Beszterczey Andrást választotta lelkészének a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Diakóniai Irodájának vezetője a több mint harminc évnyi nagytemplomi szolgálat után nyugdíjba vonuló Vad Zsigmond lelkipásztort váltja.

A járványhelyzet miatt ugyan többször is el kellett halasztani a szavazást, ám végül a május 9-ei közgyűlésen ellenszavazat nélkül támogatták a presbitérium javaslatát. Beszterczey András Kuncsorba, Túrkeve, Gyula és Mezőtúr és tizennégy évnyi budapesti intézményvezetői szolgálat után – 2007-től volt a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon igazgatója, 2014-től emellett az MRE Diakóniai Irodáját is vezette – érkezik a gyülekezetbe.

„Úgy gondolom, Jézus Krisztus mutatta meg a leghitelesebben a szolgálat lényegét, amikor elment hívni a bűnösöket, összegyűjteni az elesetteket, segíteni az út szélén élőknek. Keresni, megtalálni, majd megtartani őket. A Szeretetszolgálati Irodának megadatott az a feladat, talentum, lehetőség, erő és segítségnyújtási szándék, hogy mindezt megvalósítsa, és ebben a gyülekezeteket segítse"

nyilatkozta korábban irodavezetővé történő kinevezésekor Beszterczey András.

DSC00624.JPG

A református egyház törvénye szerint a lelkipásztor legfőbb feladata az Ige hirdetése, sákramentumok kiszolgáltatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés, egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és egyház igazgatási tevékenységek végzése. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nemcsak a cívisváros, hanem hazánk egyik legnagyobb és legismertebb keresztyén gyülekezete, ahol több lelkipásztor végez szolgálatot.