Balog Zoltán püspök húsvéti üzenete

Élet és halál – és új ÉLET. Ez az élet igazi rendje, ez a húsvét, a feltámadás üzenete. Az ünnep azért látogat meg minket újra és újra, hogy erőt adjon a kereséshez, hogy merjünk kérdezni azokról a nagy dolgokról, melyek életünket alapvetően meghatározzák.

De ami a keresésnél és a kételkedő-reménykedő kérdéseknél is fontosabb: az a félelem után megszülető ÖRÖM. Nincs a sírban, mert feltámadt. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé: Jézus Krisztus életéé. Ha vesszük a bátorságot, hogy elinduljunk az életünkben Krisztus után, ha megkeressük azt az életet, melyet Ő adott nekünk, akkor rátalálunk az örömre, melyet a feltámadás ereje hoz ebbe az életbe. Ez az erő visz át a halálon is.