Balog püspök nem azt mondta

Válaszcikk

Teljes terjedelmében közöljük Köntös László lelkipásztor, publicista megvanirva.hu oldalon közölt válaszcikkét, amelyben Perintfalvi Rita napokban megjelent írására reagál.

Perintfalvi Rita, az alig mérhető hazai „progresszív kereszténység” forradalmi élharcosa legutóbbi Facebook-posztjában nekimegy Balog Zoltán püspöknek, azzal vádolva a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét, hogy a „szivárványos családokat” tette felelőssé a járvány miatt.

Balog püspök ilyet nem mondott. Sőt, inkább azt hangsúlyozta, hogy „ne keressük a járványban Isten büntetését! Isten nem a pandémia által üzen, azonban érdemes az Ige fényében megvizsgálni, hogy milyen helyzetbe került a világ a járványhelyzet miatt” Ez a mondat pontosan azt jelenti, hogy a járvány kirobbanása nyomán nem bűnbakokat kell keresni, ugyanakkor érdemes levonni bizonyos egyetemes tanulságokat az Ige, vagyis a Szentírás fényében. Ezt Balog püspök meg is teszi, s a Zsinaton elhangzott beszédében azt mondta, hogy a pandémia figyelmeztetés, mert „átléptük a teremtés rendjében gyökerező határokat, amit nem tehetünk meg büntetlenül. Az ember azt gondolja, hogy lehet át lehet lépni a tudományok, a nemzet, a család határait”.

_M7B0112.jpg

Balog Zoltán, püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Fotó: reformatus.hu

Perintfalvinak, aki sohasem leplezte a történeti kereszténység iránti gyűlöletét, ez pontosan kapóra jött, s a püspöknek az idézett mondatából, annak is az utolsó szóösszetételéből, hogy ti. az ember átlépte a „család határait”, azt a következtetést vonta le, hogy a püspök a „szivárványos családokat” tette felelőssé a járvány kirobbanása miatt. Ez hazugság.

Perintfalvi „teológusnő” figyelmét nyilván elkerülte a mondatnak az súlyos teológiai alapvetése, hogy püspök a „teremtés rendjében gyökerező”, az egyetemes ember számára Istentől kijelölt határokról beszélt, amelyeket nem lehet átlépni. Más szavakkal, a pandémia azért lehet az egyetemes ember számára figyelmeztető jel, mert emlékezteti az embert a teremtettségben kijelölt határaira, vagyis arra a körülményre, hogy az ember nem a végső ura saját történetének. Ha az lenne, nem lenne pandémia.

Perintfalvi a püspök beszédének ezt a passzusát arra használta fel, hogy „igazolja”, Balog püspök és az általa vezetett református egyház annyira gyűlöli a „szivárványos családokat”, hogy képes őket bűnbaknak beállítani. Ez az LMBTQ-lobbi ismert módszere, amelynek az lényege, hogy a nemi identitás, a család kérdésében elfoglalt keresztyén álláspontot, amely megmarad a Biblia hagyományos értelmezésénél, s az egyház hagyományos tanításánál, a gyűlöletből vezeti le, s a nem hagyományos nemi identitású embereket áldozatként mutatja be.

Holott nyilvánvalóan alapvető elvi kérdésről van szó. Arról, hogy az egyén felülbírálhatja-e Istennek a teremtés által a természetben az ember számára adott rendjét, s ezzel átlépheti-e azokat az objektív határokat, amelyek létét megelőzően már Istentől rendelt adottságok.

Perintfalvinak az a célja, hogy az amúgy nem létező LMBTQ-közösség számára áldozat-szerepet kreáljon, s Balog püspököt, a református egyházat, s nyugodtan mondhatjuk, a történeti kereszténységet úgy mutassa be, mint akik gyűlöletből a pandémiát is arra használják fel, hogy belőlük, mármint a nem létező LMBTQ-közösség tagjaiból bűnbakot gyártsanak.

Nos, nem. A nem hagyományos szexuális identitású embertársainkhoz való keresztyén viszony, s a házasság, a család intézményéhez való keresztyén viszony két teljesen különböző kérdés, de ezt a progresszív teológia képviselői szántszándékkal összemossák. A mai Magyarországon senkit sem üldöznek szexuális irányultsága miatt, s bizony bőven belefér, hogy miközben szeretetteljes kapcsolatot ápolok egy homoszexuális embertársammal, addig – keresztyénként, elvi alapon – kitartok a hagyományos családmodell mellett. Ez a keresztyén keretkultúra, amely egyszerre normatív és toleráns. De ez a progresszív teológia számára túlságosan bonyolult.

Perintfalvi megszólalása nettó politikai kampánycikk, amely miközben a keresztény álruhába öltöztettet LMBTQ-ideológia felhasználásával arról szónokol, hogy Isten gyűlöli a hataloméhes politikát, leplezetlen hatalmi arroganciával akarja lerombolni a hagyományos keresztény társadalmat, s ezért mindent elkövet, hogy az egyházak ellen hangulatot keltsen. S ebben úgymond semmiféle hataloméhes politika nincs.

De mint tudjuk, ez már régi történet. Nekem, aki a fél életét a kommunizmusban élte le, déjà vu-érzésem van. Ezt már átéltem. A történeti kereszténység mindig is útjában állt az úgynevezett „progresszió” forradalmi élcsapatainak. Ma sincs másként.

Ezt a cikket eredetileg a megvanirva.hu oldalon publikálták.