Dizseri Tamás szeretetszolgálati díj

Felhívás

A Németajkú Egyházközség Protestáns Fóruma és a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezésére a Magyarországi Református Egyház Zsinata, közösen a Dunamelléki Református Egyházkerülettel, 2004. november 10-én, a Zs-37/2004-es döntésével úgy határozott: a Bethesda Gyermekkórház 2003 januárjában elhunyt főigazgatója emlékére Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat hoz létre.

A díj célja, hogy minden év januárjában, dr. Dizseri Tamás halála évfordulójának havában, elismerésben részesítsen egy olyan személyiséget, aki a Bethesda Kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét.

A díj odaítélésének szempontjai:

  1. Dizseri Tamás-díjra felterjeszthető az a személy, aki a szeretetszolgálat bármelyik ágában önfeláldozó, több éves munkájával vagy életművével kiemelkedő szolgálatot végez vagy végzett.
  2. Vagy aki példamutató emberi, hitbeli magatartásával a „diakóniai szemlélet”, a másokon való közvetlen segítés igényének felkeltésével környezetében támogató szolgálatot hozott létre vagy valósít meg.
  3. Vagy aki a szükséget szenvedők bármely csoportjában (betegek, idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, hajléktalanok, szegények stb.) végzett hűséges, önfeláldozó munkájával kimagaslik.
  4. A díj megosztva több személynek is odaítélhető.

A díjra felterjeszthet: bármely gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület vagy ezek diakóniai, egészségügyi intézménye.

A felterjesztéseket és annak részletes indoklását a Bethesda Kórház Alapítvány kuratóriumának címére kell eljuttatni, legkésőbb 2021. december 15-éig, szerdáig (ez a nap a postára adás legutolsó időpontja).

Az alapítvány postacíme: 1142 BUDAPEST, Bethesda utca 3-5. (Bencze János).

Elektronikus elérhetősége: alapitvany@bethesda.hu