Csillagok vezetnek

Az 1848–49-es szabadságharc olyan fényes csillag, amely már egy és háromnegyed évszázada mutatja az utat nekünk, mai magyaroknak. Ne hagyjuk hát feledésbe merülni történeteit, hírneves és hétköznapi hőseinek és tetteiknek dicső emlékét! Faggyas Sándor írása a Reformátusok Lapjából.

„Egy tavaszi napon, amikor öcsémmel, húgommal künn játszom a kertben, kézen fog bennünket, behív a tisztaszobába, mely teljesen el van sötétítve. Fekete posztóval takart asztalkán gyertyák lobognak. Letérdepeltet mindhármunkat, s arra kér, sohase feledjük, ma halt meg messze idegenben Kossuth Lajos.” Így emlékszik egy újságcikkében Kosztolányi Dezső „daliás nagyapjára”, aki az 1848–49-es szabadságharc alatt a 27. honvédzászlóaljban harcolt mindvégig. Már százados volt, midőn részt vett a legutolsó csatában, ahol megsebesült, és Kossuthtal együtt menekültek Törökországba. Angliai, majd amerikai száműzetését követően 1857-ben tért haza Szabadkára, megnősült, kétkezi munkájával szerzett jövedelméből telket vásárolt, családi házat építtetett. Annak egyik szobájában látta meg a napvilágot 1885 virágvasárnapján a költő, akire bevallottan honvéd nagyapja gyakorolta a legerősebb hatást: ő volt az „eleven meséskönyv és ismerettár”, amelyből földrajzot, történelmet, irodalomtörténetet, angol és német nyelvet, természetrajzot tanult a kisfiú. Tízéves volt, amikor imádott nagyapja meghalt, s ez a megrendítő élmény olyan hatással volt rá, hogy versírásba kezdett.

Augusztusban lesz Kosztolányi Ágoston születésének 200., és most március 20-án Kossuth halálának 130. évfordulója. A zseniális költő, prózaíró, újságíró, nyelvművelő számára elsősorban az ő történetük határozta meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékét.

De említhetjük Kosztolányi szintén zseni író kortársát, Krúdyt, akinek ugyancsak Gyula keresztnevű nagyapja honvédként ugyanúgy végigküzdötte a szabadságharcot, végül századosként élte át a komáromi vár kapitulációját. Aztán évtizedeken át ő volt a honvédegyletek Szabolcs vármegyei és országos szervezője, szószólója, s élete végén egy ideig a Honvéd Menház parancsnoka Pesten. Unokáinak szívesen mesélt a szabadságharcról, és íróasztalának fiókjában nagy becsben tartott egy kis fekete dobozt, amelyben kis darab, állítólag Garibaldi vérében ázott, foszladozó gyolcsot rejtegetett, s ünnepi alkalmakon szertartásosan megmutatta a kíváncsi unokáknak. A John Lukacs által „a lelkek mélységeibe belelátó történetírónak” nevezett nagy regényíró 1848–49-hez való kötődését magával vitte egész életére a szülői-nagyszülői házból, s számos írásban állított emléket a „nagy idők nagy hőseinek”.

honvedmenhaz_oreg_honvedek_vasarnapi_ujsag_1899

Agg honvédek

Fotó: Vasárnapi Újság 1899

Sok példát lehetne hozni arra, hány írónk életében maradtak fenn ennyire elevenen családjának ’48-as hagyományai. S ha az utódok emlékezetében és műveiben így élt és hatott tovább a szabadságharc szelleme, még inkább így volt ez azoknál, akik fiatalon maguk élték át 1848–49 csillagóráit, amelyeknek katartikus élménye világnézetüket s egész pályájukat meghatározta. Bár könyvtárnyi szak- és szépirodalma van dicsőséges szabadságharcunknak, még ma sem ismerjük és tudatosítjuk kellőképpen, hány jeles honfitársunk – a Budapest vőlegényének nevezett Podmaniczky Frigyestől a magyar régészet atyjaként emlegetett Rómer Flórisig és a polihisztor Herman Ottóig, a nagy festőművész Madarász Viktortól Than Mórig és testvéréig, a későbbi híres kémikus Károlyig, Markusovszky Lajos törzsorvostól Mednyánszky Cézár tábori főlelkészig – vállalt benne aktív szerepet.

Mi is emlékszünk Petőfi négyökrös szekerére, amelyen ülve a lánglelkű költő Erzsikével ábrándozva e szavakkal választott maguknak csillagot: „A csillag vissza fog vezetni majd / A mult időknek boldog emlékéhez”. Néhány év múlva ezernyolcszáznegyvennyolc lett számára az új csillag, a szabadság csillaga. És emlékszünk Németh Lászlóra is, aki azt írta: „Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük, s a partot keressük, abban a hitben, hogy van part, s a csillagok vezetnek.”

Az 1848–49-es szabadságharc olyan fényes csillag, amely már egy és háromnegyed évszázada mutatja az utat nekünk, mai magyaroknak. Ne hagyjuk hát feledésbe merülni történeteit, hírneves és hétköznapi hőseinek és tetteiknek dicső emlékét!

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!