Diakóniából jeles

Húsz éve szolgál a Békés megyei Zsadányban a Demeter lelkész házaspár. Mindketten a debreceni teológián végeztek, az egyetemi évek alatt ismerkedtek meg és kötöttek házasságot. Demeter Ottó borsodi származású, így szívesen vállaltak volna szolgálatot Észak-Magyarországon, végül mégis az ezerhatszáz fős békési település lelkipásztorai lettek. Az ott töltött eddigi két évtized alatt alaposan átalakították és megerősítették a falu szociális és oktatási szolgálatait, miközben a gyülekezeti élet is új lendületet kapott.

– Békés megyét nem lehet a Nyírséggel, Szatmárral vagy Hajdú-Biharral összehasonlítani, teljesen más vidék – mondja Demeter Ottó, miután leülünk beszélgetni a Zsadányi Református Diakóniai Központ vezetője, Demeter Ottóné Zsuzsa irodájában. – Itt, Békésben a korábbi egyházi kötődés, a tradíció elmúlóban van. 2003-ban kerültünk Zsadányba, addigra ez már csak néhány családban volt meg, köztük a jelenlegi főgondnokunkéban, Polgári Józsefében. A legtöbben teljesen eltávolodtak az egyháztól, vasárnaponként már csak tízen-tizenöten ültek a padokban – vázolja a kezdeteket a lelkipásztor.

zsadany demeter otto demeter ottone zsuzsa - zelenka attila

Demeter Ottóné Zsuzsa és Demeter Ottó

Fotó: Zelenka Attila

Demeter Ottó és felesége lendületes gyülekezeti munkába kezdett, már amennyire ezt családi állapotuk megengedte. – Közvetlenül első gyerekünk születése előtt kerültünk ide, ráadásul akkor tettem le a „nagy papi” vizsgát. Kiköltöztünk, és két hétre rá megszületett az első gyermekünk, Sanyika, aki ma már a debreceni teológia hallgatója – mondja Zsuzsa. – Nem volt tervünk vagy stratégiánk a gyülekezetépítésre – vallja meg a lelkipásztor, mégis vasárnaponként hétről hétre egyre többen ültek az ötszáz fős templom padjaiban.

– Gyülekezetet építeni egyetlen lelkész sem tud, csak mindenki szeretne – veti közbe Demeter Ottó, akit 2020-ban esperesévé választott a Békési Református Egyházmegye. – Ezt csak az Úristen tudja megtenni, az ő kegyelméből. Az már persze rajtunk múlik, mi milyen áldozatot hozunk meg ezért, mennyire tud bennünket felhasználni az Úristen erre a szolgálatra, az evangélium hirdetésére. Ha engedjük neki, ha tudja általunk végezni az ő tervét, akkor menni fog – állítja Demeter Ottó. Mosolyogva hozzátesz egy hasonlatot: – Amíg nem volt gyermekem, mindent tudtam a gyereknevelésről, de miután megszülettek… Most már nem adok senkinek tanácsot arról, hogyan kell gyereket nevelni. Ugyanígy vagyok a gyülekezetépítéssel is. Amikor a teológiáról kikerültünk, mindent tudtunk a gyülekezetépítésről. Amikor itt elkezdtük a munkát, akkor már semmit.

– Nem gondolkodtunk a dolgokon, úgy fogalmaznám meg inkább, hogy mi együtt éltünk a faluval. A mai napig így van – teszi hozzá a felesége.

zsadany gyulekezet - zelenka attila

Istentisztelet Zsadányban

Fotó: Zelenka Attila

A PALACSINTÁS PAP

A gyülekezetépítéshez sokszor nem várt eszközöket ad Isten, Zsadányban sem volt ez másként. – Kinyitottuk a parókia kapuját, összeszedtem a gyerekeket, akik itt lófráltak az utcán. A feleségem egyik kezében Sanyika, a másikban a palacsintasütő, és készültek a palacsinták. Hogyan jöttek volna be másként? Utána szeptemberben, amikor mentem hittant szervezni az iskolába, már tudták, hogy én vagyok a palacsintás pap.

Demeter Ottóné Zsuzsa is emlékszik, hogy sokat „faluztak” a gyermekeikkel.

– Lajos bácsi, a főgondnokunk nagyapja reggelente kint állt a kapujában és várta, hogy megérkezzünk a karon ülő Sanyikával. S amíg én a boltban voltam és beszélgettem az emberekkel, addig Lajos bácsi vigyázott Sanyira, megmutatta neki a gazdaságot. Nem zárkóztunk be a parókiára, kimentünk az emberek közé – mondja. – Azt tapasztaltuk, hogy az emberek valóban várják Isten fiainak megjelenését, ahogy a kedvességet, a jóindulatot és az odafigyelést is.

zsadany gyulekezet - zelenka attila

Fotó: Zelenka Attila

AZ ELSŐ DIAKÓNUS FECSKE

A zsadányi szolgálat első három évében a gyülekezet megerősödött. Polgári József főgondnok szerint a lelkész házaspár ambíciója, lendületessége és tettrekészsége egyre többeket vonzott a gyülekezetbe, köztük fiatalokat és aktív korú felnőtteket is. – Vonzó volt a tenni akarásuk – mondja elismerőleg a presbitérium vezetője.

A Zsadányi Református Egyházközség első diakóniai feladatára 2006-ban talált rá, ekkor kezdődött el a támogató szolgálat, amely akkor még nemcsak a súlyos fogyatékossággal élők megsegítését jelentette, hanem azoknak is igyekezett segítő kezet nyújtani, akik a mozgásukban korlátozottak. – Ez volt az első lehetőségünk, amelyet megvalósíthattunk. Hét környező településről vittük a betegeket a számukra megfelelő ellátást nyújtó intézményekbe, Békésre, Vésztőre, a szolgálat akkor négy főnek nyújtott munkát – mondja Demeter Ottóné Zsuzsa. A gyülekezet intézményeiben a mai napig arra törekednek, hogy helybéli és elsősorban a gyülekezethez közel álló személyeknek tudjanak munkát adni, ma már több mint száznak.

AZ ÖNELLÁTÁS ÚTJÁN

A zsadányi gyülekezet kezdetektől az önellátásra törekszik. Épületeinek tetején több mint kétszáz kilowatt összteljesítményű napelem fogja be a fényt, a megtermelt árammal nemcsak az épületek átmeneti fűtését fedezik, hanem arról töltik az egyházközség elektromos autóját és az iskolabuszt is. Nemrég brikettáló gépet vásároltak, amely szalmából készít tüzelőt az idősotthon számára, valamint az iskola területén áll az a kisebb ház méretű, egész körbálákat eltüzelni képes kazán, amellyel nemcsak az egyházközség számos intézményét, hanem néhány önkormányzati ingatlant is fűtenek. A családok átmeneti otthonának hátsó kertje hatalmas baromfiudvar, egy másik területen sertéseket is tartanak, a takarmányt és a szezonális zöldséget, gyümölcsöt az egyházközség földjein termelik.

A diakóniai központ vezetője kiemeli, hogy a zsadányi önkormányzat már az első években és azóta is partner volt mindabban, amit az egyházközség meg szeretett volna valósítani. A támogató szolgálatot is úgy tudták elindítani, hogy a falu adta hozzá a buszt, amelyet később meg is vásárolt a gyülekezet. Az évek múlásával egyre jobban kibővült a diakóniai szolgálat köre: elkezdődött a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, majd 2009-ben a családok átmeneti otthona is.

A lelkipásztor asszony őszintén elmondja, hogy ők tulajdonképpen nem akartak intézményeket. – Az Alföldre sem akartunk jönni – veti közbe a férje. – De az Úristen így rendelte. Éreztük, hogy bármerre indulnánk, nem az történik, amit mi szeretnénk, hanem az, amit az Úr megenged – veszi vissza a szót a nagytiszteletű asszony.

zsadanyi reformatus templom - zelenka attila

Református templom Zsadányban

Fotó: Zelenka Attila

GYÜLEKEZETI ÖSSZEFOGÁS

Zsadányban ebben az időszakban működött önkormányzati fenntartású idősotthon, amelynek nagy apartmanjait inkább a tehetősebb réteg tudta igénybe venni. A református presbitérium viszont úgy látta, szükség lenne intézményre azok részére is, akik a magasabb árakat nem engedhetik meg maguknak.

Ekkor még az önkormányzat tulajdonában volt az egyházközség régi iskolaépülete, amelyben – hasonlóan annyi más református intézményhez – egészen 1948 őszéig, az államosításig folyt a protestáns szellemű oktatás. A falu nemcsak átadta az épületet használatra, segítséget nyújtott a felújításához is, az egyházközségnek csak az alapanyagot kellett biztosítani az építkezéshez. Ezt teljesen önerőből, gyülekezeti adományokból sikerült előteremteni, de elkélt még a kétkezi munka is a brigád mellett.

– A presbiter testvérek tették le a laminált parkettát, Pántya Imréné Edit szerezte be az összes szanitert és szerelvényt, mi az asszonyokkal függönyt varrtunk, takarítottunk – beszél az egész gyülekezetet megmozgató munkáról Demeter Ottóné Zsuzsa.

Az idősek átmeneti otthonát 2007-ben nyitották meg, tizenöt férőhelye azonnal betelt. S bár pár évvel később, 2011-ben a gyülekezet átvette az önkormányzati idősotthon fenntartását is, a két intézmény sokáig párhuzamosan működött, csak 2021-ben vonták össze őket – ennek megvolt az oka. – A miénk felszereltségében, infrastruktúrájában meg sem közelítette a másikat, de olyan lelkiség uralkodott itt, hogy a lakók csak úgy hívták: mennyország. Az egyik reggel késtem tíz percet a reggeli áhítatról, mire odaértem, az egyik munkatársunk már felolvasta a napi Igét a Bibliából, az idősek pedig énekeltek – emlékszik vissza a lelkipásztor asszony.

Az épületet végül megvették az önkormányzattól, most, az idősotthonok összevonása után a diakóniai központ működik benne.

zsadany polgari jozsef - zelenka attila

Polgári József

Fotó: Zelenka Attila

VISSZAVÉTEL

Tizenegy évvel ezelőtt újabb intézménnyel gyarapodott az egyházközség.

– Nagy álmom volt, sokat imádkoztam azért, hogy az iskola visszakerüljön a helyére, legalábbis fenntartói szempontból. Az államosításig Zsadányban csak református iskola működött, Istennek hála, 2012-ben újra megkaptuk a lehetőséget arra, hogy a helyi közoktatás az egyház fenntartásában legyen. Az átvétel zökkenőmentes volt. A fenntartóváltást a szülők kezdeményezték, de a teljes pedagógusi kar is támogatta, akkor már közülük többen aktív tagjai voltak a gyülekezetnek – mondja az esperes.

Felidézi, hogy ideérkezésükkor húsz hittanossal kezdődött el a tanév, 2011-re százhúszan lettek, ez az akkori tanulói létszám mintegy nyolcvan százalékát jelentette. – Táblát sem kellett cserélnünk, hálával tartozunk Istennek, amiért nem kellett megvívnunk azokat a harcokat, amelyekkel sok átvett iskolában küzdenek.

– Jelenleg 196 tanulónk van – mondja Polgári József, aki nemcsak a gyülekezet gondnoka, hanem az iskola igazgatója is egyben. Büszkeséggel tölti el, hogy a visszavétel óta több mint húsz gyermek választotta a továbbtanulás következő állomásának a Debreceni Református Kollégiumot. – Ha egy ezerhatszáz fős falu kis iskolájából mi el tudunk küldeni húszat a református gimnáziumba, akkor mennyit tudnának küldeni a nagyobb, városi református iskolák? – teszi fel a költői kérdést Demeter Ottó, aki szerint ezért meg is kell küzdeni. – Főleg Zsadányban, ahol a családoknak nincs tradicionális kötődésük az egyházhoz, mint Szatmárban, ahol az apa meg a nagypapa presbiter volt, a gyerek meg értelmes, így természetesen a refibe küldték. Nálunk pedig a szülők időnként döbbenten néznek, amikor a gyermekük hazamegy az iskolából és bejelenti, hogy ő a refibe szeretne menni – fűzi hozzá a lelkész.

Az iskola visszavétele előtti évben a gyülekezet családi napközit is alapított, hogy a diakóniai szolgálatban dolgozóknak ne azon kelljen aggódniuk, mihez kezdjenek a kicsinyeikkel. Délelőtt a bölcsődés korosztályt, délután az iskolásokat fogadták a szakképzett nevelők. A napközi hat évig működött, majd családi bölcsődévé alakult, ahová jelenleg huszonnyolc kisgyermek jár.

zsadany bolcsode - zelenka attila

Fotó: Zelenka Attila

OTTALVÓS

Már az iskola hazatérése előtt is minden évben szerveztek nyári alkalmakat a hittanos gyermekeknek, de a gyülekezeti táboroztatás utána indult csak be igazán. – Azóta is minden évben tartunk nyári bibliahetet a gyerekeknek Fonyban, a gyülekezet táborában. Külön az alsósoknak, külön a felsősöknek, sőt az alsósoknak kettőt, mert olyan sokan vannak, de visszük őket Örökség táborba is – mondja Polgári József. – Volt olyan évünk, hogy szinte egész nyáron gyermekfoglalkozásokat tartottunk – újságolja Demeter Ottó, aki szerint fontos, hogy a gyerekeket kimozdítsák a faluból, hogy utazzanak, megismerjék az országot, ezt pedig napközis táborokkal nem lehet megtenni. – Bár a Covid óta nem, de előtte minden évben szerveztünk kézműves-foglalkozást is, igaz, az is bejáró jellegű volt – teszi hozzá Demeter Ottóné Zsuzsa. A gyerekeket a gyülekezet saját buszával szállítják a helyszínre, sokat spórolva így az útiköltségen.

De jut elvonulási, kirándulási lehetőség a gyülekezet nagyjainak is, ezek is rendszeresek. Legutóbb például Erdélyben töltöttek el egy hetet, de volt olyan többgenerációs családi táboruk is a Balatonon, ahol százötvenen voltak.

NAGY VÁLTOZÁS

Két évvel ezelőtt újabb nagy változás következett be a zsadányi gyülekezet amúgy sem unalmas életében: lelkipásztorukat a Békési Református Egyházmegye esperesévé választották. Demeter Ottó eleinte úgy tapasztalta, a gyülekezet örül és büszke arra, hogy esperesnek jelölték, és az egyházmegyei lelkészközösség meg is választotta.

– De mindez a Covid alatt történt, nagy változást nem tapasztalhattak. Azután megszűnt a vírushelyzet, a teendőim megsokszorozódtak, ráadásul szerettem volna minél jobban megismerni az egyházmegye gyülekezeteit, problémáikat, megoldást találni rájuk, segíteni. Ez pedig elvette az időt és az energiát a saját gyülekezetemtől – ismeri el.

Azóta kompromisszumos megoldásként vasárnap délelőtt nem vállal esperesi szolgálatot, az Úr napján mindig Zsadányban hirdeti az Igét. Így tesz majd szeptember 17-én is, amikor nemcsak a falu reformátusai, hanem az egész ország hallhatja őt, azon a vasárnapon a Kossuth rádió közvetíti ugyanis az istentiszteletet Zsadányból.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!