Beszélgetések bibliai alapfogalmakról

Igenlő címmel éppen most indít podcastsorozatot a Magyar Bibliatársulat a református egyházban meghirdetett élő Ige éve alkalmából. Témái bibliai alapfogalmak, amelyekről meghívott vendégekkel beszélget Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára és Hegedűs Márk műsorvezető, szerkesztő. Pecsuk Ottót, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének egyetemi docensét kérdeztük a sorozatról és a bibliatársulat jelenleg is folyó szentírásfordítási projektjéről.

Kiknek ajánlják a most induló podcastadásaikat?

Mindenekelőtt a gyülekezeteink tagjainak, de természetesen a Biblia iránt érdeklődő minden embernek, akik szeretnék tudni, mit mond a Biblia az életünk fontos kérdéseiről. A Szentírás alapvető fogalmait járjuk körül közérthetően. Három epizódot már föl is vettünk. Az első adás – éppen ezekben a napokban kerül a nyilvánosság elé – a békéről, illetve a megbékélésről szól. Karasszon István ószövetséges professzorral jártuk körbe a „shalom” fogalmát, amelynek sajnos különös időszerűséget ad az Ukrajnában és Gázában zajló háború. Ez is szóba kerül a beszélgetésben, mert Hegedűs Márk műsorvezető, a páros interjúk készítője igyekszik kihasználni az aktualizálás kínálkozó lehetőségeit… Arra törekszünk ebben a műsorban, hogy ne beszéljünk el az emberek feje fölött a bibliai fogalmakkal.

pecsuk_otto_bibliaolvaso_kalauz_hurtahajnalka

Pecsuk Ottó

Fotó: Hurta Hajnalka

Igaz lesz ez mondjuk a bálványokról, bálványimádásról, hamis istenekről szóló részre is?

A Megváltó maga mondja Máté evangéliumában: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” A pénzimádat örök problémája is felbukkan majd az ön által említett adásban, amelyet már szintén felvettünk Hodossy-Takács Előd debreceni tanszékvezető professzorral.

Csak reformátusok a meghívott beszélgetőtársak?

Többségben reformátusok, de néhány evangélikus vendégünk is lesz, például Gáncs Péter nyugalmazott püspök, illetve Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója.

igenlo podcast

Hol lehet elérni ezt a most induló podcastsorozatot?

YouTube, Spotify, a Magyar Bibliatársulat honlapja, a Bibliajárat nevű Facebook-oldal… De műsorára tűzi a református Európa Rádió, a Halas Rádió, valamint a Rádió Szarvas is, amelyet az evangélikusok üzemeltetnek.

Ön 2004 óta Tarr Kálmán utóda a Magyar Bibliatársulat főtitkáraként. Milyen nagyobb munka folyik jelenleg a házuk táján?

Egy 2018-ban kezdődött nagy fordítási projekt, amelynek végeredménye egy ökumenikus bibliafordítás lesz protestáns–ortodox–katolikus összefogásban.

A PODCASTADÁSOK CÍMEI:

Jézus; Húsvét; Szombat / pihenés, ünnep; Testvér / felebarát; Születés / karácsony; Test / lélek; Hit; Bálvány / hamis isten; Szeretet; Béke / megbékélés; Öröm / boldogság / áldás; Imádság.

Miért vágtak bele ebbe? Hiszen a bibliatársulatnak van egy 1975-ben született új szentírásfordítása, amelyet 1990-ben és 2014-ben még revideáltak is.

Elsősorban azokat szeretnénk elérni, akik nem kötődnek szorosan egyik felekezethez sem. A népszámlálási adatok is alátámasztják, hogy egyre jelentősebb réteg vallja magát keresztyénnek egyházi kötődés nélkül. Viszont arra felfigyelhetnek e honfitársaink – ha érdekli őket a Szentírás –, hogy a nagyobb hazai felekezetek egységesen tanúsítják ennek a fordításnak a hitelességét, bár a szöveg nem kötődik egyikhez sem. Azért is jó, ha ilyen fordítás születik, mert a magyar családok jelentős része felekezetileg még sosem volt olyan vegyes, megosztott, mint most, a vegyes házasságok révén. Mi azt is szeretnénk, hogy az ilyen családok közös Bibliája legyen a születőfélben lévő kiadványunk, amely a szándék szerint könnyebben érthető fordítás lesz, és nélkülözi a nem egyházi embereknek nehezen érthető, „kánaáni” szófordulatokat, kifejezéseket.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!