Balog Zoltán püspök karácsonyi gondolatai

„Mindaz, aminek meg kell testesülnie és megtestesülhet közöttünk karácsonykor, az el van készítve, nála ott, Jézus Krisztusnál, Istennél. A szeretet, a hűség és a béke úgy, ahogy ő adja, csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e.” Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökének karácsonyi gondolatai.