Biztos tudás, erős hit

Tizenegy év után ismét a Felvidék adott otthont a Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes tanévnyitójának a rimaszombati református templomban. Az ünnepi istentiszteleten harmincnégy oktatási intézmény képviseltette magát.

Rimaszombat_tanévnyitó.jpg

Református templom, Rimaszombat

Fotó: Szarvas László

Az ünnepi istentiszteleten az igét Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette a 2Tim 1,12–14 alapján. Kiemelte: egy oktatási intézmény drága kincse nem más, mint a gyermek, aki a családjában nevelkedik, az oktatási intézményben épül és tanul, a szüleinek pedig a szeme fénye.

Beszédében utalt a keresztyén közösségek, intézmények, gyülekezetek, társadalmi szervezetek felelősségére, kérve őket, hogy őrizzék meg a rájuk bízott drága kincset, a szeretteik életét. Emlékeztetett arra, hogy már harminc éve élünk egy szabadabb világban, amelyben az egyházak a Kárpát-medencében lehetőséget kaptak intézményeik létrehozására: óvodák, iskolák alapítására és működtetésére.

Géresi Róbert.jpg

Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke

Fotó: Szarvas László

Hitből fakadó tudás nélkül nem lehet keresztyén életet élni, de keresztyén intézményt sem működtetni. Ha mi, hitben járó emberek megfeledkezünk a hitünk alapjáról, akkor teljesen mindegy, hogy mi van kiírva egy intézmény falára, és az is, ha keresztyén közösségnek nevezi önmagát egy-egy emberi csoportosulás – intett beszédében a püspök. – Enélkül az alap nélkül nem lehet sem gyülekezetet, sem keresztyén családot, sem keresztyén közösséget, sem egyházat, sem ahhoz kapcsolódó intézményt működtetni – figyelmeztetett Géresi Róbert.

Évnyitó_Rimaszombat.jpg

„Egy oktatási intézmény drága kincse nem más, mint a gyermek”

Fotó: Szarvas László

– Mindig hozzá kell mérnünk saját életünket ahhoz a bibliai igazsághoz, amit Krisztus által az ige jelenít meg mindannyiunk életére nézve – zárta ünnepi gondolatait Géresi Róbert.

A püspök igehirdetése után Édes Enikő, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatási Tanácsának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. – Örömükre szolgál, hogy tizenegy év után ismét a Felvidék adhat otthont a Kárpát-medencei Református Tanévnyitónak – mondta Édes Enikő. Majd tolmácsolta a partiumi és erdélyi református egyházkerületek oktatási intézményeinek a köszöntését is, amelyek szintén ezen a napon tartják tanévnyitó ünnepségüket Nagyenyeden, megemlékezve egyúttal az ottani kollégium fennállásának 400. évfordulójáról.

Édes Enikő.jpg

Édes Enikő, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatási Tanácsának elnöke

Fotó: Szarvas László

– A reformáció a XVI. századtól kezdődően Magyarországon nemzetmegtartó erővel bír. Ahogy a török és osztrák elnyomás idején, úgy ma is ez az erő kell, hogy áthassa gyülekezeteink, iskoláink, közösségeink életét – fogalmazott Édes Enikő, a közoktatási tanács elnöke, majd kifejtette, hogy a határon túli, külhoni magyarok jobban érzik a rájuk nehezedő többség veszélyeztető behatásaival szemben a reformáció nemzetmegtartó erejét.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának nevében Porubán Ferenc főgondnok, a Zsinat világi elnöke köszöntötte a Kárpát-medencei református oktatási tanintézmények küldöttségét, a Magyar Református Egyház tagegyházai oktatási hivatalainak képviselőit, a Zsinati Elnökség megjelent tagjait, valamint a szlovákiai és magyarországi egyházi és közjogi méltóságokat.

Somogyi Alfréd.jpg

Somogyi Alfréd, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja

Fotó: Szarvas László

Somogyi Alfréd, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja a felvidéki református oktatás elmúlt száz évének rövid összefoglalóját a jelenlegi helyzet ismertetésével kezdte. Kiemelte, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban az elmúlt évben 4747 gyermek járt hittanórára 77 alsó tagozatos, 202 teljes szervezettségű alapiskolában, valamint 110 középiskolában.

– Ez statisztikailag azt jelenti, hogy iskolánként átlagosan 12 hittanosunk volt a 2021-es évben – jegyezte meg a dékán, aki a tavalyi népszámlálási adatokból kiindulva hozzátette: Szlovákiában 86 437 református él, közülük a református hittanosok aránya 5,49 százalék. Szlovákiában 9,29 százalék az alapiskolások aránya az összlakosságon belül, és ebből következtetve a reformátust hittant látogatók aránya jóval az átlag alatt van.

Rimaszombat_tanévnyitó.jpg

Kárpát-medencei református tanévnyitó

Fotó: Szarvas László

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Magyarország Kormányának köszönhetően – a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési program keretében 24 oktatási intézménnyel gyarapodott. Ezek egy része már működik, illetve az indulás előtt állnak – fűzte hozzá.

Felidézte, hogy a 89-es rendszerváltás óta öt református alapiskola kezdte meg működését: Alistálon, Érsekkétyen, Martoson, Rozsnyón és Vajánban, valamint két gimnázium: a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium, amely az elmúlt évtől Református Oktatási Központként működik, illetve az azóta a diáklétszám miatt megszűnt lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium.

Somogyi Alfréd előadásában beszélt arról is, hogy Szlovákiában a hittan 2004-től vált kötelezően választhatóvá az állami iskolákban, köszönhetően a szlovák államnak a Vatikánnal 2000-ben kötött államközi szerződésének. A hittankönyvekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy az alapiskolákban a magyarországi Református Pedagógiai Intézet hittankönyveinek a felvidéki viszonyokra adaptált, saját kiadását használják a hitoktatók.

a jelzett időszakot.

Molnárné Pelle Beáta.jpg

Molnárné Pelle Beáta, a Református Oktatási Központ vezetője

Fotó: Szarvas László

A 2022/23-as tanévet Molnárné Pelle Beáta, a Református Oktatási Központ vezetője nyitotta meg.

Röviden összefoglalta a rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium történetét a kezdetektől napjainkig, rámutatva, hogy az intézményt 1999-ben indították újra Tompa Mihály Református Gimnázium néven. Rimaszombatban a református oktatási kínálat 2019-ben óvodával, 2020-ban pedig általános iskolával bővült, amelyek 2021 szeptemberétől közös igazgatással működnek.

Fürjes Zoltán.jpg

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

Fotó: Szarvas László

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Magyarország Kormánya nevében köszöntötte a Kárpát-medencei református oktatási intézmények megjelent képviselőit és az ünneplő gyülekezetet. Köszönetet mondott a pedagógusoknak a járvány idején tanúsított elkötelezettségükért, rugalmasságukért és színvonalas szakmai munkájukért, majd a szomszédban dúló háború kapcsán beszélt arról, hogy milyen törékenyek az emberi építmények, de a béke és a jólét is, amelyről azt hittük, örökre a miénk.

A magyar református hitvallók példát mutattak a nehéz időkben is. A keresztyénség ezért nemcsak kultúránk táplálásában és megóvásában játszott kulcsszerepet, de méltóságunk és cselekvőképességünk megőrzésében is – hangsúlyozta Fürjes Zoltán, majd emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tizenkét esztendőben a Kárpát-medencei reformátusság hitből fakadó közösségépítő munkájához az anyaország igyekezett minden segítséget megadni. Ennek köszönhetően megerősödtek a Kárpát-medencei református egyházközségek, javultak a lelkipásztorok munkakörülményei, szépültek a templomok, és fejlődtek, épülhettek az oktatási intézmények.

A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes tanévnyitóján adakozást hirdettek a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap számára. Az ünnepi istentisztelet Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének áldásával és a nemzeti imádság eléneklésével zárult.

A teljes cikket a Reformata.sk oldalon olvashatják.