak, és akik a hátrányos helyzetűeknek létrehozott Bárka táborainkban találkoznak az élet örömeivel, Isten szeretetével. Az ő életük megóvása és gazdagítása, sebeik gyógyítása mindannyiunk szent kötelessége.

Nagypéntek örömhíre azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus megváltó szeretete által emel fel mélységeinkből. Jézus Krisztus feltámadásában van gyógyulásunk, egységünk, közös szolgálatunk és örök reménységünk. Mindezektől senki és semmi el nem választhat bennünket. (Róma 8,38-39)

„…Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jer 29,11-13)

Budapest, 2024. március 6.

Molnár János főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke
Dr. Molnár Pál főgondnok
Dr. Nemes Pál főgondnok
Veres Sándor főgondnok
Pásztor Dániel püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke
Balog Zoltán püspök
Dr. Fekete Károly püspök
Steinbach József püspök