Az üzenet, amely megszólít

A gyülekezeti ifjúsági alkalmakon is használhatók azok az eszközök, amelyek használatát az Acorn ifivezetői képzésén lehet elsajátítani. A szervezet azokat szeretné megszólítani, akik szenvedélyesen szeretik Istent, a fiatalokat és a Bibliát. Jövőre is nyílt napokon, képzési alkalmakon és táborokban lehet megismerkedni a módszerrel, amely a fiatalok és a Szentírás közötti erősebb kapcsolat kialakítását célozta meg. A két alapítóval, Andy Oatridge lelkésszel és feleségével, Zsófival beszélgettünk.

Isten Igéjének tanítása

Az Acorn Bibliai Képzés (ABK) célja a résztvevők Szentíráson alapuló meggyőződését mélyíteni és még több tapasztalatot nyújtani a könyvek könyvének helyes forgatásához. Az egyéves képzés szeptembertől nyárig tart. Minden hónap első szombatján előadásokon mutatják be azokat az eszközöket, amelyek segítenek az igeszakaszok megértésében, az üzenet eredményes átadásában. A csoportos munka keretei között egyebek mellett bibliatanulmányozó gyakorlatokat sajátíthatnak el a résztvevők. A terepgyakorlatok pedig a tanultak alkalmazását segítik. – Képzésünkkel azokat szeretnénk megszólítani, akik szenvedélyesen szeretik Istent, a fiatalokat és a Bibliát, és képezni szeretnék magukat annak érdekében, hogy még jobban végezhessék ifitanítói szolgálatukat – hangsúlyozta az Acorn két alapítója, Andy és felesége, Zsófi Oatridge.

Acorn (f. Sebestyén László)

„A Szentírás értése és hiteles átadása egyaránt szükséges"

Fotó: Sebestyén László

Az Acorn egy brit missziós alapítvány, amely a magyar evangéliumi gyülekezetek munkáját támogatja az ifivezetők bibliaközpontú ifjúsági szolgálatra való képzésével. A szervezet idén volt húszéves, és tizedik éve lesz, hogy átkerült Magyarországra a központja.

A képzés két részből áll: „Érts jól és taníts jól!” Ha Isten Igéjét szeretnénk átadni, megértetni a fiatalokkal, ahhoz a Szentírás értése és hiteles átadása egyaránt szükséges. Az természetes, hogy valakinek az egyik jól megy, a másik területen viszont kevésbé mozog otthonosan. Az Acorn képzései – amelyek nagyban épülnek a közösségi munkára – abban segítenek, hogy ez a kettő együtt jól működjön. A résztvevőket bibliatanulmányozási eszközök megismertetése által Mikola Borbála református lelkész segíti az Ige jobb megértéséhez. A jelentkezők között vannak lelkészek, olyanok, akik például imaalkalmon, hittanórán tanítják az ifjúságot, fiatal felnőtteket, de volt olyan diákjuk is, aki idősek otthonában tanítja a Szentírást. Andy érdekességként felidézte, hogy tavaly a Kossuth rádió Református félórájában hallható volt velük egy interjú, ezt követően egy hölgy megkereste őket és elvégezte az Acorn képzését. Az egyéves kurzus mellett lehetőség van hétvégi képzésekre is. Olykor az alapítvány munkatársai keresik fel a gyülekezeteket, vagy az eklézsiák kérik fel a szervezetet, és helyben tartanak számukra bibliai képzést a fiatalok könnyebb megszólítása érdekében.

A visszajelzés jelentősége

Zsófi a képzésről elmondta: az eszköztár ismertetésével kezdik a tanítást, amely az Ige jobb megértését célozza. Utána az „értsd jól”, ezt követően a „tanítsd jól” rész következik. A végén a tanulók és tanáraik alakítanak egy ificsoportot olyan igei részre, amelyet már feldolgoztak. A visszajelzést rendkívül fontosnak tartják. Az ifivezetők elkészítik saját tanításukat, amelyre másfél hét felkészülési idejük van. Az összeállított dokumentumot elküldik egy kijelölt tanárnak. A lényeg, hogy hű legyen a Bibliához, illetve releváns, érthető a fiatalok számára. A tanárok jelzik, hogy mi jött át jól, mi az, amin még lehetne változtatni. A diákok ezt követően elmennek a saját ificsoportjukba és megtartják a foglalkozást. Ezek a feladatok és a visszajelzések folyamatos lehetőséget biztosítanak a korrigálásra, változtatásra, jó gyakorlatot adnak a leendő ifivezetőknek.

Acorn, Zsófi Oatridge (f. Sebestyén László)

Zsófiék hálásak azért, hogy Isten megáldotta őket az Igével

Fotó: Sebestyén László

– Hangsúlyos, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését, amit csak úgy lehet elérni, ha mi is értjük azt, amit tanítani szeretnénk. Isten üzenetének megértéséhez idő kell. A tízalkalmas képzés elegendő időt nyújt kidolgozni azt a módszert, amelynek segítségével sikerül a fiatalokhoz eljuttatni az Igét az ő nyelvükön – fűzte hozzá Andy.

Helyreállítani az Istenről alkotott képet

– Képzéseinken nem azt tanítjuk, hogy az ifik a mi véleményünket fogadják el, hanem azt, hogy megértsék és meghallják a szerető mennyei Atya szavait, ő tud válaszokat adni a nagy kérdéseinkre – fejtették ki. A fiatalok is tele vannak kérdésekkel: identitásról, jövőképről. Útmutatásra vágynak. A képzések alkalmával először azt szeretnénk tudatosítani az ifivezetőkben is, hogy figyeljenek arra, miként tudnak kapcsolódni a fiatalokhoz, miként tudnak stabil pontja lenni a közösségnek. Fontos, hogy megismerjék az ifjúsági csoportjuk tagjainak hátterét: mivel küzdenek nap mint nap. A hiteles ifivezető felismeri, hogy nem ő, hanem a cselekvő Isten a központ, aki szeretetkapcsolatra vágyik velünk, és meg akarja mutatni a teljes, örömteli élethez vezető utat, ugyanakkor figyelmeztet, ha tévúton járunk. A világ sokszor az anyagiak és a külsőségek hajszolására ösztönzi őket, azonban a Biblia ennél sokkal többet ad: az örök életet mutatja meg. Andy szerint ehhez elsődleges, hogy helyre tudjuk állítani a képünket Istenről, megmutatni a fiataloknak azt az Atyát, aki szereti őket. Ebben segítséget jelent, hogy a tanárok és diákok egymástól is tanulnak, amit hasznosabbnak és hatékonyabbnak tart egy bibliai történet megértésekor, mintha egyedül tanulmányoznánk és próbálnánk megismerni a jelentését.

Acorn, Andy Oatridge (f. Sebestyén László)

„Hiszünk a Szentlélek munkájában, hogy vezet minket"

Fotó: Sebestyén László

A képzés alatt a résztvevők tanulmányozzák az igerészt, az annak kapcsán felmerülő kérdéseket, áttekintik, hogy mi volt előtte és utána, vagyis a kontextust, majd az adott szakaszt egységekre bontják. Hangsúlyos elidőzni, elmélkedni a Szentíráson, hogy számunkra mit jelent ma, mit jelentett a születése idején, hogyan változott az üzenet az idők során, és fontos kivilágosodnia annak is, miként szeretnénk átadni. Ebben tanítási vázlat segíti a tanulókat. E módszerek alkalmazása biztos alapot nyújt a számukra. A szervezőkhöz érkező visszajelzések segítik őket a szükséges változtatások beépítésében, a módszer fejlesztésében. – Hiszünk a Szentlélek munkájában, hogy vezet minket és megvilágosítja számunkra a mondanivalót. Minden energiánkat, tudásunkat befektetjük a közös alkotásba. Azt valljuk: Isten szempontjából az a fontos, hogy először hozzánk szóljon, minket érintsen meg. Ahogyan megszólít, átformál bennünket, abból táplálkozva tudjuk hitelesen továbbadni azt, amit az Úr ránk bízott – emelte ki Zsófi. Andy erről megosztotta egyik legkedvesebb igeszakaszát, a 127. zsoltár első és második versét: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”

A gyülekezetek támogató szerepe

Az Acorn célja, hogy képzésével segítse a gyülekezeteket az egész Kárpát-medencében. Ebben az eklézsiák által szervezett táborok is lehetőséget nyújtanak. A néhány napos, egyhetes nyári alkalmak a fiatalok számára meghatározó élményt jelentenek, az ottani közösségi programok által felébred az Istennel való kapcsolatuk. A táborokat a gyülekezetek szervezik, az Acorn csapata hozza számukra a teljes programot. Ezek általában angol nyelvű bibliai ifitáborok. Gyakran tapasztalható azonban, hogy a tábor utáni hétköznapokban nem találják a helyüket. Azért, hogy a nyári tábori élmény után ne legyen nehéz visszamenni a fiataloknak a gyülekezetükbe, a program zárásaként az alapítvány munkatársai az istentiszteleten élménybeszámolót tartanak a táborról. Így a gyülekezet is megtudhatja, miben volt részük a fiataloknak, és ők is könnyebben tudnak kapcsolódni otthoni közösségükhöz ezek után.

Acorn 2. (f. Sebestyén László)

Az Acorn néhány munkatársa: Szabó András, Oatridge Zsófi, Oatridge Andy, Tam Szilárd

Fotó: Sebestyén László

Az Acorn Magyarországon húsz éve áll kapcsolatban gyülekezetekkel. Megismertetésükben jelentős szerepük van korábbi ifiseknek, akik a saját gyülekezetük, ismerőseik és barátaik körében viszik hírüket. Nyílt napokon is van arra lehetőség, hogy megismerjük a bibliai képzést, ezeket jövőre várhatóan április és május első szombatján tartják meg. Folytatódnak a táborok is. A következő egyéves képzés szeptembertől indul, az egyik csoportot az új diákoknak, egy másikat régi diákoknak szerveznek meg, akik az Ószövetségről tanulhatnak majd. Az Acorn Alapítvány munkatársainak is fontos a folyamatos tanulás, önmaguk fejlesztése. Egy angol szervezettől érkező tréner segíti őket abban, miként végezhetik még jobban ezt a szolgálatot.